Verplaatsing Lidl in Wieringerwerf

WIERINGERWERF – De geruchten gaan al enkele jaren door het dorp. Lidl zou gaan verhuizen naar de oude locatie van Cremers, naast de Action. Lidl heeft bij de gemeente een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de nieuwe supermarkt ingediend. Deze zal samen met de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. De voorliggende  omgevingsvergunning zorgt er tevens voor dat er bij verplaatsing van de supermarkt naar de nieuwe locatie er in het oude pand geen supermarkt meer gevestigd kan worden.

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan langs de elektronische weg ter inzage te leggen. Mochten er geen zienswijzen op het plan worden ingebracht en geen ambtelijke wijzigingen noodzakelijk blijken zal het plan na de wettelijke ter inzage periode worden voorgelegd aan de raad.

Schildersbedrijf Ton Mulder failliet

Foto: Schildersbedrijf Ton Mulder

WIERINGERWERF – Schil­ders­be­drijf Ton Mul­der uit Wie­rin­ger­werf is fail­liet ver­klaard. Het schil­ders­be­drijf dat werd op­ge­richt in 1982 ging ten onder aan een BTW-vordering van € 120.000,00 van de Belgische fiscus. Volgens de belastinginners van onze zuiderburen was het schildersbedrijf het bedrag verschuldigd in verband met verrichte werkzaamheden in diverse winkels in België.

Naast de claim van de belastingdienst heeft ook de bank nog een vordering van
€ 450.000,00 op het bedrijf, dat meldt cu­ra­tor Ma­ri­an Kla­ver in de Schager Courant. De vijf per­so­neels­le­den is ont­slag aan­ge­zegd. Een door­start of over­na­me lijkt vooralsnog niet in het verschiet.

Google komt naar de polder

‘Datacenter van Google’ – Foto: Google

WIERINGERMEER – Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft recent 70 hectare aan land gekocht op het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer. Het technologiebedrijf wil de grond gebruiken voor de uitbreiding van zijn datacenters. Recent kocht Google ook al stukken grond in Denemarken, Zweden en Luxemburg.

‘We willen ervoor zorgen dat we opties hebben om het aantal datacenters in Europa verder uit te breiden als de groei van onze business daarom vraagt’, aldus een woordvoerster van Google tegen RTL Z. ‘De locatie in Noord-Holland is één van de opties en er zal tijdig een beslissing worden genomen.’ Meer informatie wil het bedrijf niet geven.

Commercieel directeur van Agriport A7 Jack Kranenburg is verheugd met de komst van de Amerikanen. Volgens hem is het niet de vraag of Google een datacenter gaat bouwen op zijn land, maar wanneer. Er is immers al een bouwvergunning ingediend. De bouwvergunning, die niet op naam staat van Google of Alphabet maar op Nimble, gaat uit van een datacenter van zo’n 3 hectare op een perceel van 24 hectare. ‘De rest is voor faciliteiten als noodstroom, parkeren en beveiliging’, aldus Kranenburg tegen RTL Z.

 

Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last.

De rechtbank in Alkmaar stelde de eerder de ge­meen­te Hollands Kroon in het gelijk. Zij  stel­de vast dat Hol­lands Kroon niet tot een wij­zi­ging van de be­stem­ming en een goe­de be­lan­gen­af­we­ging kon over­gaan omdat het horecabedrijf niet in alle informatie had voorzien. Zo ont­braken een be­drijfs­plan, mis­ten ge­ge­vens over fre­quen­tie, om­vang en om­schrij­ving van de nieu­we ac­ti­vi­tei­ten, be­gin en eind­tij­den, een be­schrij­ving van de mu­ziek en even­tu­e­le iso­la­tie­maat­re­ge­len, meldt de Schager Courant.

Zowel eigenaar Sjaak Sijbring als twee van de omliggende bedrijven gaan morgen in ho­ger be­roep te­gen die uit­spraak bij de hoog­ste be­stuurs­rech­ter.

Ondernemerspeiling in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – In de week van 30 april ontvangen ruim 2300 ondernemingen in Hollands Kroon een uitnodiging om mee te doen aan een ondernemerspeiling.

In deze peiling wordt aan ondernemers gevraagd wat zij vinden van de omgeving waarin het bedrijf is gevestigd, het contact met de gemeente, het economisch beleid en de service van de gemeente. Ondernemers die een brief hebben ontvangen kunnen de vragenlijst invullen tot en met 16 mei 2018. De resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht.

Ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten hoe tevreden onze ondernemers zijn. Dit onderzoek geeft ons inzicht in hoe wij verbeteringen kunnen doorvoeren in onze dienstverlening en het beleid. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat ondernemers op een prettige en succesvolle manier kunnen blijven ondernemen in onze gemeente.

De resultaten van de ondernemerspeiling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook zijn deze na afloop terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard ondernemerspeiling. Hier kunt u de resultaten vergelijken met andere gemeenten die dit onderzoek ook hebben uitgevoerd.

Het onderzoek wordt door Lexnova uitgevoerd. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

 

Openhuis Jimmink Kolhorn

‘Directeur Gerard Jimmink voor zijn trots, de nieuwste CAT M314F’ – Foto: Theo Moras

KOLHORN – Afgelopen weekend hield Loonbedrijf Jimmink Kolhorn een open dag ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Het bedrijf wordt momenteel geleidt door Gerard Jimmink, de derde generatie Jimmink.

Het beleid van dit bloeiende bedrijf is met name gericht op kwaliteit in machines en verrichte werkzaamheden. Door de inzet van het juiste materiaal en de juiste mensen, waarbij alles tot in detail moet kloppen. Het bedrijf heeft momenteel 25 werknemers in vaste dienst.

Nieuwbouw Triple A Logistics vordert gestaag

Het gebouw van Triple A aan de Havenkade krijgt steeds meer vorm. – Foto: Alexander Bügel

MIDDENMEER – De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw van Triple A aan de Havenkade gaan gestaag verder. Afgelopen vrijdag werd er beton gestort in de linker hal, terwijl aan de rechterkant in hoog tempo het tweede gedeelte van de staalconstructie werd geplaatst.

Vijselaar hypotheken en verzekeringen gaat verhuizen

Foto: Facebook Marcel Vijselaar

WIERINGERWERF – Na jarenlang in de winkelstraat van Wieringerwerf te zijn gevestigd, tussen de kapper en de schoenenwinkel, gaat Vijselaar Hypotheken en verzekeringen verhuizen. de nieuwe stek van het kantoor is het oude pand van de Action. Vorig jaar werd het pand grotendeels in gebruik genomen door de uitbreiding van Jaap’s Jeans en sportswear. Bij de verbouwing werd aan de voorkant ruimte gehouden voor een kantoorruimte.

Vocal Center praktijk geopend in Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Michelle de Jong uit Hippolytushoef heeft onlangs haar opleiding bij Vocal Center afgerond en is begin deze maand haar eigen praktijk begonnen in de Liaison Studio in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Ze is zelf ooit als leerling bij Vocal Center begonnen en nu doorgegroeid tot Vocal Coach. ‘In één les bij Vocal Center had ik meer geleerd dan in een aantal jaar bij andere zanglessen. Door de eigen ontwikkelde Vocal Essence methode kunnen we vocalisten super snel hun doelen laten behalen en zich laten verbazen over eigen zang mogelijkheden. Geloof mij maar, dit wil je als vocalist echt weten.’ zegt Michelle de Jong

Alle niveaus zijn welkom. ‘De kracht van Vocal Center is juist dat de methode voor iedereen makkelijk te begrijpen en toe te passen is, welk niveau je ook hebt. Geen overbodige bagage, maar bruikbare tools en tips’. Dat de methode effectief is gebleken, is wel te merken aan de coachings die het bedrijf al heeft mogen verzorgen. Zo heeft Vocal Center gecoacht bij o.a. The Voice en zijn Romy Monteiro en André Hazes Junior ook vaste klant.

Zowel privézanglessen als duo- en groepslessen worden aangeboden. Daarnaast ook vele workshops, premium coachings en stemrevalidatie. Bij Vocal Center zit je niet vast aan een abonnement. Jij als vocalist bepaald zelf de regelmaat en de tijdsduur van de zanglessen.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je een introductieles plannen? Bezoek dan de website (www.vocalcenter.nl) of mail naar michelledejong@vocalcenter.nl.

Café De Maaier stopt na de Nieuwjaarsduik

‘Café De Maaier sluit zijn deuren’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Per 1 januari 2018, na de nieuwjaarsduik, valt het doek voor de Café De Maaier. De horecagelegenheid die al sinds heugenis in de Terpstraat is gevestigd sluit dan voorgoed de deuren. Het pand maakt, als het aan pandeigenaar Ton Viëtor ligt, plaats voor seniorenappartementen mat daaronder een winkel of daghoreca.

De Maaier kende door de jaren heen diverse eigenaars. Als laatste het horecakoppel Ron en Caroline Betjes. Zij waren de laatste vijf jaar de uitbaters van De Maaier. Maar een aflopend huurcontract, en een bod tot aankoop van De Maaier dat niet werd geaccepteerd, zorgt ervoor dat de horecagelegenheid aan het begin van 2018 definitief de deuren sluit.

Tijdens de informatieavond over de toekomst van Wieringerwerf bracht de dochter van het echtpaar Viëtor de plannen voor nieuwbouw naar buiten. De aanwezige stedenbouwkundige André Gout was wel enthousiast over de daghoreca functie bij de entree van het dorp, maar een gebouw van meerdere etages ziet hij als een verzwakking van de omgeving. ‘Op deze plek is het voormalige Domeinkantoor de prominente blikvanger. De omgeving is niet gebaat bij hoogbouw maar meer bij groene elementen om evenwicht te behouden.