Sandra Mooy treedt op bij Kerstviering SVK

Foto: Sandramooy.nl

MIDDENMEER – Aanstaande woensdag houdt de Seniorenvereniging De Kroon (SVK)  een  kerstviering in het wijksteunpunt De Kroon. Het programma begint om 13.30 uur met kerstzang en aansluitend treedt de bekende zangeres Sandra Mooy op.

Naast leden van de SVK zijn ook andere senioren welkom. Ook houdt de SVKop vrijdag 4 januari een Nieuwjaarsreceptie van 10.00 uur tot 12.00 uur. Ook hierbij zijn niet leden van harte welkom.

Gemeente peilt mening over permanent bewonen van recreatiewoning

‘Eén van de complexen waar recreatiebewoning en vaste bewoning worden gecombineerd is Amstelsigt in Westerland’ – Foto: Marktnet

HOLLANDS KROON – Binnen welke kaders staat de gemeente toe dat mensen permanent in een recreatiewoning wonen? Hollands Kroon is nieuwsgierig naar de mening van de inwoners en ondernemers. Hiervoor heeft men een enquête opgesteld.

In 2017 heeft de gemeenteraad met inwoners, ondernemers, het college en ambtenaren gesproken over het permanent wonen in een recreatiewoning. Het doel was om te peilen hoe de samenleving hierover denkt. Het was een positieve bijeenkomst die vraagt om verdere uitwerking. De gemeente hanteert het ‘ja, tenzij’ principe. Dit betekent dat men in eerste instantie altijd positief tegenover nieuwe initiatieven staat en samen willen kijken hoe deze initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om als gemeente kaders te bepalen onder welke omstandigheden mensen permanent mogen wonen in een recreatiewoning.

Niet alleen de nog te bepalen kaders spelen mee, maar ook bestaande kaders in:

  • De visie op verblijfsrecreatie voor de gehele regio Noord-Holland Noord. Hierin staat dat recreatiewoningen die vitaal zijn voor toerisme niet bewoond mogen worden. Ook staat in deze visie dat op een park één plan moet zijn. Dat betekent dat wonen en recreatie bijvoorbeeld niet op hetzelfde park kunnen plaatsvinden.
  • Het bouwbesluit bestaande bouw, waarin wordt omschreven aan welke eisen een woning minimaal moet voldoen om erin te mogen wonen.
  • Woningbouwprognoses van de provincie Noord-Holland, waarin onder andere mogelijkheden worden aangegeven om woningen te bouwen buiten bestaand bebouwd gebied.

Om de kaders te bepalen vraagt de gemeente belanghebbenden om een enquête in te vullen. Denk aan eigenaren van een recreatiewoning (voor verhuur), mensen die permanent in een recreatiewoning willen wonen, parkeigenaren/beheerders en andere betrokkenen. De enquête bestaat uit open vragen en een aantal stellingen. Het invullen duurt tussen de 10 en 15 minuten. De vragen worden gebruikt om te peilen hoe u verschillende kaders ervaart. De gemeente beseft zich dat er verschillende belangen meespelen en streven ernaar om een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen werk/leefbaar is.

De verwachting is dat het college in februari 2019 een voorstel voor de kaders voorlegt aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad hiermee instemt worden de kaders onderdeel van onze omgevingsvisie.

 

Programma voetbal Zondag 4e klasse A

HOLLANDS KROON – In de 4e klasse A competitie spelen veel van de voetbalverenigingen uit Hollands Kroon hun onderlinge wedstrijden. Zo treffen de eerste teams van DWOW Wieringerwerf, Flevo Middenmeer, VV Wieringerwaard en  VV Succes uit Hippolytushoef elkaar regelmatig op de voetbalvelden. Een leuke competitie om op De Meerpeen en Hart voor Hollands Kroon bij te houden.

Opnieuw lekkage aan de Havenkade

MIDDENMEER – Rond 22.10 uur constateerde een buurtbewoner die zijn hond uitliet stromend water op de kruising van de Havenkade ter hoogte van het nieuwe pand van Triple A. Enkele weken geleden werd bij graafwerkzaamheden de leiding al stuk getrokken en gerepareerd. Het nieuwe straatwerk is net de afgelopen week aangebracht.

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

Buurtbewoners hadden inmiddels PWN gealarmeerd en schildjes rondom de plek neergezet. PWN was binnen 15 minuten ter plaatse om poolshoogte te nemen. De gealarmeerde brandweer kwam ook ter plaatse. In onderling overleg werd besloten om de leiding die op 2,5 meter diepte ligt niet in de nachtelijke uren te repareren. Voor de nacht worden schrikhekken geplaatst en vrijdagochtend zal er naar het probleem worden gekeken.

‘De gealarmeerde brandweer kwam ook ter plaatse’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

 

Er zijn hard nieuwe bouwlocaties nodig in regio Niedorp

Foto: NH – Matthijs Gemmink

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad en de provincie moeten het maken van nieuwbouwplannen sneller mogelijk maken. Dat valt te lezen in de conclusies van een enquête onder inwoners tussen grofweg Kolhorn en Oude Niedorp. Er moeten zowel huur- als koopwoningen bij komen in het gebied. Het rapport werd dinsdagavond in Anna Paulowna overhandigd aan de gemeenteraad.

De enquête, met meer dan vijfhonderd reacties, is uitgevoerd door de oud-leden van de voormalige dorpsraden van Nieuwe Niedorp en Winkel. Wat hun betreft is de timing van belang, de gemeente moet een regionaal woningbouwprogramma opstellen en de provincie heeft de verkiezingen voor de deur staan.

Van de deelnemers van de vragenlijst gaf 72% aan binnen tien jaar te willen verhuizen naar een kerndorp, dichtbij de faciliteiten. Er is een grote behoefte aan appartementen voor jeugd en ouderen, zowel huur als koop. Ook is er behoefte aan specifiek ingerichte koopwoningen voor senioren.

Volgens de opstellers van de enquête vormen de uitkomsten een mooi handvat voor de gemeenteraad om de plannen voor Hollands Kroon Zuid vorm te geven. Daarnaast maken ze de enquête onderdeel van de verkiezingsstrijd richting Provinciale Staten in maart volgend jaar.

VIDEO: Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland

HOLLANDS KROON – In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): ‘Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.’


Provinciale Staten hebben op 10 december een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen waardoor de stop per 12 december 2018 van kracht is. Het voorbereidingsbesluit is zes maanden geldig. In de tussentijd wordt de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) aangepast. Hierin staan de spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen Noord-Holland. De PRV bevat onder andere regels ten aanzien van de soort en de grootte van (agrarische) bedrijven.

Uit landelijk onderzoek van Veehouderij, Gezondheid Omwonenden (VGO) blijkt dat inwoners binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking. De oorzaak van dit verhoogde risico is echter niet bekend, daarom wordt verder onderzoek gedaan. Naar verwachting zijn de resultaten in 2021 bekend. Totdat er meer duidelijkheid is over het verband tussen de toename aan longontstekingen en de aanwezigheid van geitenhouderijen, blijft de Noord-Hollandse geitenstop van kracht.

Kerst Sing-in in het Kompas in Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Vrijdagavond 21 december wordt er een kerst Sing-in gehouden in het Kompas aan de Meeuwstraat 44 in Wieringerwerf. Onder leiding van organist Jan van der Kamp uit Heerhugowaard worden er bekende kerstliederen gezongen. Het koor de Credosingers uit Slootdorp is ook aanwezig om verschillende liederen te laten horen.

Sietske Muurling uit Alkmaar zal dit jaar een nostalgisch kerstverhaal vertellen. Het beloofd weer een fantastische avond te worden.Aanvang van de Sing-in is 20.00 uur en na afloop is er voor iedereen warme chocomelk en glühwein.

Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF / KREILEROORD – De berm aan de Oosterterpweg tussen Wieringerwerf en Kreileroord wordt door het vele landbouw- en transportverkeer stuk gereden. Hierdoor kom er prut op de weg en het fietspad terecht. Dit geeft overlast zoals gladheid en is dus niet veilig. Daarom is besloten om rood-witte borden neer te zetten die de berm afzetten tussen de Zeugweg en de Dorsmolen. Ook wordt de snelheid aangepast van 80 naar 50 kilometer per uur.

Deze maatregel is voorlopig voor de winterperiode. De gemeente Hollands Kroon kijkt verder naar een oplossing voor de langere termijn

Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF / KREILEROORD – De berm aan de Oosterterpweg tussen Wieringerwerf en Kreileroord wordt door het vele landbouw- en transportverkeer stuk gereden. Hierdoor kom er prut op de weg en het fietspad terecht. Dit geeft overlast zoals gladheid en is dus niet veilig. Daarom is besloten om rood-witte borden neer te zetten die de berm afzetten tussen de Zeugweg en de Dorsmolen. Ook wordt de snelheid aangepast van 80 naar 50 kilometer per uur.

Deze maatregel is voorlopig voor de winterperiode. De gemeente Hollands Kroon kijkt verder naar een oplossing voor de langere termijn

StarSingers brengen Sounds of Christmas

WIERINGERWERF – De StarSingers bestaan al sinds 2010 en is een groep van 6 vrienden die optredens verzorgen in de omgeving van Castricum en, omdat Ton en Ellen onlangs in Middenmeer zijn gaan wonen, ook in De Cultuurschuur in Wieringerwerf. De sopraan- en altpartijen worden gezongen door Ellen van Dam, Anja Boske en Sylvia de Bruijn. De tenor- en
baspartijen door Paul Boske, Ton van Dam en Lex de Bruijn.

De StarSingers brengen een breed repertoire van kerstmuziek: a capella, close harmony,
country en rock, zowel bekende en minder bekende kerstliedjes. Soms grappig en soms wat ingetogen, maar altijd sfeervol. We begeleiden onszelf op verscheidene instrumenten, zoals (bas)gitaar, piano, cajon, etc.. Omdat de kersttijd enorm uitnodigt om te geven, doneert men de gehele opbrengst van het concert aan de stichting  Sounds of Change.