Rian van Dam voorgedragen als nieuwe burgemeester van Hollands Kroon

‘Rian van Dam voorgedragen als burgemeester in Hollands Kroon’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft dinsdagavond 4 december 2018 mevrouw Rian van Dam (57 jaar) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. Rian van Dam is momenteel Programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.

Vanuit haar huidige functie is Rian van Dam bekend met de omgeving. De vertrouwenscommissie van de raad ziet haar als een empathisch persoon, die tegelijkertijd in staat is knopen door te hakken. Bestuurlijk heeft zij ervaring als wethouder van de gemeenten Alkmaar en Enkhuizen. Zij heeft begrip voor verhoudingen en staat stevig in de samenleving.

De voordracht wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit getekend is. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon op 12 februari 2019 wordt geïnstalleerd.

Schulddienstverlening voor zelfstandig ondernemers

Foto: Pixabay

HOLLANDS KROON – Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u zich bij de gemeente melden. In samenwerking met Oxyz Alkmaar, biedt de gemeente sinds kort ook schulddienstverlening aan voor zelfstandig ondernemers. Vaak komt deze doelgroep niet in aanmerking voor schulddienstverlening via de gemeente en moeten dan op zoek naar deze hulpverlening via een particulier bureau. Hierbij draaien zij ook voor deze kosten op. Reden voor Hollands Kroon om ook voor zelfstandige ondernemers schulddienstverlening aan te bieden.

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen contact met de gemeente opnemen. Er volgt een gesprek met een consulent. Deze onderzoekt welke hulp het beste aansluit. Als er sprake is van een bedrijf met inkomsten en schulden, verwijst de consulent u door naar Oxyz. Oxyz voert de schulddienstverlening uit. Is er sprake van een bedrijf zonder inkomsten, dan zijn er andere mogelijkheden voor hulpverlening via ons.

Bent u zelfstandig ondernemer en is er sprake van financiële problemen? Neem dan contact met de gemeente op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek

Schulddienstverlening voor zelfstandig ondernemers

Foto: Pixabay

HOLLANDS KROON – Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u zich bij de gemeente melden. In samenwerking met Oxyz Alkmaar, biedt de gemeente sinds kort ook schulddienstverlening aan voor zelfstandig ondernemers. Vaak komt deze doelgroep niet in aanmerking voor schulddienstverlening via de gemeente en moeten dan op zoek naar deze hulpverlening via een particulier bureau. Hierbij draaien zij ook voor deze kosten op. Reden voor Hollands Kroon om ook voor zelfstandige ondernemers schulddienstverlening aan te bieden.

Zelfstandig ondernemers met schulden kunnen contact met de gemeente opnemen. Er volgt een gesprek met een consulent. Deze onderzoekt welke hulp het beste aansluit. Als er sprake is van een bedrijf met inkomsten en schulden, verwijst de consulent u door naar Oxyz. Oxyz voert de schulddienstverlening uit. Is er sprake van een bedrijf zonder inkomsten, dan zijn er andere mogelijkheden voor hulpverlening via ons.

Bent u zelfstandig ondernemer en is er sprake van financiële problemen? Neem dan contact met de gemeente op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek

Hollands Kroon wil compleet beeld gemeentelijke kunst

Kunstwerk in openbare ruimte, Bij een tramhalte (2008) van Rob Houdijk

‘Kunstwerk in openbare ruimte, ‘Bij een tramhalte’ (2008) van Rob Houdijk.’

HOLLANDS KROON – De gemeente is al enkele jaren bezig alle gemeentelijke kunst te lokaliseren en te waarderen, zowel schilderijen als kunstobjecten. Op die manier probeert men een compleet beeld te krijgen van de kunst, wat weliswaar gemeentegoed is, maar waarvan de locatie uit het zicht is geraakt.

Na de fusie van de vier gemeentes tot Hollands Kroon, bleek niet alle kunst even goed in beeld te zijn. Zo stonden sommige kunstobjecten wel geregistreerd, maar waren ze niet op de betreffende locatie aanwezig. Hollands Kroon hecht groot belang aan het gemeentelijk kunstbezit wat bovenal maatschappelijk eigendom is. Daarom doet men een beroep op iedereen die gemeentelijke kunst kent of zelf in bezit heeft. Meld het kunstwerk en de locatie hiervan via de button ‘Meld kunst en locatie’ op deze pagina.

De oproep is nadrukkelijk niet bedoeld om de kunst terug te halen, maar wel om de registratie en lokalisatie ervan rond te krijgen. Overigens is de kunst in de openbare ruimte wel goed in beeld. Van die kunstwerken is een uitgebreide lijst, waarbij kunstwerk en locatie geregistreerd staan.

Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

HOLLANDS KROON – Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die Hollands Kroon samen met zorgverzekeraar Univé aanbieden. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest de zorg die bij u past.

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. In deze video ‘goed verzekerd bij een laag inkomen’ ziet u in een paar minuten wat de collectieve zorgverzekering inhoudt.

Voordelen

  • De gemeente betaalt mee aan uw aanvullende zorgverzekering.
  • Korting van 6% op de basisverzekering.
  • Met het pakket Compleet+ ontvang u:
   Uitgebreid pakket met onder andere volledige vergoeding van het verplichte eigen risico, eigen bijdragen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg) die u aan het CAK moet betalen. Met een maximum van € 375,- per jaar voor fysiotherapie, brillen en orthodontie.
  • Met het pakket Compact ontvangt u:
   Een goed pakket met lagere premie, maar geen vergoeding van het eigen risico en eigen bijdrage Wmo.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
  • U en uw partner kunnen ieder apart kiezen voor verschillende aanvullende pakketten.
  • Makkelijk en snel overstappen via www.gezondverzekerd.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van Hollands Kroon.

 

Hoe zit het met de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon?

HOLLANDS KROON – De winterperiode komt er weer aan. Daarom is het goed te weten hoe de gladheidsbestrijding in Hollands Kroon is geregeld. Hollands Kroon is in vier deelgebieden opgedeeld. Alleen als het glad is gaan de strooiauto’s de weg op. Een strooiroute duurt ongeveer 2,5 uur. Houdt er daarom rekening mee dat er niet direct overal zout ligt en het nog glad kan zijn op de wegen.

Zout werkt alleen goed als er voldoende verkeer overheen rijdt. Daarom worden vooral de drukkere wegen gestrooid. Dan wordt het zout goed ‘ingemasseerd’. Dit zijn:

 • alle busroutes, inclusief de route van de buurtbus;
 • drukke verbindingswegen van en naar dorpskernen;
 • doorgaande- en (wijk)ontsluitingswegen;
 • winkelgebieden;
 • ouderencentra;
 • schoolroutes en fietspaden buiten de bebouwde kom.

Bij zeer extreme weersomstandigheden kan overmacht ontstaan waardoor niet op alle wegen gestrooid kan worden. De belangrijkste wegen krijgen dan voorrang op de minder belangrijke wegen. Er zijn ook wegen in beheer van de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

De coördinatoren van de gladheidsbestrijding bepalen wanneer er gestrooid wordt. Dit doen zij door visuele waarneming. Dit houdt in dat zij regelmatig buiten kijken als er gladheid verwacht wordt. 24 uur per dag. Ook maken zij gebruik van Meteo-consult waarmee het actuele weerbeeld en de verwachting op gladheid gevolgd wordt. Met behulp van alle beschikbare informatie bepaalt de coördinator van ieder deelgebied uiteindelijk wanneer er gestrooid wordt.

Het kan dus voorkomen dat er bij uitzondering voortijdig (preventief) gestrooid wordt. Dit gebeurt in de regel als er sneeuw verwacht wordt. Normaal gesproken wordt er gestrooid als het al glad begint te worden.De gladheidsbestrijding vindt plaats van 1 november tot en met 31 maart.

Cryoworld winnaar Lelyprijs 2018

‘Casper Willems van CPT, Marcel Keezer van Cryoworld, wethouder Theo Meskers en Richard Meester van Quest Innovations.’ – Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Cryoworld B.V. uit Wieringerwerf is de winnaar geworden van de Lelyprijs 2018. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de ondernemersbijeenkomst in De Cultuurschuur in Wieringerwerf. Het bedrijf liet CPT uit Wieringerwerf en Quest Innovations uit Middenmeer achter zich. De Jonge Lely voor startende bedrijven werd gewonnen door H2O Technics B.V. uit Wieringerwerf.

Juryvoorzitter en wethouder Theo Meskers: ‘Deze competitie onderstreept nogmaals hoeveel diversiteit en innovatieve kracht onze regio bezit. Cryoworld weet keer op keer complexe vraagstukken uit de wetenschap te vertalen naar innovatieve oplossingen. En daarnaast lukt het ze om kwalitatief hoogwaardig personeel aan zich te blijven binden. En wat H2O Technics doet is ook bijzonder knap. In zo’n korte tijd een dergelijke ontwikkeling doormaken.’

De prijs voor Cryoworld bestaat, naast de eer en veel publiciteit, uit een prachtig kunstwerk van kunstenaar Hans Blank uit Den Oever. Voor H2O Technics, de winnaar van De Jonge Lely, is de prijs een compleet verzorgd bedrijfsfilmpje.

Beeldvormende vergadering over verkeersveiligheid in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Inwoners van Hollands Kroon, die ideeën hebben voor een betere veiligheid op de wegen binnen de gemeente, kunnen hun ideeën via de website www.argu.co/hollandskroon mededelen. Deze input wordt aanstaande donderdag meegenomen in een beeldvormende vergadering over de verkeersveiligheid in Hollands Kroon. De bijeenkomst is om 20.00 uur in De Ontmoeting.

Tijdens de avond geven gemeentemedewerkers, de politie en Veilig Verkeer Nederland een korte inleiding over waar verkeers(on)veiligheid door veroorzaakt wordt en wat hier aan te doen is. Daarna gaan de aanwezigen met elkaar en raadsleden in gesprek over hoe en waar de verkeersveiligheid in Hollands Kroon verbeterd kan worden. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Meld u zich dan aan!

 

Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

HOLLANDS KROON – Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen. Ondanks dat er veel aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra er een handhavende maatregel oplegt wordt. Dit is voor de gemeente reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wordt gewezen op de (on)mogelijkheden en wordt de betrokken ondernemer verzocht de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

Waar logies wordt geboden aan tijdelijke werknemers is een omgevingsvergunning nodig. Hollands Kroon streeft ernaar om voor alle tijdelijke werknemers die logies verkrijgen binnen onze gemeente een goede en veilige logeerplek te waarborgen. Hiervoor gelden richtlijnen en veiligheidseisen.

Jupiterstraat in Wieringerwerf beperkt toegankelijk

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF – In de maanden oktober tot en met december wordt door Liander in de Jupiterstraat in Wieringerwerf de gasleiding vervangen. Hierna worden de trottoirs en hoofdrijbaan opnieuw bestraat. Door de werkzaamheden is de weg beperkt toegankelijk.

Straatnaam Afsluiting is tussen Werkzaamheden Geplande datum
Jupiterstraat, Wieringerwerf Mercuriusstraat-Saturnusstraat  Vervangen gasleiding 1 oktober – 15 november
Jupiterstraat, Wieringerwerf Mercuriusstraat-Saturnusstraat Herstraten trottoir en hoofdrijbaan 16 oktober – 21 december