Weinig spektakel, Maedilon/VZV bekert verder

Archieffoto Lisanne Kolken
Archieffoto Lisanne Kolken

ZIJDEWIND – Maedilon/VZV is als winnaar van de streekderby tegen ZAP uit de bus gekomen. Het werd een bekerwedstrijd waar de toeschouwer in de uitpuilende thuis hal van ZAP niet op hadden gehoopt. Weinig doelpunten en een bijzonder matige maar fysiek overheersende wedstrijd waar het al gehavende team van Eredivisionist VZV niet op zat te wachten.

Met een slim lobje van Kim Oele nam ZAP nog wel de leiding maar dat was dan ook de enigste voorsprong waar de ZAP aanhang genoegen mee moest nemen. VZV domineerde de wedstrijd ondanks de matige vertoning van de anders altijd spannend en boeiende ontmoetingen tussen beide streekgenoten.

Meer lezen

Land uit zicht en Hollands Kroon komen er samen niet uit

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Het echtpaar Tonneman en de gemeente Hollands Kroon hebben geen schikking weten te bewerkstelligen over de perikelen rondom de camping Land uit Zee.

Tonneman heeft de rechter nu om een vonnis gevraagd. Vorige week was er een zitting tussen de gemeente Hollands Kroon en de eigenaren van camping Land uit Zee. In een tussenvonnins stelde de rechter Tonneman al in het gelijk in de zaak van de ‘gestolen’ vierkante meters grond door buurman Harry Vonk. De grond die de gemeente ook verkocht aan de familie Tonneman.

On­der­ne­mer Jer­vin Ton­ne­man en Hol­lands Kroon heb­ben geen schik­king we­ten te tref­fen over cam­ping Land uit Zee in Wie­rin­ger­werf. Ton­ne­man heeft de rech­ter nu om von­nis ge­vraagd, waar­na er scha­de­ver­goe­ding van de ge­meen­te zal wor­den geëist.

De rechter was helder in deze zaak. Tonneman heeft recht op de grond die Vonk in gebruik heeft. De gemeente Hollands Kroon moet een schadevergoeding betalen als die de grond niet kan of wil leveren aan Tonneman. Tevens hangt de Hollands Kroon een schedevergoeding bocen het hoofd voor alle vertragingen die zijn ontstaan door hun toedoen.

Mogelijk meer datacenters op Agriport A7

'Eén van de datacenters van Google in Nederland' - Foto: Google

‘Eén van de datacenters van Google in Nederland’ – Foto: Google

MIDDENMEER – Het initiatief van Microsoft lijkt navolging te krijgen. Enkele wereldwijd opererende softwarebedrijven zien een vestiging op Agriport A7 ook wel zitten. Maar er zijn een paar haken en ogen aan de wensen die een snelle vestiging in de weg staan.

Op verzoek van de grondeigenaar wil de gemeente Hollands Kroon de bouwhoogte voor datacenters verhogen van 15 naar 40 meter. Dat is voor de internationaal opererende bedrijven een harde eis. Tegenwoordig worden datacenters steeds vaker in de hoogte gebouwd. Bekabeling zoals glasvezelverbindingen en energievoorzieningen zijn op die manier makkelijk tot stand te brengen.

De gemeente verwacht door de bouw van de datacenters honderden extra banen. De gemeenteraad is straks aan zet om de voorliggende plannen te beoordelen. Hierbij heeft men in het project van Microsoft een goede graadmeter aangaande werkgelegenheid en stimulans voor de lokale economie. Mocht de gemeenteraad niet akkoord gaan met de verhoging van de bouwlimiet dan zullen de geïnteresseerde partijen zo goed als zeker afhaken voor de locatie Agriport A7.

Ouderen maken theaterstuk ‘Dro­ge voe­ten in de pol­der’

Zangles

‘Zangles onder leiding van Ma­riec­ke Le­pel­tak’

HOLLANDS KROON – Op initiatief van Irene van Oers ontstonden de plannen voor een theaterstuk voor ouderen. Eerder verzorgde Irene al een vergelijkbaar project met iongeren. Nu zijn het de senioren die aan de bak moeten.

Een groep variërend tussen de 60 en 87 jaar houdt zich de komende week bezig met alle aspecten van theater. Hiervoor is professionele hulp ingeschakeld. Re­gis­seur Beer Bo­ne­schans­ker, the­a­ter­tech­ni­cus Wil­lem Hel­ver­steijn en zang­do­cent Ma­riec­ke Le­pel­tak vormen de creatieve spil van het project.

Afgelopen maan­dag zijn de deelnemers be­gon­nen aan hun culturele project. Morgen­mid­dag moet de eer­ste voor­stel­ling worden gespeeld. ‘Dat gaat zeker goed komen. Iedereen is enthousiast’, aldus Irene van Oers.

Uitvoeringen zijn er vrijdag 15 juli om 16.30 uur en 19.00 uur in het museum van Anna Paulowna, Zandvaart 5 te Breezand. En de laatste voorstelling op zaterdag 16 juli om 19.30 uur in de Cultuurschuur, Loggersplein 1 te Wieringerwerf. Kaarten à € 10,00 reserveren via stichting@cultuurbinnendedijken.nl of 06-19505135.

De techniekgroep maakte eerder deze week al een trailer voor de voorstellingen.

Verwaarloosde hond in beslag genomen

IMG_0999KREILEROORD –  Op woensdag 13 juli 2016 heeft de dierenpolitie Noord Holland een hond in beslag genomen naar aanleiding van een melding van verwaarlozing. De hond werd gehouden in een zeer vervuilde omgeving en had geen beschikking over vers drinkwater en voer. De eigenaar heeft afstand van de hond gedaan. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal op gemaakt in verband met overtreding van de Wet Dieren.

Hoogtijdagen voor de bloembollenkwekers tijdens het rooien

'Bollen rooien klokkie rond' - Foto: Theo Moras

‘Bollen rooien klokkie rond’ – Foto: Theo Moras

Een bijdrage van Theo Moras

MOERBEEK – Het is momenteel aanpoten geblazen voor de bollenbouwers, want door het koude voorjaar zijn de bollen al wat later als normaal het geval is. Het bedrijf Witflowerbulbs gevestigd in de Moerbeek heeft dit jaar 93 ha. tulpenbollen verspreid over meerdere locaties in de Noordkop op het land staan.

Er wordt door de werknemers, van het nog steeds groeiende bedrijf, hard gewerkt om de bollen in een betrekkelijk korte tijd uit de grond te krijgen. Het rooien van de kleine honderd hectare bollen moet normaliter in ongeveer 3 weken tijd geklaard zijn. Maar met dit natte weer zal dat niet meevallen.

24 uur ploeteren voor de bollenrooiers op het beoogde 't Veld 001 (Medium)

Foto: Theo Moras

Voor deze omvangrijke klus heeft het bedrijf zelf de beschikking over een eigen rooimachine die door twee ploegen wordt bemand en dus 24 uur continu in bedrijf is.

Deze ploegen lossen elkaar telkens om de 12 uur af met enkele schafttijd onderbrekingen tussen door. Mocht er een mogelijkheid zijn wordt er ook nog regelmatig een rooimachine ingehuurd. In de schuren van het bedrijf worden daarnaast ook nog eens door zo’n 70 personen de bollen verder verwerkt, ook dat gebeurd door de inzet van twee ploegen die elkaar aflossen.

Veranderde regels en werkgebied Belbus

belbus logoNOORDKOP – De belbus heeft enkele wijzigingen doorgevoerd. Het betreft enerzijds een wijziging van de regeling van het meenemen van begeleiding. Tot 1 januari 2017 kan men nog gebruik maken van deze service in de huidige vorm via het aanvraagformulier op de website. Vanaf die datum is er een andere regeling van kracht met uitgebreidere mogelijkheden. Anderzijds is een aanscherping van de grenzen van ons werkgebied doorgevoerd. De wijziging van het werkgebied gaat in per 1 september 2016.

Begeleiding
De nieuwe regeling wordt: Iemand die lid is van de Belbusverenging Noordkop (de klant) kan één of meerdere blanco lidmaatschappen kopen voor €15 per stuk, die een jaar geldig zijn en automatisch worden verlengd. De kosten van de rit van de klant en van de meereizende perso(o)n(en) worden geïncasseerd bij de klant.  

Bij reservering moet heel duidelijk worden aangeven hoeveel personen er meegaan. Voor alle duidelijkheid, de nieuwe regeling geldt dus voor alle meereizende personen, dus ook de personen die in de huidige situatie begeleider zijn en nu nog kosteloos mee kunnen reizen.

Door middel van een aantal voorbeelden wordt de nieuwe regeling nog wat verduidelijkt. 

Voorbeeld 1: een inwoonster van Wieringerwerf wil met haar kleindochter uit Leeuwarden, die bij oma logeert, een dagje naar de markt in Schagen. Oma heeft een blanco lidmaatschapskaart gekocht. Ze reserveert met de email of telefoon, ze geeft door voor hoeveel personen en de kosten worden automatische van haar rekening geschreven.

Voorbeeld 2: een inwoner van Nieuwe Niedorp gaat een hapje eten in Den Oever met zijn vriend uit Arnhem. Hij reserveert voor twee personen, boekt meteen de terugrit en maakt gebruik van de mogelijk om nog een biertje te drinken zonder rekening te moeten houden met het feit dat hij zelf nog moet rijden.

Voorbeeld 3: een inwoner uit Hippolytushoef moet naar het ziekenhuis in Den Helder en is rolstoel gebonden. De persoon is niet instaat om de rolstoel zelf voort te bewegen en heeft daarbij begeleiding nodig. Bij reservering geeft meneer aan dat hij rolstoel gebonden is en een begeleider meeneemt.

Werkgebied
Vanaf 1 september 2016 is het werkgebied van de belbus, het gebied waar wij de klanten naartoe kunnen brengen, gewijzigd. De reden daarvan is dat we klanten moesten afbellen met de vervelende mededeling dat we de gereserveerde rit niet konden uitvoeren. Redenen zijn dat we onvoldoende voertuigen hadden of te weinig chauffeurs of dat klanten te veraf wonen, dat wil zeggen buiten Hollands Kroon. We hebben de grenzen waar we komen en wie er lid mogen worden weer aangescherpt.

'Het nieuwe werkgebied van de bel bus'

‘Het nieuwe werkgebied van de bel bus’

Fusie CAV Agrotheek en Heyboer

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Heyboer B.V. en CAV Agrotheek B.V., die in het verleden al met elkaar samenwerkten op het gebied van kennis en innovatie middels het toenmalige Haijtema Agrotheek, gaan een intensieve vorm van samenwerking aan. Concreet betekent het, dat daartoe een Holding wordt opgericht waarin CAV Agrotheek B.V. (Wieringerwerf) en CZAV U.A. (Wemeldinge) de aandelen houden. Deze voorgenomen transactie is inmiddels voorgelegd ter goedkeuring aan de Autoriteit Consument en Markt.

Heyboer B.V. met vestigingen te Biddinghuizen, Zeewolde en Espel, is in de agrarische sector een toonaangevend gecertificeerd groothandelsbedrijf op het gebied van gewas-beschermingsmiddelen, zaaizaden en bemesting. Daarnaast heeft Heyboer B.V. een loonbedrijf met gespecialiseerde activiteiten, zoals het spuiten van gewassen en het zaaien, planten en oogsten van o.a. tulpen, uien, wortelen, witlof, zowel in de gangbare teelten als in biologische teelten.

De activiteiten van Heyboer passen goed in de strategie van CAV Agrotheek om zich door te ontwikkelen als brede toeleverancier van de land- en tuinbouw in Midden- en (Noord)West Nederland. CAV Agrotheek is in genoemde regio’s een toonaangevend, groeiend handels-bedrijf, o.a. sterk gespecialiseerd in akkerbouw, vollegrondsgroenten en vooral ook bloembollen. Daarnaast heeft CAV Agrotheek een eigen fabriek om bloembollennetten te produceren en heeft het bedrijf naast gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden een sterke positie in meststoffen en granen.

Door deze stap is de continuïteit van de onderneming Heyboer voor de toekomst geborgd in deze snel veranderende markt waarin zowel klanten als leveranciers steeds grootschaliger opereren. Voor de klanten en medewerkers van Heyboer verandert er niets. Heyboer zal ongewijzigd en als zelfstandige unit onder dezelfde naam blijven draaien, daarbij gebruikmakend van de synergie voordelen die deze transactie met zich meebrengt voor de relaties. In een overgangsperiode zullen de directietaken van Heyboer gezamenlijk met CAV Agrotheek worden gevoerd.

Help mee om de agenda van De Meerpeen te vullen

De Meerpeen logoWIERINGERMEER – De redactie van De Meerpeen is aangenaam verrast hoe de website en de Facebookpagina inmiddels al bezocht en bekeken worden. Als redactie proberen we daarom om onze dienstverlening elke keer een stukje uit te breiden.

Afgelopen week hebben we onze redactie uit mogen breiden met een enthousiast lid die zich gaat richten op de agenda. Ons doel is om een compleet overzicht te bieden van alle activiteiten in de Wieringermeer (en Hollands Kroon). Daarvoor vragen we de hulp van de lezers van de website en de Facebookpagina. Heb je een agendapunt ( bijvoorbeeld evenement, bijeenkomst, vergadering, sportevenement of concert) laat het ons weten via het e-mailadres: agenda@demeerpeen.nl. Persberichten en andere nieuwsberichten kunnen natuurlijk naar de nieuwsredactie (redactie@demeerpeen.nl) worden gestuurd.

Dertien meldingen van valpatijen op fietspaden

fietspad-logoDE HAUKES – Twee weken geleden verscheen er in de Schager Courant een artikel over de gladheid van het rode asfalt bij het fietstunneltje in Westerland. Let­sel­scha­de-ex­pert Mar­co Muis uit De Hau­kes gaf in dat artikel aan te willen onderzoeken of er nog meer valpartijen hadden plaatsgevonden op de fietspaden binnen Hollands Kroon door ‘gladheid’.

Het antwoord is inmiddels bekend, maar liefst 13 andere slachtoffers van glad rood asfalt hebben zich gemeld. Muis zal de gemeente Hollands Kroon en de asfalteerder aansprakelijk stellen voor de gelden schade. Met de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde partijen zal worden gekeken of er nog nader onderzoek moet worden gedaan, zoals bijvoorbeeld stroefheidsmetingen.