Voorjaarssnoei rozen en sierheesters

Eerdaags wordt in Hollands Kroon weer gestart met het snoeien van rozen en sierheesters. Ze worden in de maanden maart en april fors teruggesnoeid tot ongeveer 15 cm boven de grond.

Dit is nodig om deze heesters weer goed te laten groeien en bloeien in het late voorjaar en de zomer. In verband met de verkeersveiligheid wordt ook beplanting bij diverse kruisingen teruggezet zodat het zicht op de weg goed blijft.

Er wordt met groot materieel gesnoeid. Dit doen we om kosten te besparen. Het vrijkomende snoeiafval wordt opgeruimd. Direct na de snoeibeurt ziet het er erg kaal uit, maar de beplanting gaat binnen enkele weken weer groeien en na enkele maanden is alles weer mooi groen.

Alvorens er wordt gesnoeid wordt er eerst gecontroleerd of in de betreffende beplanting geen (broedende) vogels of andere dieren aanwezig zijn. Als dit het geval is wordt het snoeien eventueel uitgesteld tot een later tijdstip.

Snoeit u zelf bepaalde gemeentelijke plantsoenen en heeft u liever niet dat deze door ons worden gesnoeid? Neem dan contact op met de kernbeheerder. Voor meer informatie zie www.teamkernbeheer.nl.

Onderzoek onder inwoners: Waar staat je gemeente?

HOLLANDS KROON – Deze week ontvangen 3.500 inwoners een brief met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Het onderzoek bevat vragen over de woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg. Inwoners die een brief hebben ontvangen kunnen de vragenlijst invullen tot en met 25 maart 2018. De resultaten van het onderzoek worden in mei verwacht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Zij voeren dit soort onderzoeken uit voor meerdere gemeenten in Nederland. De inwoners zijn willekeurig gekozen uit de Basisadministratie personen (Brp) van Hollands Kroon.

De vragenlijst maakt deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten worden gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen, kunnen de resultaten van Hollands Kroon met die van andere gemeenten worden vergeleken.

De resultaten van het onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook zijn deze na afloop terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard Burgerpeiling.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018 eind februari in de brievenbus

HOLLANDS KROON – Eind februari ontvangt u van de gemeente Hollands Kroon de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2018.

Ook dit jaar worden de aanslagen weer digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid verstuurd. Dit wordt alleen gedaan als u bij Mijn Overheid heeft aangegeven dat u deze berichten digitaal wilt ontvangen. In dit geval ontvangt u de aanslag niet meer op papier. Na inloggen met uw DigiD kunt u de aanslag bekijken. In Mijn Overheid kunt u aangeven dat u een e-mail wilt ontvangen als er een bericht voor u klaar staat. Dit moet u wel zelf instellen, anders ontvangt u geen e-mail.

Heeft u nog vragen? Kijk eerst of u een antwoord krijgt in de lijst van veel gestelde vragen WOZ of bij de veel gestelde vragen belastingen. Ook de tarieven vindt u hier terug. Staat uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen of twijfels over uw WOZ-waarde of over één van de gemeentelijke heffingen? Belt u dan met de medewerkers van WOZ/Belastingen. Ook kunt u uw vraag/opmerking melden via het bel-me-terug-formulier. Daarnaast is het mogelijk om uw vraag te stellen via Facebook, Twitter of WhatsApp. De gemeente Hollands Kroon helpt u graag!

Kijk hier voor aanvullende informatie!

Resultaten handhaving 2017

HOLLANDS KROON – De gemeente kan niet alles controleren. Daarom heeft de gemeenteraad prioriteiten gesteld. In 2017 is er onder andere actief gecontroleerd en gehandhaafd op drank en horeca en de huisvesting van arbeidsmigranten.

Voor drank en horeca is gecontroleerd of de horecagelegenheden over de juiste papieren beschikken en of er drank werd geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. Om dit te controleren is er een mystery shopper ingezet. Een jong uitziende toezichthouder probeert alcohol te kopen om zo te controleren of er alcoholische dranken worden verstrekt aan personen die jonger dan 18 jaar zijn.

Niet alleen reguliere horecagelegenheden zijn bezocht, maar ook sportverenigingen en supermarkten. Daar waar men zich niet aan de regelgeving hield, is een waarschuwing verleend. In het laatste tertaal zijn er 36 horecagelegenheden en 8 evenementen bezocht en gecontroleerd. Daarvan hebben er 12 een aanschrijving gehad. Het merendeel van de aanschrijvingen had als reden dat door personeel niet werd gevraagd naar het identiteitsbewijs en op geen enkele manier de leeftijd werd vastgesteld van degene die alcohol wilde kopen. Een pluimbrief van de burgemeester is uitgereikt wanneer men zich wel hield aan de regelgeving op het gebied van de drank- en horeca.

Er is ook gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten (ook wel seizoenarbeiders genoemd). Bij de controles worden nog met regelmaat situaties aangetroffen, waarbij de vergunningen niet op orde zijn. Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Een pand waarin arbeidsmigranten werden gehuisvest hebben wij dit begin 2018 direct moeten sluiten omdat de veiligheid van de gasten niet kon worden gegarandeerd.

Cursus ‘Eerste hulp bij DigiD’ voor inwoners – meld u nu aan!

HOLLANDS KROON – Bij de overheid kun je steeds meer zaken digitaal regelen. Bijvoorbeeld een uittreksel aanvragen bij de gemeente, belastingaangifte doen of een persoonsgebonden budget, AOW-uitkering of huurtoeslag aanvragen. Voor veel inwoners is het eenvoudig om deze zaken digitaal te regelen. Een aantal mensen is minder vaardig op dit gebied. Voor deze groep bieden wij de cursus ‘Eerste hulp bij DigiD’ aan. U leert hierbij werken met uw eigen digitale identiteit, genaamd DigiD, om zaken aan te vragen bij de overheid.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door contact met op te nemen, of via
www.deacademievoorjou.nl. Per cursus kunnen acht cursisten deelnemen. De eerste cursus vindt plaats op 22 februari en heeft nog plek voor twee mensen. Er wordt nu nagedacht over data voor maart, april en mei. Deze data maken we later bekend. Voor de cursus wordt een eigen bijdrage van € 15,00 per persoon gevraagd.

Wat leer ik in de cursus?
De cursus is ontwikkeld door de stichting Digisterker. Tijdens deze cursus leert u hoe u digitaal iets bij de overheid kunt regelen. Bijvoorbeeld hoe vraagt u een DigiD aan en hoe u dit gebruikt. De websites van het UWV, Sociale Verzekerings Bank (SVB), de Belastingdienst en de gemeente komen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor zogenaamde ‘mijn-omgevingen’. Dit zijn besloten gedeelten van overheidswebsites waar u zelf zaken kunt regelen, zoals MijnOverheid en de Berichtenbox.

Hoe lang duurt de cursus?
Een cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur, in groepjes van acht personen en onder begeleiding van gecertificeerde docenten. Bij de start van de cursus ontvangt u een werkboek.Is het belangrijk dat ik nu al goed om kan gaan met de computer?
De cursus is voor mensen die al een beetje met internet om kunnen gaan en een e-mailadres hebben. Kunt u dit niet, dan zijn er andere partijen die u kunnen helpen te leren hoe een computer, tablet en smartphone werkt.

Kan ik de cursus ook volgen via mijn eigen tablet of laptop?
Nee, dat kan niet. De cursus is te volgen via laptops die de gemeente ter beschikking stelt in verband met de digitale leeromgeving die daarop geïnstalleerd staat.

Wordt de cursus ook bij mij in de buurt georganiseerd?
De eerste cursussen worden gegeven in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. Hier is een goede internetverbinding en is de privacy gewaarborgd. We zijn op dit moment aan het onderzoeken waar in de gemeente deze voorzieningen ook aanwezig zijn, zodat de cursus ook bij u in andere delen van Hollands Kroon georganiseerd kan worden. Meer informatie vindt u op www.deacademievoorjou.nl.

 

Afsluiting beweegbare brug in Slootdorp van eind februari tot 1 april

Foto: Gemeente Hollands Kroon

SLOOTDORP – De beweegbare brug in Slootdorp, de Slootsluisbrug, wordt afgesloten van maandag 26 februari tot 1 april voor gemotoriseerd verkeer. In deze periode wordt het wegdek vervangen. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel van de fietsbrug gebruik blijven maken.

In 2017 is scheurvorming geconstateerd en er zijn noodreparaties uitgevoerd aan de burg. Tijdens deze reparaties bleek het rijdek zo slecht te zijn, dat is besloten om deze te vervangen. Wij willen voordat het vaarseizoen weer begint de reparaties uitgevoerd hebben. De voorbereidingen voor het werk zijn al begonnen, maar om een goed resultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om het brugdek naar de fabriek te transporteren. Daarom wordt de brug voor 5 weken afgesloten. Verder wordt het val vernieuwd en de gehele brug opnieuw geconserveerd.

Voor het plaatselijke verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Slootweg, de Amstelmeerweg en de Molenweg. Het verkeer vanaf de A7 richting Anna Paulowna wordt geadviseerd om over Den Oever en de N99 te rijden.

Afsluiting beweegbare brug in Slootdorp van eind februari tot 1 april

Foto: Gemeente Hollands Kroon

SLOOTDORP – De beweegbare brug in Slootdorp, de Slootsluisbrug, wordt afgesloten van maandag 26 februari tot 1 april voor gemotoriseerd verkeer. In deze periode wordt het wegdek vervangen. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel van de fietsbrug gebruik blijven maken.

In 2017 is scheurvorming geconstateerd en er zijn noodreparaties uitgevoerd aan de burg. Tijdens deze reparaties bleek het rijdek zo slecht te zijn, dat is besloten om deze te vervangen. Wij willen voordat het vaarseizoen weer begint de reparaties uitgevoerd hebben. De voorbereidingen voor het werk zijn al begonnen, maar om een goed resultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om het brugdek naar de fabriek te transporteren. Daarom wordt de brug voor 5 weken afgesloten. Verder wordt het val vernieuwd en de gehele brug opnieuw geconserveerd.

Voor het plaatselijke verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Slootweg, de Amstelmeerweg en de Molenweg. Het verkeer vanaf de A7 richting Anna Paulowna wordt geadviseerd om over Den Oever en de N99 te rijden.

VIDEO: Opnieuw Carnavalslied over politiek in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Tradities zijn er om in stand te houden. Aanstaande vrijdag gaat het carnaval weer van start in Hollands Kroon en dat betekend dat ergens in de weken ervoor er een carnavalslied komt met een knipoog naar de lokale politiek. ‘Het lied en de clip zijn klaar’ zegt Alexander Bügel met een kleine glimlach op zijn gezicht. Bügel is de drijvende kracht achter de traditie. Hij schreef inmiddels al vier carnavalsliedjes over Hollands Kroon.

‘De eerste die ik schreef was De boot van Japie in 2014. Het jaar daarop kwam Transparant maar ondoorzichtig. In 2016 hebben we noodgedwongen een jaar overgeslagen om in 2017 met Zo gaat dat in Hollands Kroon terug te komen.’ aldus de tekstdichter. Dat de politiek een dankbaar onderwerp is om over te schrijven blijkt ook dit jaar weer. ‘Er waren  genoeg onderwerpen in de politiek waaruit gekozen kon worden. Dit jaar hebben we daarom gekozen voor een carnavalsmedley. Allemaal bekende melodieën voorzien van teksten die betrekking hebben op de leden van het college.’

De teksten zijn dit jaar wat scherper dan bij de vorige liedjes. Is dat ook zo of zie je dat anders? ‘Persoonlijk zie ik dat anders. De keuze van een paar woorden zijn misschien wat gewaagd, maar het blijft satire. Want dat is wat carnaval toch is…. het uitvergroten van zaken en de dingen scherp verwoorden. De één vindt het leuk, de ander niet. Het zij zo. Het is geschreven met een lach op het gezicht en ik hoop dat de mensen dat er ook uithalen.’ zegt Bügel met een ondeugende lach op zijn gezicht.

Dit jaar brengt Bügel carnavaleske odes aan voormalige wethouders Theo Meskers en Frits Westerkamp en zittend wethouder Mary van Gent. Ook wordt er een voorschot genomen op het vertrek van burgemeester Jaap Nawijn. ‘Er was nog veel meer materiaal maar een medley van een half uur zit niemand op te wachten’ grapt Bügel. De Carnavalsmedley Hollands Kroon wordt gezongen door Paula Hoorweg, Patrick Seegers en Lars Groenink. De artiesten komen allemaal uit Den Helder dus ze hebben de naam ‘De Buren’ gekregen. Voor diegene die de carnavalskraker wil beluisteren kan hem hier vinden.

Onafhankelijke Betrokken Burgers discussiëren over nieuwe burgemeester

HOLLANDS KROON – De burgerbeweging Onafhankelijke Betrokken Burgers organiseert de komende weken enkele discussiebijeenkomsten waarin de inwoners  zal worden gevraagd een profielschets te maken voor de nieuwe burgemeester in Hollands Kroon. De uitdaging is dat de inwoners van de gemeente gaan aangeven wat we gaan verwachten van de nieuwe burgemeester.

Alhoewel er kabinetsplannen zijn voor een gekozen burgemeester, is het op dit moment nog niet zover. De sollicitatie- en aanstellingsprocedure is vooralsnog een geheime procedure binnen de gemeenteraad. 

Het is van belang om de huidige stand van zaken in de gemeente (de plussen en de minnen) als startpunt te betrekken bij de opstelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook hierover zal tijdens de bijeenkomsten de mening van de inwoners worden gevraagd.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 6 februari in de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Onafhankelijke Betrokken Burgers discussiëren over nieuwe burgemeester

HOLLANDS KROON – De burgerbeweging Onafhankelijke Betrokken Burgers organiseert de komende weken enkele discussiebijeenkomsten waarin de inwoners  zal worden gevraagd een profielschets te maken voor de nieuwe burgemeester in Hollands Kroon. De uitdaging is dat de inwoners van de gemeente gaan aangeven wat we gaan verwachten van de nieuwe burgemeester.

Alhoewel er kabinetsplannen zijn voor een gekozen burgemeester, is het op dit moment nog niet zover. De sollicitatie- en aanstellingsprocedure is vooralsnog een geheime procedure binnen de gemeenteraad. 

Het is van belang om de huidige stand van zaken in de gemeente (de plussen en de minnen) als startpunt te betrekken bij de opstelling van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook hierover zal tijdens de bijeenkomsten de mening van de inwoners worden gevraagd.

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 6 februari in de Roode Eenhoorn, Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp. Aanvang: 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.