Rian van Dam beëdigd als burgemeester van Hollands Kroon

Burgemeester Rian van Dam met in haar handen de voorzittershamer – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Rian van Dam is sinds gisteravond de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon. Hiervoor was ze onder meer wethouder in Alkmaar (van april 2006 tot maart 2011) en in Enkhuizen van januari 2013 tot januari 2014. In haar laatste baan vervulde ze de functie van programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.

In de Nederlands Hervormde kerk van Anna Paulowna vond de buitengewone raadsvergadering rondom de beëdiging van Rian van Dam plaats. Commissaris van de Koning van Dijk nam de kersverse burgemeester de belofte af. Waarna de papieren getekend konden worden en de benoeming definitief was. Loco burgemeester Mary van Gent droeg op haar beurt de ketting over en plaatsvervangend voorzitter van de raad Jip Pancras de voorzittershamer. Dit alles gebeurde onder grote belangstelling.

Concert Arwin Kluft en combo in de Cultuurschuur

Foto: Tona van der Veldt

WIERINGERWERF – Zanger Arwin Kluft zal op 16 februari a.s., in de Cultuurschuur te Wieringerwerf, samen met de muzikanten Gert-Jan Weel (piano), Bernd Ooijevaar (bas) en Marco Zwaan (drums) zijn muzikale biografie ten gehore brengen. Een concert waarin de vele aspecten uit zijn veelzijdige carrière langs zullen komen. Zo zullen uiteraard zijn TV momenten aan bod komen, zijn songfestival ervaring, de totstandkoming van zijn cd, de vele evenementen waar hij onderdeel van heeft
mogen zijn tot en met het optreden samen met Barbara Streisand in de Ziggo Dome. Arwin neemt de bezoeker mee terug in de tijd naar het moment waarop hij de keuze maakt om van zijn hobby zijn beroep te maken.

Een grote verscheidenheid aan stijlen komen langs.  Vanaf zijn beginfase bij de Operette via de kleinkunst naar de shows en musicals. Pianist Gert-Jan Weel is de initiatiefnemer van dit concert. Na meerdere malen samen met Arwin concerten in het land te hebben gegeven kwam hij met het idee om dit ook in de ‘eigen regio’ te
gaan doen maar dan met ondersteuning van meerdere muzikanten. Het resultaat is op 16 februari in de Cultuurschuur te Wieringerwerf te beluisteren. Arwin Kluft ”Zijn Muzikale Biografie”, 16 februari in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Aanvang 20.00 uur.  Kaarten á € 12,50  euro aan de zaal, telefonisch via 0227 58 12 63 of
kaarten@arwinkluft.nl

Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De colleges van de gemeente Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereikten overeenstemming over de overdracht van 115 kilometer wegen naar Hollands Kroon. Deze wegen waren tot voor kort in beheer en eigendom bij het waterschap, maar zullen vanaf 1 januari 2020 worden overgedragen aan Hollands Kroon. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt in februari een definitief besluit over de overdracht. 

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was van oudsher beheerder van polderwegen. In de jaren negentig kreeg Hollands Kroon al de buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna in beheer. Met deze overdracht krijgt Hollands Kroon ook de resterende wegen erbij, deze zijn vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp.

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Hollands Kroon kan zich vanaf 2020 volledig richten op beheer en onderhoud van álle wegen binnen de gemeente. De twee overheden zijn ook druk bezig met de voorbereidingen om het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van Hollands Kroon bij het waterschap onder te brengen.

Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Ook wordt het onderhoud op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Voordeel is dat inwoners vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen vragen; namelijk de gemeente.

Volgens wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. ‘Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. We zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen, is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid.’ Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: ‘Met dit bestuurlijke akkoord kunnen we de komende maanden verder werken aan de overdracht van beheerinformatie zodat Hollands Kroon in 2020 het wegbeheer in haar hele gemeente kan uitvoeren. Met de overname van hun stedelijk water door ons, ontstaat er voor iedereen een duidelijke verdeling: wegen van de gemeente en water van het waterschap’.

Verticale lijnen bij Het Derde Oog

‘Compositie met verticale lijnen’ – Foto: Ria Pöhler

WIERINGERWERF – Fotografeer een ‘compositie met verticale lijnen’, zo luidde de opdracht voor de leden van fotoclub Het Derde Oog. Een breed thema, waarmee je vele kanten op kunt. Immers, verticale lijnen kom je overal tegen: in de natuur, architectuur, in een landschap of stilleven, enzovoort. Belangrijk was in dit geval
om een fraaie compositie te maken met deze verticale lijnen en de aandacht hier nadrukkelijk op te vestigen.
In een bos duizelt het van de verticale stammen, maar hoe maak je hier een sterke compositie van? Ria Pöhler koos een donkere stam iets rechts van het midden op de voorgrond als focus punt. Van hieruit ziet de beschouwer bomen links en rechts in rijen naar buiten lopen, waardoor als het ware een krachtige driehoekcompositie wordt gevormd. Door de foto in zwart-wit af te drukken, benadrukte zij de verticale componenten (de kleuren leiden niet af). Ook had zij vooraf een aantal grote takken weggesleept om een vlakke bodem zonder storende elementen te creëren. Het
resultaat van deze expeditie in het Robbenoordbos nabij camping ‘Het Bos Roept!’ was de winnende foto van de avond.

Voor meer composities met verticale lijnen kunt u terecht op de website
www.fotoclubhetderdeoog.nl, bij de clubavond van 28 januari. Op deze site vindt u ook meer informatie over fotoclub Het Derde Oog. Maandag 18 februari staat het onderwerp ‘Stad bij nacht’ op de agenda. Voor dit onderwerp hebben de leden een stad ter grootte van Hoorn of groter bij avond of nacht gefotografeerd. Lijkt het u leuk om deze of een andere clubavond bij te wonen, dan bent u van harte welkom. De bijeenkomsten van fotoclub Het Derde Oog vinden plaats op maandagavonden in zaal 4.10 (’t Atelier) van de Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf. Vanaf 19:30 uur is de inloop en om 20:00 uur begint de clubavond. Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt u ook contact opnemen met Leen van Nieuwenhuijzen, via info@fotoclubhetderdeoog.nl of telefoonnummer 0227-501837.

Vido pakt punten tegen Furore

Foto en verslag: Marian Gouwenberg

WIERINGERWERF – Na een weekend rust te hebben gehad stond afgelopen zaterdag, 9 februari, voor de spelers van Vido de wedstrijd thuis op het programma tegen Furore uit Krommenie. Het was de returnwedstrijd; aangezien aan het begin van de zaalcompetitie al Krommenie bezocht werd. Toen werd er met 5-3 gewonnen; het was dus mogelijk om punten te pakken.

Vido begon de wedstrijd goed tegen de grote kinderen van Furore. Getraind was op het gooien en vangen wanneer je een grotere tegenstander tegenover je hebt staan en daar kon nu prachtig gebruik van gemaakt worden. Joost Gouwenberg werd na goed samenspel vrijgespeeld en zorgde voor het allereerste doelpunt van de wedstrijd. Vido was de betere ploeg en creëerde meer kansen al verdedigde Furore goed. Na een overtreding op Joost Gouwenberg mocht deze een strafworp nemen en deze werd verzilverd; 2-0. In de periode voor rust kon Furore eenmaal tot score komen en Vido twee keer door wederom Joost Gouwenberg.

Na rust werd er wat onrustiger gespeeld en werd het creëren van de kansen lastiger. Furore creëerde meer kansen en wist twee hiervan te benutten. De wedstrijd werd uiteindelijk 5-3 in het voordeel van Vido; een prachtige overwinning. De strafworpenserie werd met 4-3 gewonnen; hier werden de doelpunten gemaakt door Tristan Struik (2x), Joost Gouwenberg (2x) en Vicky Zhu. De weekenden om de voorjaarsvakantie zijn de geelblauwen vrij en de eerstvolgende wedstrijd staat gepland om 2 maart uit tegen KZ in Koog aan de Zaan.

Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen

‘Eén van de complexen waar recreatiebewoning en vaste bewoning worden gecombineerd is Aemstelsight in Westerland’ – Foto: Marktnet

ANNA PAULOWNA – Het college heeft besloten om kaders aan de gemeenteraad voor te leggen die bepalen of de bestemming van een recreatiewoning kan worden omgezet naar wonen. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet. Individuele recreatiewoningen op een park omzetten naar wonen is dus niet mogelijk. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei vergadert over het voorstel.

De andere kaders zijn:

  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

De kaders zijn direct na het collegebesluit zes weken ter inzage gelegd in het Gemeenteblad. Als u het niet eens bent met de kaders kunt u vanaf 5 februari een inspraakreactie indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke inspraakreactie toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel ‘kaders wonen omgevingsvisie’.

Aan de hand van de inspraakreacties worden de kaders al dan niet aangepast (na 18 maart) en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats op 14 mei. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. U bent dus welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

  • U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het onderwerp wordt behandeld. Naar verwachting wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei. Dit betekent dat u op 21 mei kunt inspreken over dit onderwerp. U moet zich hiervoor aanmelden.
  • U kunt een e-mail of brief sturen.
  • Contact opnemen met een raadslid.

 

Films in de Cultuurschuur

‘Het programma voor de komende maanden’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Op 8 februari draait Fences, een film uit 2017. Troy Maxson, een Afro-Amerikaanse man, werkt bij een schoonmaakbedrijf in Pittsburgh. Eens droomde hij van een professionele honkbalcarrière, maar toen de major leagues eindelijk zwarte spelers toelieten was hij te oud. Hij probeert een goede echtgenoot en vader te zijn, maar de verloren droom vreet nog steeds aan hem, wat ervoor zorgt dat hij een besluit neemt dat zijn familie verscheurt. Aanvang 20.00 uur.

En op 9 februari wordt Het Hut Syndicaat vertoond. Elke herfst haalt een gastronoom een groep mannen (en een vrouw) bij elkaar om in de Wieringermeerpolder te gaan jagen op klein wild. Zij noemen zichzelf ‘Het Hut Syndicaat’, vernoemd naar de hut waarin zij bivakkeren.De filmmaker gaat een jachtseizoen mee met de jagers en wordt
getuige van hun verlangen om een verdwijnende wereld in leven te houden, vanmiddag verzorgt hij ook een korte inleiding bij de film. Aanvang 15.00 uur

Spektakel bij de Wieringermeerruiters

‘Indoor Cross’ – Foto: Wieringermeerruiters

MIDDENMEER – Op zondag 10 februari wordt er bij de Wieringermeerruiters in Middenmeer een spectaculaire indoor crosswedstrijd gehouden. Een primeur voor de Kop van Noord Holland waarbij ruiter en paard worden uitgedaagd om verschillende soorten hindernissen te nemen en het publiek zal genieten van de uitdaging die dit met zich meebrengt.

‘De meeste paardenliefhebbers zullen de wedstrijdtak eventing wel kennen, dit zijn de outdoor crosses waarbij een combinatie van disciplines worden getest: een dressuurproef, een springparcours en een terreinproef. Tijdens een indoor cross nemen de ruiters een combinatie van traditionele hindernissen en vaste hindernissen zoals boomstammen, picknicktafels, op- en afsprong en dergelijke. Nu wij als vereniging bezig zijn de outdoor cross in het Dijkgatbos weer nieuw leven in te blazen, hebben we besloten meteen ook een indoor cross te organiseren. Dat blijkt een schot in de roos, er zijn veel inschrijvingen en de deelnemers die aan meerdere indoor crosses in Noord-Holland meedoen dingen meteen ook mee naar de Eventing Cup van Noord-Holland. De ruiters zijn blij dat dit soort wedstrijden nu ook in onze regio worden georganiseerd en het belooft spectaculair te worden om naar te kijken.’ aldus voorzitter Ellis van Mook.

De indoor cross vindt plaats op zondag 10 februari 2019 aan de Hoornseweg 16 in Middenmeer. De eerste ruiters worden om 9.00 uur aan de start verwacht en de dag zal rond 18.30 uur worden afgesloten. Er wordt gesprongen in alle hoogtes, van BB voor de kleine pony’s tot en met Z voor paarden (1.10 m hoog). Publiek is van harte welkom om te komen kijken, het parcours is goed te volgen vanuit de kantine waar warme chocolademelk met slagroom niet ontbreekt. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.wieringermeerruiters.nl.

Wieringerwerver Scott Baijs naar Belgisch Mountainbiketeam

‘Scott Baijs in actie ‘ – Foto: Instagram Scott Baijs

WIERINGERWERF – De 16-jarige Scott Baijs uit Wieringerwerf heeft een contract getekend bij het Belgische KTM Bike Vision Mountainbike Team. Het team heeft een mooie mengeling van Europeanen. Het bestaat uit één Zwitser, drie Belgen en vier Nederlanders.

KTM Bike Vision Mountainbike Team wordt gezien als een opleidingsploeg die jonge Mountainbikers de gelegenheid geeft om verder te groeien. Scott komt uit in de competitie onder 19. Behalver wedstrijden in Nederland staan er ook wedstrijden in België, Duitsland, Spanje en Groot Brittannië op het programma.

 

Agrarisch Congres in Schagen

Gedeputeerde Jaap Bond is ook aanwezig – Foto: Provincie Noord-Holland

REGIO – Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in
Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid ,
woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en
Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-
Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor
het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en
gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe
zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel?
Hoe spelen we in op de maatschappelijke wens rond duurzaamheid, toename van
biodiversiteit en kringlooplandbouw? Zijn daar verdienmodellen voor te vinden? Wat
is de toekomst van de pulsvisserij? Al deze zaken zullen op 11 februari aan de orde
komen vanuit provinciale en landelijke invalshoek.

Het congres wordt georganiseerd door CDA Schagen, Den Helder, Texel, Hollands
Kroon en CDA Noord-Holland. Congresvoorzitter is Theo van Eijk en de avond zal
interactief zijn. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis! De avond wordt gehouden in Slot Hotel Schagen, Slotplein 4, Schagen en begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur.