INGEZONDEN BRIEF: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten-dele gedwaald!’ door Theo Moras

Beter ten halve gekeerd dan ten-dele gedwaald!
Open brief aan de formateur dhr. Pancras fractievoorzitter SHK. (7 zetels)

Als (zeer) betrokken inwoner van Hollands Kroon ben ik toch wel geschrokken van de tekst in het NHD in de krant van woensdag, heb hier slecht van geslapen en spreek hier alsnog mijn zorgen uit. Coalitie Hollands Kroon op zijn vroegst eind deze week bekend. Informateur Jip Pankras van SHK (Senioren Hollands Kroon) verwacht op zijn vroegst eind deze week uitsluitsel te geven over de nieuwe coalitie in Hollands Kroon.

De tijd dringt heb ik hieruit begrepen als het al niet te laat is, maar dat kan me er toch niet van weerhouden nog enkele voorbeelden en vooral bedenkingen onder de aandacht te brengen. Waarschijnlijk begrijpt u ook dat de toekomst van Hollands Kroon me naar aan het hart ligt en ik als “ÖPA” waarschijnlijk aan m’n laatste kunstje bezig ben om in mijn ogen nog te redden wat er nog te redden valt. Niet dat de wereld anders vergaat want dat gebeurt niet, en Hollands Kroon blijft gerust bestaan en zeker als die ook nog min of meer in de handen van SHK ligt.

Laat ik voorop stellen dat ik niets tegen heb op de persoon Meskers of andere raadsleden die de gemeente nu gaan vertegenwoordigen. Ik zeg mijn mening eerlijk en oprecht en heb dat ook al op enkele manieren uitgebreid laten blijken. Alle partijen hebben volgens de informateur aangegeven voor een raadsbrede samenwerking te zijn
met een selectie van wethouders op basis van hun vakkennis in plaats van politieke kleur.

Laat formateur Jip Pankras van Hollands Kroon zich hierbij aansluiten, hier is onze gemeente bij gebaat. Wat mij hier toe brengt zijn ook dingen en voorvallen uit het verleden, mede gesteund door berichten die ik nog een uit mijn rommelige archief heb terug kunnen vinden. Zoals men misschien nog wel weet heb ik alle Regie vergaderingen gevolgd en bezocht die toen door een externe voorzitter zijn geleid waar ik in de laatste vergadering in Wieringerwerf door die voorzitter Frank Rozenberg nadrukkelijk werd gecomplementeerd ook al heb ik daar als eenling uit de gemeente Niedorp daar telkens aanwezig, zoals verwacht niets kunnen bereiken.

Bij al die bijeenkomsten werd de toon vooral gezet door de afgevaardigden Meskers en Vlaming uit de gem. Anna Paulowna en die uit Niedorp over het algemeen alleen maar aanwezig waren. Daar waar Meskers en Vlaming destijds eensgezind en volvertrouwen optrokken om deze voor ons onverteerbare fusie indeling over de streep te trekken.
Daar wil ik dan toch het volgen over opmerken en onder de aandacht brengen, dus wat er voor die tijd in die zgn. eensgezinde gemeente heeft afgespeeld in de laatst twee raadsperioden van hun bestaan wat uit onderstaand kranten artikel zal blijken.

Hier zegt Meskers feitelijk hetzelfde waar ik nu momenteel op hamer; Meskers hekelt de bestuurscultuur de coalitie wordt gevormd door twee partijen waar in de publieke en overheidssector domineren

Artikel opgezocht in m’n stoffige archief:
De VVD, grootste partij na de verkiezingen valt naast de boot.

Theo Meskers, voorman van de liberalen: “Er verandert nu niks. De verkiezingen hadden net zo goed niet gehouden kunnen worden”. Wij zijn verontwaardigd over deze minachting van de uitslag. Het CDA heeft ons al vlak na de verkiezingen de toegang tot de coalitie ontzegd.” CDA en PvdA bezetten negen zetels in de raad. Volgende week wordt voorgesteld in te stemmen met deze coalitie en behoud van beide wethouders, Lia Franken (CDA) en Fijko van der Laan (PVDA).

Franken: “Ten opzichte van de vorige verkiezingen hebben we slechts een zetel minder, er is dus voldoende vertrouwen in ons.”  Voor de PvdA was de houding van de VVD in de afgelopen periode reden om geen samenwerking aan te gaan. Johan Veul: “De VVD bracht meermalen door de raad vastgestelde punten opnieuw ter discussie.
Meskers ziet het anders: “Het CDA was uit op macht en niet op goed bestuur. Anders zou ze daadwerkelijk geprobeerd hebben onderhandelingen te voeren. Nu heeft het CDA bereikt dat ze in de coalitie de grootste fractie is.”

Meskers hekelt de bestuurscultuur: De coalitie wordt gevormd door twee partijen waarin de publieke en overheidssector domineren. De VVD had tot doel van daaruit een cultuuromslag in het openbaar bestuur te bewerkstelligen; concreter, slagvaardiger en in betere afstemming met de inwoners. Kennelijk ervaart het CDA dit als bedreigend.
Wij kunnen helaas niet anders dan de uitslag respecteren en zullen de oppositierol van de afgelopen vier jaar weer oppakken. Over anderhalf jaar wil de VVD in Amstelmeer wel een leidende rol gaan spelen”

Hieronder een bericht van 24-11- 2011 door Harry de Jong wat betrekking
heeft op de eerste verkiezingen direct na de herindeling.

Uitslag verrast na nummer een VVD wint afgetekend, CDA tweede partij, Senioren op stoom. De VVD is de even verwachte als afgetekende winnaar geworden van de verkiezingen voor fusiegemeente Hollands Kroon. Achter de winnaar met acht zetels was het heel wat spannender. Het CDA mocht zich aan het einde van de avond met vijf zetels nummer twee noemen, terwijl de Senioren partij Hollands Kroon een entree maakt met vier zetels, net zoveel als de PvdA.

Voor lijsttrekker Jan Swaag (VVD) lag de uitslag van acht zetels in de lijn der verwachting: “Ik ging uit van zeven, acht of zelfs negen zetels. We zijn in alle vier fusiegemeenten goed vertegenwoordigd. Waren we op zes blijven steken, dan was er iets fout gegaan.” Elaine Vlaming (CDA) was verrast met vijf zetels. “Gezien de landelijke tendens voor de partij, hoopte ik op drie, misschien vier.” De vier zetels voor de Seniorenpartij waren voor aanvoerder Piet Bruijsten  een duidelijk signaal dat
ouderen toe zijn aan een beter ouderenbeleid. Dat kan op gemeentelijk schaal bijvoorbeeld door veel zorgvuldiger om te springen met de WMO en zorgvoorzieningen. Daar zullen we ons hard voor maken in Hollands Kroon.

Van de lokale partijen sprong Lada eruit met drie zetels. De partij is ontsproten uit onvrede in Niedorp over Hollands Kroon-fusie, maar heeft dat nu achter zich gelaten. Wat we in Niedorp wellicht kwijt zijn geraakt, hebben we in het buitengebied weer bij gewonnen“, dacht lijsttrekker Rob Ravenstein. “Of het zijn in Niedorp vooral de Lada-stemmers geweest, die naar de stembus zijn gegaan.. Maar ik denk het eerste. ”
Dan hieronder nog een bericht van na de volgende verkiezingen waarin Senioren Hollands Kroon en LADA als grote winnaars uit de bus kwamen. Burgemeester Jaap Nawijn nam hen gisteravond de eed of de belofte af. De gemeenteraad van Hollands Kroon ziet er nu als volgt uit: namens de VVD zitten Jan Swaag, oud- wethouder Theo Meskers, Alexander op de Weegh, Ada de Haan en Willem Groot in de raad.
Elaine Vlaming-Kroon, Theo Groot, Sjaak Vriend en Reginald Visser vormen samen de fractie van het CDA. Oud-wethouder Jan Steven van Dijk, Fijko van der Laan, Sylvia Buczynski vormen de fráctie van de PvdA. De grote winnaar van de verkiezingen, Senioren Hollands Kroon, heeft voorlopig Jip Pankras, Mary van Gent-Overdevest, Jeffrey Leever, Pim de Herder, Jan Muntjewerf en Piet Bruijstens als raadsleden, maar dat kan door de collegevorming nog veranderen als één of
meer een wethouders positie ambiëren. Datzelfde geldt voor de fractie van Lada,

Die eveneens als winnaar uit de verkiezingsstrijd kwam. Lada heeft Henk van Gameren al naar voren geschoven als fractievoorzitter, bij de andere partijen wordt daar later nog over besloten. De Lada-fractie bestaat verder uit Rob Ravesteijn, Ard Smit, Peter Couwenhoven, Lida Brussaard-Ursem en Henk-Jan Wittink. D66 heeft de fractie verdubbeld, naast Niels Busker neemt Liesbeth Vlietstra-Wouterse ook nog
plaats in de raad. Johan Paul de Groot is opnieuw fractievoorzitter, van de ChristenUnie. Jan Eichhorn is de nieuwe man van GroenLinks en Dorien Sijbenga-van den Outenaar zit opnieuw in de raad voor Progressief Hollands Kroon.

En nu is dhr. Pankras informateur en richt ik me in een ultieme poging tot de fractie voorzitter van SHK om toch nog eens heel goed na te denken op het geen er gebeuren gaat.

Nogmaals ; het is in het belang van de gemeente Hollands Kroon.

Met vriendelijke groet,
Theo Moras.
(Criticaster)

Ingezonden brief: ‘Komt het recht van inspreken eigenlijk nog wel tot z’n recht!’

HOLLANDS KROON – CDA Hollands Kroon komt met plan om insprekers bij raadsvergaderingen dwingende regels op te leggen. Inspreken is dus alleen mogelijk om zoete broodjes te bakken en geen ordinaire feiten en fouten op tafel te leggen. Onfatsoenlijk gedrag van B&W en andere overheidsdienaren mogen bij het inspreken niet meer door burgers e/o inwoners aan de orde gesteld worden.

Ook niet als er door de betreffende personen al jaren naar fatsoenlijke oplossingen en regelingen is gestreefd en door de beleidsbepalers zijn genegeerd waardoor de rechter en advocaten een oordeel vellen. Mede een gevolg van een aangenomen motie van het CDA in de vorige raadsvergadering nadat beide wethouders al afgetreden waren en dus zonder verantwoording afteleggen aan de raad en de aanwezigen van het strijd toneel konden vertrekken.

Of dit plan eraan  toe bijdragen zal dat er door het College en de gemeenteraad op een normale en democratische wijze wordt bestuurd valt echter zeer te betwijfelen. En wordt er geen gehoor gegeven aan het dringende verzoek van CvK dhr. Johan Remkes niet lang geleden aan het College is gedaan.

Een werkgroep bestuurlijke vernieuwing is dit momenteel aan het onderzoeken maar er is nog niets besloten hoe of dat vormgegeven zal worden. Nu werd er ingesproken en de complete raad laat het wederom afweten behalve dhr. Vriend met z’n opmerking en Dorien Sijbenga die een poging waagt maar door de rest van de raad in der hemd wordt gezet.

Deze mensen wilden ook als mens worden behandeld lieten ze donderdagavond bij het inspreken weten en wat doet de gemeenteraad van Hollands Kroon helemaal niets, geen enkele vraag waarom zij hun gal kwamen spugen bij de raad. Nee een werkgroep van de raad gaat met de voorzitter van de raad dhr. Nawijn een ander plan bekokstoven dat ze doorkunnen gaan op de weg die nu bewandeld wordt.

Na deze lange slepende kwestie beseft ook iedereen heus wel dat een andere een andere aanpap noodzakelijk is. Maar is er wel een andere manier of aanpak voor deze Zure Gekken kwestie te bedenken, waarschijnlijk niet alleen de gemeenteraadsleden kunnen en zullen daar zorg voor moeten dragen. Zeker gezien de inspanningen die er door deze mensen zelf al zijn verricht in al die jaren, zoals hieronder eerlijk en globaal staat weergegeven is om moedeloos van te worden.

Deze familie heeft al jaren de politieke partijen van informatie voorzien over hoe zij in Hollands Kroon behandeld worden. Ook op avonden van politieke partijen, compleet voorzien van beschikbare feiten over die zaken. Ze hebben brieven aan de partijen en gemeente gestuurd maar iedereen sluit hun ogen hiervoor.

Als ze een gesprek met de burgemeester of wethouder aanvragen wordt dat vanaf de beginfase in 2012 al geweigerd en zijn ze door de gemeente ook nooit uitgenodigd. Ondanks dat er een evident privaat rechtelijke belemmeringen aanwezig is over de verleende omgevingsvergunning is de sfeer in de hele woonwijk verziekt. Oorzaak, omdat de gemeente ook nog een voorkeurspositie hanteert en nooit wil handhaven, en de buurman zich hierdoor enorm sterk voelt samen met de gemeente.

Het is geen buren ruzie maar een verschil van inzicht omdat de gemeente iets voor elkaar wil maken voor één burger wat niet mag. En daarom kan, mag of moet de raad dit ook aanpakken, ze hebben al verscheidene rechtszaken gewonnen zelf bij Raad van State. Hollands Kroon geeft nu pas na 10 jaar openlijk toe i.v.m. de vonnissen en omdat ze aan de verliezende hand zijn omdat de gemeente ook werkelijk veel fouten heeft gemaakt.

Maar ze proberen het nog steeds op een ondemocratisch manier op te lossen door o.a. openlijk list en bedrog te plegen voor de rechter, om hun buurman en hun zelf ten onrechte vergunde bouwvergunning alsnog proberen veilig te stellen. En waar nu een ambtenaar met de buurman nog een plannetje bedachten om het pand van de buurman op te kopen voor 5 á 6 ton en het gebouw te slopen.

Met als gevolg dat de buurt achterblijft een financiële strop maar ook met een enorme geestelijke kater wat de buurman samen met de gemeente hebben veroorzaakt. Die mensen gaan voor gerechtigheid en daar kan en behoord gemeenteraad die mensen in bij te staan maar tot nog toe nog steeds niet gebeurd, en probeert meneer Vriend als raadslid zelfs hun reeds bewezen gerechtigheid op een listige manier nog verder onderuit te halen.

Dat mag en zal de gemeenteraad van Hollands Kroon toch niet laten gebeuren .

Met vriendelijke doch zeer bedenkelijke groet,

Theo Moras.

Noot van de redactie:
Bovenstaand schrijven heeft de redactie van De Meerpeen ontvangen als ingezonden brief. Aangezien wij de democratie een warm hart toedragen en ruimte willen bieden aan mensen om hun mening te ventileren hebben wij deze brief opgenomen in onze categorie ‘Ingezonden brief’. De inhoud van de ingezonden brief is volledig voor rekening van de briefschrijver. 

Ingezonden brief: Waddenbelevingspunt Den Oever door Sam Kooy

Onze redactie ontving een ingezonden brief van de heer Sam Kooy over het Waddenbelevingspunt dat gerealiseerd gaat worden aan de noordkant van de haven van Den Oever.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus  8
1760 AA  Kleine Sluis, Anna Paulowna

Onderwerp:
1. veiligheid / bereikbaarheid op te richten Waddenbelevingspunt Den Oever.
2. bezwaar oprichten Waddenbelevingspunt

Mijn brief: d.d. 9 mei 2017
Uw brief dd. 22 juni 2017 kenmerk Z-155235

Den Burg, 3 juli 2017.

Geacht College,

Op 12 mei 2017 zond ik aan de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar een afschrift van de aan uw college verzonden brief van mijn hand dd. 9 mei 2017 inzake de kosten, de plaats, de veiligheid e.d. van het binnenkort op te richten Waddenbelevingspunt op Wieringen te Den Oever. Op 22 juni ontving ik een bevestiging van ontvangst van de Veiligheidsregio met bericht dat de nodige procedures door de gemeente Hollandskroon in 2016 zouden zijn opgevolgd en dat de Veiligheidsregio daarin nu geen taak en verantwoordelijkheden meer heeft. Waarmee de Veiligheidsregio de handen ervan af trekt en alle verantwoordelijkheden dus bij uw gemeente neer legt. Een copie van die brief zou aan de heer M. Kerssens van gemeente Hollandskroon zijn  toegezonden. Eerst 27 juni 2017 ontving ik daarop, na mijn telefonisch verzoek, een schriftelijke reactie van de hand van de heer Kerssens en opgesteld namens wethouder Th.J. Meskers waarin tevens is aangegeven dat een vergunning aan Hollandskroon is verleend ‘volgens de methode die het gemeentebestuur gebruikt’. Waarvoor dank. Wel zou e.e.a. verduidelijking, ook inhoudelijk, behoeven welke methode dan is gebruikt.

Ondanks de inhoud van de bovengenoemde brief van de heer Kerssens en ondanks het verstrijken van de bezwarentermijn begin 2016 t.a.v. de toen beschikbare gegevens ben ik van mening dat de gemeente bij het proces van de totstandkoming van het Waddenbelevingspunt ernstig tekort is geschoten v.w.b. o.a. de vele veiligheidsaspecten. Deze hadden nog vóór de ambtelijke bezwarenprocedure definitief behoren te zijn afgedekt zodat bezwarenmakers zich daarop hadden kunnen orienteren. De heer Kerssens geeft in zijn brief aan dat tegen de vergunning geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

De veronderstelde definitieve situatie van het Waddenbelevingspunt in danwel tegen het z.g. Schor blijkt nu dus tijdens de procedure niet definitief te zijn geweest. Deze is  ná de bezwarentermijn in 2017 uiteindelijk voor de 3e keer gewijzigd naar een meer definitieve plek in het water van de Waddenhaven. Deze redenering lijkt juist omdat pas in 2017 via berichtgeving in “Voorstel Raad dd. 2 mei 2017” een extra krediet is gevraagd van € 75.000 t.b.v. de geschatte kosten voor de bouw van een toegangsbrug. In de tekst wordt immers letterlijk weergegeven dat deze “niet was voorbereid”. Dit was dus een niet gecalculeerde en dus onverwachte en dus ook tegenvallende uitgave omdat deze in het andere geval, dus in de beginfase, wel zou zijn meegenomen in de te begroten uitgaven. Voorts heeft niet de verantwoordelijke wethouder maar de projectleider Waddenpoort, de heer Kerssens,  in antwoord op een brief van Senioren Hollandskroon  van 25 april 2017,  kenmerk TV 1778,  op 1 mei d.a.v. per brief een aantal vragen beantwoord o.a. inzake de plotselinge wijzigingen t.a.v. de flink opgehoogde kosten alsmede de plaats van het punt en de nieuw in te passen brug. Een gelijkenis met de onderwerpen in het SBS6-programma “Van onze centen” is hier regelrecht op zijn plaats. In die antwoordbrief wordt slechts gesproken over toenmalige “impressies die de nodige ‘ontwikkelingen’ zouden hebben ondergaan”. Welke die ontwikkelingen zouden zijn geweest is niet in die brief vermeld. Een ontwikkeling die door de gemeente zeker had moeten zijn ingeschat was ontegenzeggelijk de te verwachten weerstand bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. -Die-

-2-

Die zou reeds tóen de plaatsing van het Waddenbelevingspunt in of tegen de dam zondermeer n.m.m. hebben geweigerd. Nog los van het feit of tegen die ‘impressies’ bezwaren kunnen of konden worden gemaakt zijn zelfs tijdens de bezwarenprocedure de impressies niet aangepast naar de nu veronderstelde definitieve lokatie in het water van de Waddenhaven die kennelijk uiteindelijk wél de goedkeuring van het Hoogheemraadschap heeft gekregen. In Voorstel Raad dd. 2 mei 2017  is deze plek zelfs “op coördinatieniveau” genoemd.   E.e.a. houdt  in dat in de bezwarenprocedure niet-definitieve, niet-goedgekeurde en dus niet-geldige stukken voor mogelijke bezwarenmakers ter inzage lagen. De veronderstelling dat het Hoogheemraadschap nog vóór de bezwaartermijn de oprichting in eerste instantie van het Waddenbelevingspunt  had moet publiceren  lijkt gerechtvaardigd. In die publicatie zou dan een onjuiste weergave van de stand van zaken zijn opgenomen. Dit betekent dat bezwarenmakers de juiste en definitief goedgekeurde informatie is onthouden en door uw gemeente dus een ernstige procedurefout is gemaakt.

Resumerend:

Aanvankelijk – tijdens de bezwarenprocedure begin 2016 –  bevindt het Waddenbelevingspunt zich aan de ZW-zijde in de dam of in het schor. Intussen is de bezwarenprocedure gesloten.

Na de bezwarenprocedure – later in 2016 –  bevindt het zich aan de tegenoverliggende NW-zijde in danwel tegen de dam.

Aanvang 2017 bevindt het Waddenbelevingspunt zich plots in het vaarwater van de Waddenhaven aan de NW-zijde van de dam en verrassend voorzien van brug. Als onbekend fenomeen heeft, zoals aangegeven, de raadsfractie van SHK hierover schriftelijke vragen gesteld.

Voorts is in het Voorstel Raad dd. 2 mei 2017 letterlijk weergegeven dat het Waddenbelevingspunt “toegankelijk is voor mindervalieden”. Die goede toegankelijkheid is mij ook door de heer Kerssens telefonisch verzekerd. Hij achtte de veiligheid volkomen gewaarborgd en deze was volgens hem – desgevraagd – geen punt van zorg ! In de punten 9 en verder hieronder is aangegeven waarom deze vaststelling voor de volle 100% onjuist is en zelfs onaanvaardbaar.

Alleen al hierin is een bezwaar tegen de bouw van het Waddenbelevingspunt in de huidige optie dan ook gerechtvaardigd.

Onderstaand treft u puntsgewijs een beschrijving aan van de door uw organisatie niet in acht genomen maar wel noodzakelijke veiligheidsaspecten e.d. bij de plaatsing van het door Knevel Architecten te Amsterdam ontworpen Waddenbelevingspunt. E.e.a. is gebaseerd op mijn laatste persoonlijke waarneming op 21 juni j.l. en ervaring in de diversiteit van het weer in mijn vele  watersportjaren..

 1. De noordelijk gelegen Waddenhaven is de meest weer- en windgevoelige haven in het gehele gebied en voelt aldaar als passant zeer onprettig en zelfs als guur aan.
 2. Het water terplekke is altijd in beweging door de dagelijkse getijdestromen en kan zorgen voor onverwachte situaties.
 3. De haven kan door zijn noordwestelijke en open ligging direkt aan het Wad worden blootgesteld aan heftige weersomstandigheden zoals zware storm/orkaan uit de in ons land heersende windrichtingen (ZW, W, NW en NO).
 4. De Waddenhaven is veelal in gebruik bij vissersschepen welke slechts d.m.v. trossen met  drijvende steigers zijn verbonden.
 5. Drijvende steigers zijn altijd een zwakke schakel in een haven en kunnen niet even zwaar worden belast als een verbinding naar die vaste wal. E.e.a. geldt in het bijzonder de lage drijvende steigers die zijn bestemd voor platbodems/jachten e.d.
 6. Schepen kunnen los van de drijvende steigers geraken tijdens heftige weersomstandigheden en een gevaar vormen voor mensen en vaartuigen elders in de haven.
 7. In de Waddenhaven aanwezige (vissers)schepen  en plezierjachten etc. maken gebruik van brandbare alsmede ontplofbare stoffen als benzine, diesel en gas en vormen een risicofactor.

-3-

 1. Op 29 mei 2017 moest de brandweer optreden langs de kade in de ZW-hoek van de Vissershaven bij een brand op het vissersvaartuig PZ-10.  
 2. Het Waddenbelevingspunt is gepland in open vaarwater en hoort daar niet thuis.
 3. Er mankeert een eenvoudige kosten-‘baten’ analyse. M.a.w. ontbreken van huidige bezoekersaantallen uitzichtpunt en te verwachten toekomstige aantallen (meten is weten).
 4. Ingeval van calamiteiten is er, vanuit a. de haven én b. vanaf het te plaatsen Waddenbelevingspunt, over het enige en smalle voetpad op de zuidwestelijke dam nauwelijks of tekort vluchtruimte.
 5. De helling van het toegangspad vanaf de kade van de Vissershaven naar de kruin van de dam aldaar is vooral voor rolstoelgebruikers en (minder)valieden en hun begeleiders een niet te nemen hobbel.
 6. In tegenstelling tot de visie van  de opdrachtgever, bij monde van de heer Kerssens, is het toegangspad langs weerszijden op de dam langs de oude Vissershaven en de dam langs de Waddenhaven o.a. wegens de afmetingen en helling zondermeer  ongeschikt en  levensgevaarlijk voor (minder)valieden en rolstoelgebruikers.
 7. Rolstoelgebruikers en mensen met een rollator kunnen wandelaars en elkaar zowel op het pad als op de brug naar het punt niet passeren en worden gedwongen plaats te nemen op de helling van basaltblokken, terug te keren en/of achteruit te rijden naar “wachtstand”.
 8. Bij het betreden of naar links verlaten van de toegangsbrug van het Waddenbelevingspunt dient rekening te worden gehouden met een grotere draaicirkel dan het pad minimaal toelaat en zou dan ook niet minder mogen bedragen dan ongeveer 200 cm.
 9. Zwenkwielen van hulpmiddelen zijn altijd gevoelig voor oneffenheden. Het grind aan de wad-zijde van de dam langs de Vissershaven en het veel te smalle pad langs de Waddenhaven is van zeer slechte kwaliteit en het maakt het rijden met o.a. zwenkwieltjes problematisch danwel onmogelijk.
 10. Ingeval van grote calamiteiten is er slechts één vluchtroute vanuit de Waddenhaven via de dam naar het haventerrein rond de Vissershaven: het smalle pad.
 11. Het vervoer van en met (rollende) brancard naar en van zowel de drijvende steigers als het Waddenbelevingspunt is door slecht plaveisel nagenoeg onmogelijk.

Voor uw informatie en alle volledigheid:

De door zorginstelling Omring uitgegeven rolstoelen en rollators hebben de volgende breedte-afmetingen:

 • rollators max. 80 cm
 • rolstoelen maximaal eveneens plm 80 cm.

Het pad over de kruin van de dam naar het Waddenbelevingspunt bedraagt slechts 140 cm met dien verstande dat de kanten van het pad rechtstandig met vele centimeters verticaal naar beneden lopen op de schuin naar beneden gaande basaltbekleding rechtstreeks de haven in en aan de andere kant naar het Schor. De breedte van de te bouwen brug is mij onbekend.

Rest mij nog te zeggen dat de afstand vanaf het parkeerterrein langs de Noorderhaven tot het Waddenbelevingspunt voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en zij die maar enigszins worden gehandicapt in het voortbewegen, door de afstanden worden uitgesloten van een bezoek aan het Waddenbelevingspunt. Dit geldt eveneens voor die groep mensen zelfs vanaf de kade op de Vissershaven naar het uitzichtpunt.

Mogelijke bezwarenmakers hebben destijds hun mening of bezwaar kunnen hebben en moeten maken tegen een eerste ‘impressie’ dat niet goedgekeurd geweest kan zijn door het Hoogheemraadschao Hollands Noorderkwartier dat bovendien door gemeente Hollandskroon naderhand, om welke reden dan ook, tweemaal is gewijzigd. Dat houdt nu dan in dat er tijdens de

-officiele-

-4-

officiele bezwarenprocedure in de praktijk geen bezwarenmakers hebben kunnen zijn tegen het oorspronkelijke plan maar nu dus wellicht wél tegen het gewijzigde huidige plan.

Zoals eerder in deze brief aangegeven ben ik van mening dat een hernieuwde officiele bezwarentermijn behoort te  worden opgestart opdat aan niet in acht genomen eisen t.a.v. bereikbaarheid – óók voor hulpdiensten – en veiligheid kan worden voldaan. Afgaande op een enkele huidige wadden- en vogelspotter  is een bezoek aan het Waddenbelevingspunt slechts voorbehouden aan een goed en zelfs optimaal terbeen zijnde bezoeker. Is ook eigen ervaring.

Graag verneem ik tevens van u welke de gronden zijn waarop, volgens de heer Kerssens, wegens bovenomschreven feiten geen beroep of bezwaar meer zou kunnen worden aangetekend. Ook verneem ik graag van u welke de gronden zijn waarop juist wél beroep of bezwaar kan worden aangetekend.

Ik maak n.a.v. de punten 1 t/m 18  etc. derhalve alsnog bezwaar tegen tegen de bouw en/of beroep tegen het besluit volgens de huidige opzet van het Waddenbelevingspunt.

Ik zie met belangstelling z.s.m. uw schriftelijke antwoord tegemoet.

Een afschrift van deze brief is per e-mail toegezonden aan de fractievoorzitters in de Gemeenteraad, direkteur van de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar en de website’s Wieringernieuws, Stichting JAS.nl en De Meerpeen en de redacties van de Wieringer Courant en het Noordhollands Dagblad te Alkmaar..

Een ontvangstbevestiging op deze brief stel ik op prijs.

Vriendelijke groet,

SR Kooy
Schilderend 117
1791 BE  Den Burg.

 

 

Ingezonden brief: Waddenbelevingspunt Den Oever door Sam Kooy

Onze redactie ontving een ingezonden brief van de heer Sam Kooy over het Waddenbelevingspunt dat gerealiseerd gaat worden aan de noordkant van de haven van Den Oever.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus  8
1760 AA  Kleine Sluis, Anna Paulowna

Onderwerp:
1. veiligheid / bereikbaarheid op te richten Waddenbelevingspunt Den Oever.
2. bezwaar oprichten Waddenbelevingspunt

Mijn brief: d.d. 9 mei 2017
Uw brief dd. 22 juni 2017 kenmerk Z-155235

Den Burg, 3 juli 2017.

Geacht College,

Op 12 mei 2017 zond ik aan de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar een afschrift van de aan uw college verzonden brief van mijn hand dd. 9 mei 2017 inzake de kosten, de plaats, de veiligheid e.d. van het binnenkort op te richten Waddenbelevingspunt op Wieringen te Den Oever. Op 22 juni ontving ik een bevestiging van ontvangst van de Veiligheidsregio met bericht dat de nodige procedures door de gemeente Hollandskroon in 2016 zouden zijn opgevolgd en dat de Veiligheidsregio daarin nu geen taak en verantwoordelijkheden meer heeft. Waarmee de Veiligheidsregio de handen ervan af trekt en alle verantwoordelijkheden dus bij uw gemeente neer legt. Een copie van die brief zou aan de heer M. Kerssens van gemeente Hollandskroon zijn  toegezonden. Eerst 27 juni 2017 ontving ik daarop, na mijn telefonisch verzoek, een schriftelijke reactie van de hand van de heer Kerssens en opgesteld namens wethouder Th.J. Meskers waarin tevens is aangegeven dat een vergunning aan Hollandskroon is verleend ‘volgens de methode die het gemeentebestuur gebruikt’. Waarvoor dank. Wel zou e.e.a. verduidelijking, ook inhoudelijk, behoeven welke methode dan is gebruikt.

Ondanks de inhoud van de bovengenoemde brief van de heer Kerssens en ondanks het verstrijken van de bezwarentermijn begin 2016 t.a.v. de toen beschikbare gegevens ben ik van mening dat de gemeente bij het proces van de totstandkoming van het Waddenbelevingspunt ernstig tekort is geschoten v.w.b. o.a. de vele veiligheidsaspecten. Deze hadden nog vóór de ambtelijke bezwarenprocedure definitief behoren te zijn afgedekt zodat bezwarenmakers zich daarop hadden kunnen orienteren. De heer Kerssens geeft in zijn brief aan dat tegen de vergunning geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.

De veronderstelde definitieve situatie van het Waddenbelevingspunt in danwel tegen het z.g. Schor blijkt nu dus tijdens de procedure niet definitief te zijn geweest. Deze is  ná de bezwarentermijn in 2017 uiteindelijk voor de 3e keer gewijzigd naar een meer definitieve plek in het water van de Waddenhaven. Deze redenering lijkt juist omdat pas in 2017 via berichtgeving in “Voorstel Raad dd. 2 mei 2017” een extra krediet is gevraagd van € 75.000 t.b.v. de geschatte kosten voor de bouw van een toegangsbrug. In de tekst wordt immers letterlijk weergegeven dat deze “niet was voorbereid”. Dit was dus een niet gecalculeerde en dus onverwachte en dus ook tegenvallende uitgave omdat deze in het andere geval, dus in de beginfase, wel zou zijn meegenomen in de te begroten uitgaven. Voorts heeft niet de verantwoordelijke wethouder maar de projectleider Waddenpoort, de heer Kerssens,  in antwoord op een brief van Senioren Hollandskroon  van 25 april 2017,  kenmerk TV 1778,  op 1 mei d.a.v. per brief een aantal vragen beantwoord o.a. inzake de plotselinge wijzigingen t.a.v. de flink opgehoogde kosten alsmede de plaats van het punt en de nieuw in te passen brug. Een gelijkenis met de onderwerpen in het SBS6-programma “Van onze centen” is hier regelrecht op zijn plaats. In die antwoordbrief wordt slechts gesproken over toenmalige “impressies die de nodige ‘ontwikkelingen’ zouden hebben ondergaan”. Welke die ontwikkelingen zouden zijn geweest is niet in die brief vermeld. Een ontwikkeling die door de gemeente zeker had moeten zijn ingeschat was ontegenzeggelijk de te verwachten weerstand bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. -Die-

-2-

Die zou reeds tóen de plaatsing van het Waddenbelevingspunt in of tegen de dam zondermeer n.m.m. hebben geweigerd. Nog los van het feit of tegen die ‘impressies’ bezwaren kunnen of konden worden gemaakt zijn zelfs tijdens de bezwarenprocedure de impressies niet aangepast naar de nu veronderstelde definitieve lokatie in het water van de Waddenhaven die kennelijk uiteindelijk wél de goedkeuring van het Hoogheemraadschap heeft gekregen. In Voorstel Raad dd. 2 mei 2017  is deze plek zelfs “op coördinatieniveau” genoemd.   E.e.a. houdt  in dat in de bezwarenprocedure niet-definitieve, niet-goedgekeurde en dus niet-geldige stukken voor mogelijke bezwarenmakers ter inzage lagen. De veronderstelling dat het Hoogheemraadschap nog vóór de bezwaartermijn de oprichting in eerste instantie van het Waddenbelevingspunt  had moet publiceren  lijkt gerechtvaardigd. In die publicatie zou dan een onjuiste weergave van de stand van zaken zijn opgenomen. Dit betekent dat bezwarenmakers de juiste en definitief goedgekeurde informatie is onthouden en door uw gemeente dus een ernstige procedurefout is gemaakt.

Resumerend:

Aanvankelijk – tijdens de bezwarenprocedure begin 2016 –  bevindt het Waddenbelevingspunt zich aan de ZW-zijde in de dam of in het schor. Intussen is de bezwarenprocedure gesloten.

Na de bezwarenprocedure – later in 2016 –  bevindt het zich aan de tegenoverliggende NW-zijde in danwel tegen de dam.

Aanvang 2017 bevindt het Waddenbelevingspunt zich plots in het vaarwater van de Waddenhaven aan de NW-zijde van de dam en verrassend voorzien van brug. Als onbekend fenomeen heeft, zoals aangegeven, de raadsfractie van SHK hierover schriftelijke vragen gesteld.

Voorts is in het Voorstel Raad dd. 2 mei 2017 letterlijk weergegeven dat het Waddenbelevingspunt “toegankelijk is voor mindervalieden”. Die goede toegankelijkheid is mij ook door de heer Kerssens telefonisch verzekerd. Hij achtte de veiligheid volkomen gewaarborgd en deze was volgens hem – desgevraagd – geen punt van zorg ! In de punten 9 en verder hieronder is aangegeven waarom deze vaststelling voor de volle 100% onjuist is en zelfs onaanvaardbaar.

Alleen al hierin is een bezwaar tegen de bouw van het Waddenbelevingspunt in de huidige optie dan ook gerechtvaardigd.

Onderstaand treft u puntsgewijs een beschrijving aan van de door uw organisatie niet in acht genomen maar wel noodzakelijke veiligheidsaspecten e.d. bij de plaatsing van het door Knevel Architecten te Amsterdam ontworpen Waddenbelevingspunt. E.e.a. is gebaseerd op mijn laatste persoonlijke waarneming op 21 juni j.l. en ervaring in de diversiteit van het weer in mijn vele  watersportjaren..

 1. De noordelijk gelegen Waddenhaven is de meest weer- en windgevoelige haven in het gehele gebied en voelt aldaar als passant zeer onprettig en zelfs als guur aan.
 2. Het water terplekke is altijd in beweging door de dagelijkse getijdestromen en kan zorgen voor onverwachte situaties.
 3. De haven kan door zijn noordwestelijke en open ligging direkt aan het Wad worden blootgesteld aan heftige weersomstandigheden zoals zware storm/orkaan uit de in ons land heersende windrichtingen (ZW, W, NW en NO).
 4. De Waddenhaven is veelal in gebruik bij vissersschepen welke slechts d.m.v. trossen met  drijvende steigers zijn verbonden.
 5. Drijvende steigers zijn altijd een zwakke schakel in een haven en kunnen niet even zwaar worden belast als een verbinding naar die vaste wal. E.e.a. geldt in het bijzonder de lage drijvende steigers die zijn bestemd voor platbodems/jachten e.d.
 6. Schepen kunnen los van de drijvende steigers geraken tijdens heftige weersomstandigheden en een gevaar vormen voor mensen en vaartuigen elders in de haven.
 7. In de Waddenhaven aanwezige (vissers)schepen  en plezierjachten etc. maken gebruik van brandbare alsmede ontplofbare stoffen als benzine, diesel en gas en vormen een risicofactor.

-3-

 1. Op 29 mei 2017 moest de brandweer optreden langs de kade in de ZW-hoek van de Vissershaven bij een brand op het vissersvaartuig PZ-10.  
 2. Het Waddenbelevingspunt is gepland in open vaarwater en hoort daar niet thuis.
 3. Er mankeert een eenvoudige kosten-‘baten’ analyse. M.a.w. ontbreken van huidige bezoekersaantallen uitzichtpunt en te verwachten toekomstige aantallen (meten is weten).
 4. Ingeval van calamiteiten is er, vanuit a. de haven én b. vanaf het te plaatsen Waddenbelevingspunt, over het enige en smalle voetpad op de zuidwestelijke dam nauwelijks of tekort vluchtruimte.
 5. De helling van het toegangspad vanaf de kade van de Vissershaven naar de kruin van de dam aldaar is vooral voor rolstoelgebruikers en (minder)valieden en hun begeleiders een niet te nemen hobbel.
 6. In tegenstelling tot de visie van  de opdrachtgever, bij monde van de heer Kerssens, is het toegangspad langs weerszijden op de dam langs de oude Vissershaven en de dam langs de Waddenhaven o.a. wegens de afmetingen en helling zondermeer  ongeschikt en  levensgevaarlijk voor (minder)valieden en rolstoelgebruikers.
 7. Rolstoelgebruikers en mensen met een rollator kunnen wandelaars en elkaar zowel op het pad als op de brug naar het punt niet passeren en worden gedwongen plaats te nemen op de helling van basaltblokken, terug te keren en/of achteruit te rijden naar “wachtstand”.
 8. Bij het betreden of naar links verlaten van de toegangsbrug van het Waddenbelevingspunt dient rekening te worden gehouden met een grotere draaicirkel dan het pad minimaal toelaat en zou dan ook niet minder mogen bedragen dan ongeveer 200 cm.
 9. Zwenkwielen van hulpmiddelen zijn altijd gevoelig voor oneffenheden. Het grind aan de wad-zijde van de dam langs de Vissershaven en het veel te smalle pad langs de Waddenhaven is van zeer slechte kwaliteit en het maakt het rijden met o.a. zwenkwieltjes problematisch danwel onmogelijk.
 10. Ingeval van grote calamiteiten is er slechts één vluchtroute vanuit de Waddenhaven via de dam naar het haventerrein rond de Vissershaven: het smalle pad.
 11. Het vervoer van en met (rollende) brancard naar en van zowel de drijvende steigers als het Waddenbelevingspunt is door slecht plaveisel nagenoeg onmogelijk.

Voor uw informatie en alle volledigheid:

De door zorginstelling Omring uitgegeven rolstoelen en rollators hebben de volgende breedte-afmetingen:

 • rollators max. 80 cm
 • rolstoelen maximaal eveneens plm 80 cm.

Het pad over de kruin van de dam naar het Waddenbelevingspunt bedraagt slechts 140 cm met dien verstande dat de kanten van het pad rechtstandig met vele centimeters verticaal naar beneden lopen op de schuin naar beneden gaande basaltbekleding rechtstreeks de haven in en aan de andere kant naar het Schor. De breedte van de te bouwen brug is mij onbekend.

Rest mij nog te zeggen dat de afstand vanaf het parkeerterrein langs de Noorderhaven tot het Waddenbelevingspunt voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en zij die maar enigszins worden gehandicapt in het voortbewegen, door de afstanden worden uitgesloten van een bezoek aan het Waddenbelevingspunt. Dit geldt eveneens voor die groep mensen zelfs vanaf de kade op de Vissershaven naar het uitzichtpunt.

Mogelijke bezwarenmakers hebben destijds hun mening of bezwaar kunnen hebben en moeten maken tegen een eerste ‘impressie’ dat niet goedgekeurd geweest kan zijn door het Hoogheemraadschao Hollands Noorderkwartier dat bovendien door gemeente Hollandskroon naderhand, om welke reden dan ook, tweemaal is gewijzigd. Dat houdt nu dan in dat er tijdens de

-officiele-

-4-

officiele bezwarenprocedure in de praktijk geen bezwarenmakers hebben kunnen zijn tegen het oorspronkelijke plan maar nu dus wellicht wél tegen het gewijzigde huidige plan.

Zoals eerder in deze brief aangegeven ben ik van mening dat een hernieuwde officiele bezwarentermijn behoort te  worden opgestart opdat aan niet in acht genomen eisen t.a.v. bereikbaarheid – óók voor hulpdiensten – en veiligheid kan worden voldaan. Afgaande op een enkele huidige wadden- en vogelspotter  is een bezoek aan het Waddenbelevingspunt slechts voorbehouden aan een goed en zelfs optimaal terbeen zijnde bezoeker. Is ook eigen ervaring.

Graag verneem ik tevens van u welke de gronden zijn waarop, volgens de heer Kerssens, wegens bovenomschreven feiten geen beroep of bezwaar meer zou kunnen worden aangetekend. Ook verneem ik graag van u welke de gronden zijn waarop juist wél beroep of bezwaar kan worden aangetekend.

Ik maak n.a.v. de punten 1 t/m 18  etc. derhalve alsnog bezwaar tegen tegen de bouw en/of beroep tegen het besluit volgens de huidige opzet van het Waddenbelevingspunt.

Ik zie met belangstelling z.s.m. uw schriftelijke antwoord tegemoet.

Een afschrift van deze brief is per e-mail toegezonden aan de fractievoorzitters in de Gemeenteraad, direkteur van de Veiligheidsregio Noordholland Noord te Alkmaar en de website’s Wieringernieuws, Stichting JAS.nl en De Meerpeen en de redacties van de Wieringer Courant en het Noordhollands Dagblad te Alkmaar..

Een ontvangstbevestiging op deze brief stel ik op prijs.

Vriendelijke groet,

SR Kooy
Schilderend 117
1791 BE  Den Burg.

 

 

Ingezonden brief: ‘Inbrekerstuig lachende derde!’ door Theo Moras

De straten in de voormalige gemeente Niedorp kleurden vanmorgen nagenoeg allemaal Oranje. Door vijf ploegen van het Belgische bedrijf Inovin uit Aalst werden de veel besproken en door sommigen nogal bekritiseerde Oranjebakken voor plasticafval verspreid.

Foto: Theo Moras

Bij iedere woning werd zo’n grote grijze bak met Oranje deksel bezorgd, wanneer op Koningsdag 27 april de straten ook zo Oranje kleuren is dat voor Willem Alexander een welkome opsteker. Deze Oranjecontainers worden één keer in de vier weken geleegd door de HVC-groep net als de grijze bak voor het restafval, terwijl de groene voor gft en etensresten eens in de twee weken wordt geleegd.

Foto: Theo Moras

Ook door de Hermandad wordt aangeraden om deze bakken vooral niet in het zicht en indien mogelijk binnen te plaatsen. Vooral voor het inbrekersgilde is het een waardevolle aanvulling om hun buit te bemachtigen zoals eerder ook al in de omtrek heeft plaatsgevonden. Wie ‘s morgens of op een ander moment de drie containers enigszins vreemd bij zijn woning aantreft zal waarschijnlijk ongewenst bezoek gehad hebben. De bakken bieden namelijk als welkome hulp om de inbrekers te helpen bij hun activiteiten.

Kinderboerderij Het Galjoen: ‘Bijna maart’

WIERINGERWERF – Kinderboerderij Het Galjoen in Wieringerwerf wordt door een grote groep vrijwilligers gerund. Regelmatig ontvangen wij van de vrijwilligers berichten over het wel en wee bij de kinderboerderij. Leuke stukjes die een inzicht geven in wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

Bijna maart
De winter was na het vorige bericht nog niet helemaal voorbij! Maar de technische mannen onder onze vrijwilligers zijn toch al weer flink aan het klussen geslagen met het oog op de voorbereidingen voor de komst van de jonge geitjes. Er is mooi helder licht in de stal aangebracht zodat er goed zicht is als de bevalling binnen plaatsvindt en de moedergeiten met de kleintjes geobserveerd kunnen worden wanneer dat nodig is. In de laatste week voor het zover is blijven de aanstaande moeders in de stal. Buiten in het afgeschermde gedeelte van de grote weide zijn nu twee hokken gemaakt. Daar kunnen de zwangere geiten de laatste weken van hun dracht gebruik van maken, terwijl ze ondertussen in alle rust buiten kunnen lopen. Het gaat hier om een nachthok voor Belle en Fleur en ernaast een hok voor hooi en water. Hier krijgen zij ook, apart van de andere geiten, de juiste hoeveelheid brokjes die ze nodig hebben. Al eerder was er rondom gaas aangebracht zodat later, als na de geboorte de gezinnetjes naar buiten kunnen, de kleintjes niet tussen de planken door kunnen kruipen.

12 februari, in de nacht van zaterdag op zondag, was er een flink pak sneeuw gevallen. Maar ook onder zulke weersomstandigheden moet het gewone werk doorgang vinden. Maar het bracht die zondag toch wel een aparte sfeer met zich mee. Alles zag er sprookjesachtig uit en het was voor de dieren wel even wennen aan deze witte wereld. Gelukkig bewees de overdekte ruif zijn goede dienst, er kon lekker beschut hooi worden gegeten. De herten vonden het een beetje vreemd maar toch ook wel interessant, ze probeerden ook van de sneeuw te eten. Naast de speciaal voor hen bestemde brokjes krijgen de dieren altijd ook nog 2 maal per dag verse groenten. Dus ook al is in de winter het toch al niet zo beschikbare gras dan bedekt, niemand komt tekort! Dat valt overigens ook wel aan de dieren af te lezen, ze zien er allemaal welvarend uit. Vandaar dat van de zomer wel eens de vraag gesteld werd of de geiten zwanger waren. Nee toen nog niet, maar nu dus wel! Nog een maand geduld en dan……? We zien er allemaal naar uit om hopelijk goed nieuws met u te kunnen delen! Tot die tijd doen we ons best om het de toekomstige moedertjes zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Kinderboerderij Het Galjoen: ‘Verwennen’

WIERINGERWERF – Kinderboerderij Het Galjoen in Wieringerwerf wordt door een grote groep vrijwilligers gerund. Regelmatig ontvangen wij van de vrijwilligers berichten over het wel en wee bij de kinderboerderij. Leuke stukjes die een inzicht geven in wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

‘Verwennen’

Er is de laatste weken heel wat kou geleden door de vrijwilligers. Iedere dag het bevroren drinkwater vernieuwen was een koud werkje en het  werken op het veld viel soms ook lang niet mee. De te verwijderen mest was telkens vastgevroren, de stenen soms spiegelglad, de waterleiding moest  telkens afgesloten, enzovoort. Tijdens de koffiepauze even doorwarmen in de blokhut lukte ook niet echt omdat alleen het kleine elektrische kacheltje ook niet veel kon uitrichten.

‘De aanstaande moeders Belle en Fleur laten zich graag extra verwennen’ – Foto: Kinderboerderij Het Galjoen

Maar goed, dat hebben we dus weer even gehad, nu richten we ons op komende lente. De tijd is inmiddels  aangebroken dat we nu dagelijks de zwangere geitjes Belle en Fleur, apart gezet van de andere geiten, nog wat extra’s toestoppen. Al na twee dagen wisten de toekomstige moedertjes al waar ze moesten zijn, jaloers gadegeslagen door de rest van de kudde. De draagtijd van 5 maanden min vijf dagen is voor hen nu over de helft en hun buikjes beginnen al uit te dijen.

Op zondag 29 januari kwam Dierenarts Annelies van de Dierenartspraktijk Zuiderkaag uit Schagen naar ons toe om in de blokhut voor de vrijwilligers een lezing te geven over de bevalling en geboorte van geiten, zodat we allemaal nog eens konden zien en aanhoren wat ons in maart te wachten staat, waar we op moeten letten en wat we wel en wat niet moeten doen als het zover is. In haar woorden klonk de liefde voor dieren door als zij vertelde over haar ervaringen met geboortes bij dieren. Van de belangrijkste punten had ze duidelijke informatie voor ons uitgeprint zodat we het later thuis nog eens rustig konden nalezen. Er was genoeg gelegenheid voor het stellen van vragen, want we willen natuurlijk niets aan het toeval overlaten. Ook liep Annelies nog een rondje mee over het terrein om te vernemen welke maatregelen we voor de naderende bevalling willen gaan nemen, zodat zij hier haar mening over kon geven en waar nodig ook nog tips. Gelukkig regelt de natuur bij geiten meestal zelf wel dat alles goed gaat maar het was een nuttige en leerzame middag voor ons allemaal.

‘Sterre staat braaf te wachten tot Rein met de traktaties langskomt’ – Foto: Kinderboerderij Het Galjoen

De geboorte van jong leven is toch ook voor de vrijwilligers die dagelijks met de dieren omgaan een spannende gebeurtenis. Tijdens de bijeenkomst stonden de ezels Ejoor en Jok buiten luid te “piepen” om aandacht te trekken. Zij vonden het maar niks, al die vrijwilligers daar binnen die zich helemaal niet met hen bemoeiden! En de man van de “koekjes” Rein zat daar ook bij! Pony Sterre en de ezels weten precies dat Rein altijd lekkere paardenbrokjes als snoeperij bij zich heeft. Ze komen er, ook als ze achter op het veld zijn, speciaal voor aandraven als Rein het terrein op komt. En tijdens de koffiepauze staat Sterre vaak al te wachten tot hij weer naar buiten komt. En uiteraard moet er dan ook druk geknuffeld worden. Ze zorgt wel dat ze aandacht krijgt! Fijn om te merken dat de dieren blij zijn met de vrijwilligers en dat geldt gelukkig andersom ook!

Ingezonden brief: ‘Cultuurbarbaren’ door Jan Eichhorn

Cultuurbarbaren

Via collega-raadslid Peter Meijer ontving ik een noodkreet van Otto de Vries uit Wieringerwerf, die zaterdag 28 januari een lezing bijwoonde over archeologische vondsten in Hollands Kroon.

Michiel Bartels, gemeentearcheoloog in Hoorn, deed na afloop van de lezing een beroep op politici in Hollands Kroon om zich in te zetten voor het cultureel erfgoed in onze gemeente. Op zijn pogingen om hierover in contact te komen met de gemeente wordt nauwelijks gereageerd. Ik zou hieraan willen toevoegen dat deze ervaring wordt gedeeld door Norman Vervat (Bond Heemschut & Cuypersgenootschap), die al jaren poogt de gemeente te overtuigen van het belang van behoud en bescherming van het cultureel erfgoed. Daar is de gemeente niet van gediend; ook hij krijgt geen antwoord op zijn mails. Niet zo netjes. Het is dieptreurig en totaal onverantwoordelijk dat er in Hollands Kroon niets, maar dan ook écht helemaal niets, wordt gedaan aan monumentenzorg en archeologie. De gemeente doet liever “een stapje terug” (zie de onlangs vastgestelde omgevingsvisie). Hollands Kroon is de enige Noord-Hollandse en bijna de enige Nederlandse gemeente zonder een eigen monumentenlijst. Een belangrijk deel van het karakteristieke en waardevolle erfgoed van Hollands Kroon wordt niet beschermd. Laat maar waaien! Komt vanzelf wel goed! Niet zo duurzaam.

Al jaren proberen GroenLinks Hollands Kroon en de gemeentelijke monumentencommissie het college en de raad ervan te overtuigen dat behoud en bescherming van het cultureel erfgoed actief moet worden gestimuleerd. Alle pogingen zijn tevergeefs; de moties en amendementen van GroenLinks (ingediend met steun van CU, PvdA en PHK) worden verworpen. Wethouder Frits Westerkamp heeft monumenten, kunst & cultuur in zijn portefeuille, maar doet er niets aan. Er werken in onze gemeente zelfs geen ambtenaren meer met kennis over monumentenzorg. Het woord cultuurbarbaren borrelt in mij op.

GroenLinks distantieert zich van dit beleid. Ik kan alleen maar hopen dat een volgend college wél verantwoordelijk om zal gaan met het cultureel erfgoed.

Jan Eichhorn, fractievoorzitter GroenLinks

Ontmoetingsdiners in Wieringerwerf en Middenmeer

Foto aangeleverd

WIERINGERMEER – Juist in deze donkere tijd van het jaar, wanneer je niet zoveel buiten de deur komt en je ook niet veel mensen spreekt is het erg gezellig om eens aan te schuiven bij de Ontmoetingsdiners. Er heerst een gezellige ongedwongen sfeer, in een gezellige ruimte.

De Ontmoetingsdiners zijn bedoeld voor mensen, jong en oud, arm of rijk, kerkelijk of niet, die (bijna) altijd alleen aan tafel zitten te eten, en voor mensen die door ziekte of ander ongemak niet buiten de deur kunnen eten.

Ook in de maand februari worden er weer 2 ontmoetingsdiners georganiseerd. Op vrijdag 10 februari in de Meerbaak in Middenmeer en op vrijdag 17 februari in Het Kompas in Wieringerwerf. Het diner begint om 18.00 uur en u bent welkom vanaf 17.45 uur.

Opgeven voor de maaltijden in Middenmeer of Wieringerwerf kan van 28 januari tot 4 februari bij Trudy van Arkel:  0227- 823136, Marjan Lettinga 0227 – 581492 of Anneke Zuidhof 0227- 577223. Mochten er problemen zijn met vervoer, kunt u dat ook even melden, dan kunt u opgehaald worden. De kosten voor het 3- gangen menu bedragen €5,00.

Koeteltuin blij met donatie!

‘Weer een stapje dichter bij het doel’ – Foto: aangeleverd

MIDDENMEER – Als aftrap van de Nationale Voorleesdagen mochten de dames van de stichting Koeteltuin een boekje voorlezen bij kinderdagverblijf Smallsteps in Middenmeer.  Na deze vakkundige ‘voorlees-actie’ nam stichting Koeteltuin een cheque in ontvangst ter waarde van € 500,-.

‘We zijn enorm blij met deze donatie en de mooie cheque gemaakt met voetafdrukjes van de kinderen zelf. Buitenspelen is gezond. Het is goed om te zien dat het belang van buiten spelen ook door organisaties zoals de kinderopvang erkend wordt’ , legt Simone Bosma- van der Geest, van stichting Koeteltuin uit.

In Middenmeer wordt dit voorjaar gestart met de bouw van een nieuwe speeltuin. Dit burgerinitiatief van 4 enthousiaste moeders leeft enorm in de polder. Het doel van het project is om kinderen weer achter het computerscherm vandaan te krijgen en ze uit te dagen meer buiten te spelen.

‘We hebben nog 3 maanden om de laatste € 17.000,- voor de speeltuin in te zamelen. We hopen daarom dat iedereen die dit leest ons wil helpen, bijvoorbeeld door op ons goede doel te stemmen voor 30 januari via onze website: www.koeteltuin.nl. De stemknop leidt naar de website van ‘Help Nederland Vooruit’. Dat is de actie van de ING bank, waarmee wij een donatie van maximaal € 5000,- kunnen winnen voor de Koeteltuin. Kijk… dan schiet het tenminste een beetje op’, lacht Jolien Zwartveld, voorzitter van de stichting.