Chris en Hil­lie de Meij­er 60 jaar getrouwd

Foto: Pixabay

WIERINGERWERF – Chris (83) en Hillie de Meijer (80) uit Wieringerwerf waren gisteren op de kop af 60 jaar getrouwd. En nog altijd blij met elkaar, al wordt er natuurlijk ook wel eens met elkaar gekibbeld.

Hil­lie Veen­kamp werkt in de ja­ren vijf­tig van de vo­ri­ge eeuw als ka­mer­meis­je in Ho­tel Smit in Mid­den­meer, waar haar aanstaande echtgenoot Chris de Meijer re­gel­ma­tig met zijn ma­ten een pot­je komt bil­jar­ten. Hillie is op dat moment 16 jaar oud en Chris een jaar of 19. Maar de de vonk springt over. Ze wo­nen het groot­ste deel van hun le­ven aan de Ha­ven­straat in Mid­den­meer en krij­gen daar een zoon. Inmiddels zijn ze ook de trotse grootouders van 2 kleinkinderen. Als hun huur­huis­je op de no­mi­na­tie wordt ge­zet voor sloop ver­hui­zen ze naar Wie­rin­ger­werf. Dat went uiteindelijk, maar kost de nodige moeite.

Qua gezondheid wordt het wel wat minder. Het hart van Chris functioneert niet meer zoals vroeger. ‘Van het fitte sporthart dat vroeger klopte voor Flevo, waar hij 11 jaar in het eerste speelde, is niet veel meer over’, zegt Chris. ‘Vroe­ger was ik poes­tig, druk. Nu to­taal niet meer. Dat scheelt een hoop. En het is de kunst om te ge­nie­ten van de klei­ne din­gen in het le­ven. En dat lukt best. Ik kook al­tijd en het is vas­te prik; altijd een bor­rel­tje er­bij. Heer­lijk.’

 

 

Chris en Hil­lie de Meij­er 60 jaar getrouwd

Foto: Pixabay

WIERINGERWERF – Chris (83) en Hillie de Meijer (80) uit Wieringerwerf waren gisteren op de kop af 60 jaar getrouwd. En nog altijd blij met elkaar, al wordt er natuurlijk ook wel eens met elkaar gekibbeld.

Hil­lie Veen­kamp werkt in de ja­ren vijf­tig van de vo­ri­ge eeuw als ka­mer­meis­je in Ho­tel Smit in Mid­den­meer, waar haar aanstaande echtgenoot Chris de Meijer re­gel­ma­tig met zijn ma­ten een pot­je komt bil­jar­ten. Hillie is op dat moment 16 jaar oud en Chris een jaar of 19. Maar de de vonk springt over. Ze wo­nen het groot­ste deel van hun le­ven aan de Ha­ven­straat in Mid­den­meer en krij­gen daar een zoon. Inmiddels zijn ze ook de trotse grootouders van 2 kleinkinderen. Als hun huur­huis­je op de no­mi­na­tie wordt ge­zet voor sloop ver­hui­zen ze naar Wie­rin­ger­werf. Dat went uiteindelijk, maar kost de nodige moeite.

Qua gezondheid wordt het wel wat minder. Het hart van Chris functioneert niet meer zoals vroeger. ‘Van het fitte sporthart dat vroeger klopte voor Flevo, waar hij 11 jaar in het eerste speelde, is niet veel meer over’, zegt Chris. ‘Vroe­ger was ik poes­tig, druk. Nu to­taal niet meer. Dat scheelt een hoop. En het is de kunst om te ge­nie­ten van de klei­ne din­gen in het le­ven. En dat lukt best. Ik kook al­tijd en het is vas­te prik; altijd een bor­rel­tje er­bij. Heer­lijk.’

 

 

Leiding Thomashuis Middenmeer definitief op zijspoor

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – De lei­ding van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer, een woon­zorg­boer­de­rij aan de Praam­weg voor acht vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king, is de­fi­ni­tief op een zij­spoor ge­zet meldt de Schager Courant vandaag.

Meer­de­re klach­ten van ou­ders van cliën­ten over de ge­bo­den zorg hebben koepelorganisatie De Drie No­ten­boo­men doen besluiten om het fran­chi­se­con­tract met Jo­lan­da Len­gers-Bos­veld en Klaas Len­gers te beëin­digen. Het on­der­ne­mers­echt­paar was sinds 2011 uit­ba­ter en huur­der van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer. Ze zijn het ove­ri­gens niet eens met de aan­tij­gin­gen, waar nog een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar wordt in­ge­steld door een ex­tern bu­reau. Wel­ke be­schul­di­gin­gen pre­cies zijn ge­uit, wil geen van de be­trok­ken par­tij­en prijs­ge­ven.

De IGJ (In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd) is inmiddels van de kwes­tie op de hoog­te ge­steld door de ondernemers zelf. Die hiertoe wettelijk verplicht zijn. Woord­voer­ster Di­a­ne Bou­huijs bevestigd ­dat er ‘mel­din­gen zijn ont­van­gen’ en deze door de in­spec­tie in be­han­de­ling zijn ge­no­men. ,,Over de aard of in­houd van de mel­din­gen en het ver­de­re ver­loop doen we nooit uit­spra­ken.’’

De contractbeëindiging is vooral een zakelijke beslissing meldt Sander Speleman van de De Drie Notenboomen. ‘Wan­neer ou­ders hun kin­de­ren weg­ha­len van­we­ge een ver­trou­wens­breuk, kun­nen we wei­nig an­ders om op­ti­ma­le zorg te kun­nen bie­den en de rust te her­stel­len. Het is ze­ker geen ver­oor­de­ling rich­ting de on­der­ne­mers, zo lang er on­der­zoek loopt. Met de fa­mi­lie Len­gers wor­den momenteel over­na­me­ge­sprek­ken over het Tho­mas­huis in Mid­den­meer en de be­drijfs­in­boe­del ge­voerd.’

De acht be­trok­ken be­wo­ners wor­den nu thuis of el­ders op­ge­van­gen. Een in­te­rim-duo neemt de taken op dit moment waar. Zij moeten er tevens voor zorgen dat de cliën­ten terug kunnen keren naar de Thomashoeve.

 

Leiding Thomashuis Middenmeer definitief op zijspoor

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – De lei­ding van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer, een woon­zorg­boer­de­rij aan de Praam­weg voor acht vol­was­se­nen met een ver­stan­de­lij­ke be­per­king, is de­fi­ni­tief op een zij­spoor ge­zet meldt de Schager Courant vandaag.

Meer­de­re klach­ten van ou­ders van cliën­ten over de ge­bo­den zorg hebben koepelorganisatie De Drie No­ten­boo­men doen besluiten om het fran­chi­se­con­tract met Jo­lan­da Len­gers-Bos­veld en Klaas Len­gers te beëin­digen. Het on­der­ne­mers­echt­paar was sinds 2011 uit­ba­ter en huur­der van het Tho­mas­huis in Mid­den­meer. Ze zijn het ove­ri­gens niet eens met de aan­tij­gin­gen, waar nog een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek naar wordt in­ge­steld door een ex­tern bu­reau. Wel­ke be­schul­di­gin­gen pre­cies zijn ge­uit, wil geen van de be­trok­ken par­tij­en prijs­ge­ven.

De IGJ (In­spec­tie Ge­zond­heids­zorg en Jeugd) is inmiddels van de kwes­tie op de hoog­te ge­steld door de ondernemers zelf. Die hiertoe wettelijk verplicht zijn. Woord­voer­ster Di­a­ne Bou­huijs bevestigd ­dat er ‘mel­din­gen zijn ont­van­gen’ en deze door de in­spec­tie in be­han­de­ling zijn ge­no­men. ,,Over de aard of in­houd van de mel­din­gen en het ver­de­re ver­loop doen we nooit uit­spra­ken.’’

De contractbeëindiging is vooral een zakelijke beslissing meldt Sander Speleman van de De Drie Notenboomen. ‘Wan­neer ou­ders hun kin­de­ren weg­ha­len van­we­ge een ver­trou­wens­breuk, kun­nen we wei­nig an­ders om op­ti­ma­le zorg te kun­nen bie­den en de rust te her­stel­len. Het is ze­ker geen ver­oor­de­ling rich­ting de on­der­ne­mers, zo lang er on­der­zoek loopt. Met de fa­mi­lie Len­gers wor­den momenteel over­na­me­ge­sprek­ken over het Tho­mas­huis in Mid­den­meer en de be­drijfs­in­boe­del ge­voerd.’

De acht be­trok­ken be­wo­ners wor­den nu thuis of el­ders op­ge­van­gen. Een in­te­rim-duo neemt de taken op dit moment waar. Zij moeten er tevens voor zorgen dat de cliën­ten terug kunnen keren naar de Thomashoeve.

 

Wie wil Whoopi?

‘Whoopi’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – Whoopi is een leuk chocoladebruin met wit konijntje, een rammetje (M), leeftijd onbekend.

Samenwonen met een voedster is een prima combinatie, natuurlijk wel ná castratie om gezinsuitbreiding te voorkomen. We geven u graag alle informatie over hoe te koppelen zodat het samenleven ook echt een succes wordt.

Het is een vriendelijk, gezellig en lief konijntje, ook in de omgang met mensen, een feestje om voor hem te mogen zorgen.

Kom kennismaken, graag op afspraak met Dierentehuis ’t Schuthok. U bent welkom!

Handbal clinic VZV in de herfstvakantie

‘T VELD – VZV Dames 1 organiseert op maandag 23 oktober een handbal clinic in sporthal ’t Zijveld, Rijdersstraat 112 in ’t Veld. De handbal clinic georganiseerd voor alle jeugd-handballers en handbalsters uit de omgeving. Lijkt het je leuk om mee te doen en iets van ons te leren? Geef je dan nu op!

D-E-F Jeugd
’s morgens van – 11.00 uur – 12.30 uur

A-B-C Jeugd

s middags van – 13.30 uur – 15.00 uur

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar clinic.vzv@hotmail.com  met hierin je naam en leeftijdscategorie. De inschrijfkosten bedragen €  12,50 per deelnemer en kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL82RABO0377602604 t.n.v. Handbalvereniging VZV. (vergeet bij de overboeking niet de naam van de deelnemer(s) te vermelden).

Voetbal twee daagse op de velden van VZV op Sportpark De Kogge

‘T VELD –  Voetbaltraining Totaal organiseert samen met vv VZV een voetbal 2-daagse met professionele  jeugdtrainers van Arsenal en KNVB. Iedereen kan zich nu al inschrijven via het contactformulier op  www.voetbaltrainingtotaal.nl/contact.

Ben jij in de leeftijd van 5 t/m 15 jaar en vind je voetbal heel leuk geef je dan snel op of met je vrienden. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent en of je wel of niet lid bent van een voetbalvereniging, deze voetbal 2-daagse is voor iedereen.

Geef je op voor deze unieke voetbalbelevenis op 24 en 25 oktobera.s. voor de F t/m C junioren van 11.00 uur tot 14.15 uur bij VZV in ’t Veld. De kosten zijn 39,50 euro p.p.  (inclusief lunchpakket) te voldoen voor aanvang van de 2-daagse.

Schrijf je nu in via het contactformulier op  www.voetbaltrainingtotaal.nl/contact Wil je meer weten over Voetbaltraining Totaal, kijk dan op www.voetbaltrainingtotaal.nl

 

Voetbaltraining Totaal

Verslag thuiswedstrijden Volleybalvereniging Wieringermeer

WIERINGERWERF – Volleybalvereniging Wieringermeer speelde afgelopen week weer hun thuiswedstrijden. Clubverslaggever Mariska Zuidema leverde ons het onderstaande verslag aan.

‘De Volleyballende jeugd geniet in de Zuiderzeehal’ –  Foto: Aangeleverd

Het geluid van juichende mannen klonk donderdagavond 12 oktober in de Zuiderzeehal in Wieringerwerf. En ook de meiden kon je buiten horen, want er werden weer volleybalwedstrijden gespeeld!

Iedereen was aanwezig: scheidsrechters, tegenstanders en onze eigen teams. Na het warmspelen konden de teams beginnen.  Onze jongens jeugd B (14 t/m 16 jaar) speelden hun wedstrijd tegen Alvoco. Een ijzersterke ploeg uit Alkmaar.  Maar het team liet geen spelletje met ze spelen! De jongens maakten het onwijs spannend in de eerste set. Ze maakten heel veel punten en het ging zeer gelijk op. Dit zorgde voor een eerste set winst met 25-23! Daarna bleven zij in de goede modes en bleef het spannend! Er werden heel veel AC’s gemaakt en er werd onwijs hard gesmashed. De jongens spelen dit jaar voor het eerst mee in de competitie en doen dit erg goed! Er wordt in de training veel geoefend op de technieken. Dit hebben zij in de wedstrijd goed laten zien. Het team mag dan ook zeer tevreden terug kijken op een mooie uitslag van 1-3 bij deze wedstrijd.

Een volleybal wedstrijd bestaat uit 4 sets, waarbij je een set gewonnen hebt als je 25 punten hebt gescoord. Daarbij moet je 2 punten verschil hebben met je tegenstander. Je speelt met 6 spelers in het veld waarbij op iedere positie een eigen functie is. Het is een echte teamsport waarbij je veel moet communiceren.

De meiden jeugd A (16 t/m 18 jaar) spelen dit seizoen dan ook voor het eerst met een vaste positie zodat ze op hun eigen positie kunnen trainen en daar ook goed in gaan uitblinken.

Hierdoor werd het een wedstrijd met een beetje uitdaging waar het er vaak spannend aan toe ging. Als je de afgelopen wedstrijd van het meiden A team wilt  beschrijven! Ze hebben uiteindelijk alle vier de sets gewonnen, dus dat betekende natuurlijk een feestje! Het opponenten team was aan de meiden van de Volleybal Vereniging Wieringermeer gewaagd, maar ze hebben zich niet laten kennen en er een mooi spel van gemaakt. De meiden hebben nu weer een aantal trainingen om alle puntjes goed op de i’s te zetten voordat ze in november opnieuw kunnen knallen. Waaronder één training waarin een oefen wedstrijd gespeeld wordt in de Zuiderzeehal tegen Reflection.

Inzameling gebruikte kleding door Rotary op 4 november

WIERINGEN / WIERINGERMEER – Op zoek naar ruimte in uw kledingkasten? Op zaterdag 4 november komt Rotary Wieringerland langs alle huizen op Wieringen en in de Wieringermeer om uw gebruikte kleding op te halen.  

U hoeft niet veel te doen. Zet de kleding om 09.30 uur in dichte plastic zakken voor uw huis langs de weg en de vrijwilligers van Rotary doen de rest. Dat is makkelijk!  

Rotary gaat nog voor het middaguur langs alle huizen van Wieringen en de Wieringermeer om de zakken op te halen. De kleding wordt vervolgens gesorteerd bij Midtex in Middenmeer en krijgt zo een tweede leven. Goed voor het milieu en goed voor de samenleving. Want Rotary steunt ook veel lokale goede doelen. Meer informatie is te vinden op www.rotarywieringerland.nl