Woning Middenmeer gesloten in verband met drugsvondst

Foto: De Meerpeen/Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Op vrijdag 10 augustus 2018 is een drugswoning aan de Elzenhof in Middenmeer voor drie maanden gesloten. In de woning is een hennepkwekerij aangetroffen en er werd illegaal stroom afgetapt.

De sluiting heeft plaatsgevonden op grond van de Opiumwet en het gemeentelijk Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van de woning als drugspand doorbroken en de openbare orde hersteld. De woning is op 10 augustus 2018 verzegeld door toezichthouders.

Op 2 augustus 2018 is de hennepplantage ontmanteld door de politie. In de woning werden 160 plantenpotten met resten van hennepplanten en afgeknipte stelen van hennepplanten aangetroffen.

College zet volgende stap in verplaatsing Lidl Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Sinds 2016 werken wij samen met de Lidl aan de verplaatsing van de supermarkt van Terpstraat 13 naar de hoek Terpstraat/Meeuwstraat in Wieringerwerf. Om de verplaatsing mogelijk te maken, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen ter inzage.

Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat de nieuwe supermarkt stedenbouwkundig, verkeerskundig en vanuit het oogpunt van milieu goed op de nieuwe locatie inpasbaar is en voor de woonomgeving nog steeds een goed woon- en leefklimaat aanwezig is.

Om de nieuwe supermarkt te kunnen bouwen is ook een omgevingsvergunning nodig. Deze is ingediend en ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Beiden liggen vanaf 16 augustus 2018 zes weken voor iedereen ter inzage. In deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden door de gemeenteraad meegenomen bij het besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan zijn gepubliceerd op overheid.nl.

Kijkdag natuurvereniging Wierhaven in Den Oever

Foto: Natuurvereniging Wierhaven

DEN OEVER – Natuurvereniging Wierhaven houdt morgen een kijkdag bij de schor in Den Oever. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden terecht op het nieuwe Waddenbelevingspunt.Leden van Wierhaven vertellen graag iets over de omgeving en wat er leeft. Het is een drukte met vogels op het Schor in deze tijd van het jaar. Zo zijn de lepelaars en de sterns goed vertegenwoordigd. Kan het zomaar zo zijn dat er  zeehonden zijn die op de zandbanken komen liggen en er zijn volop vlinders langs de pier. Voor meer informatie ziet de website www.wierhaven.nl. Aanmelden is niet nodig.

Na 16.00 uur kunnen de liefhebbers Dirken spotten bij Tante Pietje tijdens de jaarlijkse Dirkendag.

Morgen is het Dirkendag

Dirkendag 2008 – Foto: Tante Pietje

DEN OEVER – In café Tante Pietje wordt op zaterdag 18 augustus de jaarlijkse Dirkendag gevierd. Volgens de gewoonte gebeurt dat op de zaterdag die voorafgaat aan de Flora & Visserijdagen in Den Oever. Inmiddels voor de vijfendertigste keer.

De eerste Dirkendag werd gehouden in 1984. In voornoemd café zaten op een middag vijf mannen naast elkaar, die allemaal Dirk heetten. En zij wisten er nog wel een paar. Zo kwam het idee op, zo veel mogelijk Dirken bij elkaar te roepen. Een kort tevoren geplaatste oproep in de Wieringer Courant leidde tot een opkomst van negentien Dirken.

Daar werd de vrees uitgesproken dat de naam Dirk over enige tijd wel eens zou kunnen uitsterven, door de introductie van modieuze, eerst Engels- en daarna nog weer anderstalige namen. Wie een kind de naam Dirk zou geven, werd daarom een beloning in het vooruitzicht gesteld.

Om die reden werd ook bredere publiciteit gezocht en gevonden. Landelijke dagbladen en radio- en televisieprogramma’s besteedden er aandacht aan en sindsdien bezoeken jaarlijks tientallen Dirken, Dicks en Dirkjes uit heel Nederland en soms van daarbuiten deze gezellige bijeenkomst in het café aan de Havenstraat. Ook zijn er wel eens meer dan honderd geweest. Het leverde aardige conclusies op, bijvoorbeeld dat de meeste Dirken niet te dik maar te kort zijn, een vriendelijk maar ook wat gemakzuchtig karakter hebben en nu en dan door aanvallen van dorst worden gekweld.

Het recept is door de jaren heen niet veranderd. Een tientje in de pot en gastheer Bob komt tijdig langs met een hapje of een drankje. Voor minderjarige Dirkjes is er snoep en frisdrank. De slogan van dit jaar is ‘Dirken doen het met plezier’ en vanwege het zevende lustrum gaan de Dirken in plaats van inpakken eens flink uitpakken. De bijeenkomst is om 16.00 uur.

Verteltheater senioren bijna van start

‘Cultuur binnen de dijken brengt verteltheater’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERMEER – Stichting Cultuur binnen de Dijken organiseert nu al een aantal jaren heel bijzondere projecten met senioren uit Hollands Kroon.  Al 4 keer hebben inwoners van deze gemeente prachtige voorstellingen op locatie kunnen bekijken, die de 60-plussers zelf hebben gemaakt. Voor het  nieuwe Verteltheaterproject gaan ze gebruik maken van twee locaties. Van woensdagochtend 5 september tot woensdagochtend 5 december (van 9:30 uur – 11:30 uur) zijn er bijeenkomsten in De Cultuurschuur in Wieringerwerf.

Onder professionele begeleiding van Caroline van Veggel zal de groep deelnemers een spannende  Wintervertelvoorstelling maken rond het thema van dit jaar: aarde. De voorstelling die ze met elkaar gaan maken zal uitgevoerd worden op vrijdag 7 december en zaterdag 8 december. De spannende en inspirerende locatie waar de voorstellingen, passend bij het thema, worden opgevoerd is in het Robbenoordbos, bij “Het Bos roept”.  Stichting Cultuur binnen de Dijken is dankbaar dat ze deze prachtige locatie voor de voorstelling mogen gebruiken!

Nieuw project stichting Cultuur binnen de Dijken in “De Cultuurschuur” en “Het Bos Roept”

Stichting Cultuur binnen de dijken is op zoek naar senioren, mannen en vrouwen van 60,70,80 + die nog dingen willen leren of uitproberen. Die de uitdaging willen aangaan weer of nog eens op de planken te staan. Die een spannende vertelvoorstelling willen maken rond het thema: Aarde. Denk aan aardedonker, geaard zijn, het winnen van land of het verliezen ervan. Men gaat samen met ongeveer 9 anderen 3 maanden op reis voor het maken van deze voorstelling. Je krijgt handvatten voor het vertellen van verhalen aangereikt en wordt uitgedaagd om verhalen te maken en te creëren. Iedereen die zich hierdoor aangetrokken voelt is van harte welkom. Geen ervaring en fysieke gebreken zijn geen hindernis.

De bijeenkomsten zijn van woensdag 5 september t/m woensdag 5 december, van 9.30 tot 11.30 uur. De voorstellingen zijn op vrijdag 7 december/ zaterdag 8 december. De kosten voor het project zijn  € 100 euro. Informatie over eerdere projecten vind je op de website www.cultuurbinnendedijken.nl   Aanmelden kan  via stichting@cultuurbinnendedijken.nl of  06-19505135. Heb je problemen met vervoer, kan je het bedrag echt niet missen of heb je andere vragen, neem dan contact op met productieleider Irene van Oers: 06-19505135. 

 

Verplaatsing Lidl in Wieringerwerf

WIERINGERWERF – De geruchten gaan al enkele jaren door het dorp. Lidl zou gaan verhuizen naar de oude locatie van Cremers, naast de Action. Lidl heeft bij de gemeente een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de nieuwe supermarkt ingediend. Deze zal samen met de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. De voorliggende  omgevingsvergunning zorgt er tevens voor dat er bij verplaatsing van de supermarkt naar de nieuwe locatie er in het oude pand geen supermarkt meer gevestigd kan worden.

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan langs de elektronische weg ter inzage te leggen. Mochten er geen zienswijzen op het plan worden ingebracht en geen ambtelijke wijzigingen noodzakelijk blijken zal het plan na de wettelijke ter inzage periode worden voorgelegd aan de raad.

Zomerbingo in Dorpshuis Hippolytushoef

Foto: Pixabay.com

WIERINGEN – De Dörper Activiteiten Sociëteit (de D.A.S.) zit ook in de zomer niet
stil. In de vakantieperiode is er iedere vier weken zomeravondbingo in Dorpshuis
Hippolytushoef.

De volgende bingo is op donderdag 16 augustus. Volwassenen kunnen van 20:00 tot 22:30 uur bingo spelen. Er zijn vele mooie prijzen. Deelnemers kunnen zich helemaal op de bingo concentreren, want in de zaal is bediening en niemand hoeft op een droogje te zitten. Wie niet op vakantie gaat, hoeft zich dus niet te vervelen. Ook
toeristen zijn natuurlijk van harte welkom. Het nieuwe winterseizoen begint volgende maand. De data zijn 15 september, 13 oktober, 10 november en 15 december.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Dorpshuis:
www.dorpshuis-hippolytushoef.nl of via de mail: dassecret@quicknet.nl .

Theaterzaal Cultuurschuur wordt klaargemaakt voor het nieuwe seizoen

‘De theatervloer van de Cultuurschuur wordt aangepakt de komende weken’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Na een lekkere vakantie wordt er vanaf vandaag hard gewerkt aan het opknappen van de vloer van de theaterzaal. De vloer is ruim 60 jaar oud en heeft ongeveer 30 jaar geleden haar laatste opknapbeurt gehad. Met behulp van goede sponsors is het gelukt om geld vrij te maken om dit te kunnen doen. De oude stopcontactpotten in de vloer (ooit aangelegd voor de sprekers in de raadsvergaderingen) worden weer keurig weggewerkt en de vloer zal geschuurd en opnieuw gelakt worden.

En klus die de komende twee weken gaat gebeuren. Als dat klaar is maken nieuwe stoelen hun opwachting om heel wat meer zitcomfort te gaan geven tijdens de voorstellingen, vergaderingen en lezingen. Vol trots zal de Cultuurschuur op 8 september het nieuwe seizoen openen. Iedereen is van 13.00 tot 17.00 uur van harte welkom om te kijken hoe mooi de zaal geworden is en te ervaren hoe lekker de stoelen zitten. Maar ook daarna zal er haast ieder weekend reden zijn om naar de Cultuurschuur te komen voor een leuk optreden, een mooie voorstelling of een boeiende film.

Inwoners kritisch over dienstverlening Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Dit blijkt uit de resultaten van de burgerpeiling die afgelopen maart gehouden is. Aan dit onderzoek hebben 716 inwoners meegedaan. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat inwoners over het algemeen tevreden zijn over hun eigen gezondheid en dat mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan.

Verbeterpunten

Uit de enquête blijkt verder dat de gemeente op het gebied van haar dienstverlening weliswaar voldoende scoort, maar dat in vergelijking met andere gemeenten nog verbeteringen nodig zijn. Op stellingen over de relatie inwoner en gemeente en over het onderhoud van de buitenruimte heeft Hollands Kroon gemiddeld een lagere score ontvangen dan de 64 andere gemeenten die dit onderzoek in de afgelopen drie jaar hebben laten uitvoeren.

Burgemeester Nawijn: “Dit rapport laat zien dat de inwoners van Hollands Kroon over het algemeen tevreden zijn. Vooral de kwaliteit van leven scoort hoog en dat is fijn. Er staan echter ook kritische kanttekeningen in als het gaat om de dienstverlening en de relatie tussen inwoner en gemeente. Er is dus werk aan de winkel. De eerste voorstellen daartoe zijn te zien in het collegeprogramma dat binnenkort bekend wordt gemaakt. In het afgelopen jaar is daarnaast stevig ingezet op de verbetering van onze website. Door veel feedback van gebruikers te vragen en daar direct mee aan de slag te gaan, is de tevredenheid over de website inmiddels verbeterd.”

Resultaten

De resultaten geven ons inzicht in waar we als gemeente staan ten opzichte van andere gemeenten die het onderzoek hebben laten uitvoeren. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunt u meerdere gegevens over onze gemeente terugvinden. Ook kunt het onderzoeksrapport hieronder downloaden.

Het onderzoek

In maart hebben 3500 inwoners een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn via een aselecte steekproef gekozen. Er is als voorwaarde in de aselecte steekproef meegenomen dat een huishouden maximaal één uitnodiging kon ontvangen. Er is éénmaal een herinneringsbrief verstuurd. Het onderzoek bestond uit vragen over de leefomgeving, relatie inwoner en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en het welzijn. Via de link in het groene kader, rechts op deze pagina, kunt u het onderzoek raadplegen.

Lees hier het volledige rapport: