Wieringermeertrail Atletiekvereniging Wieringermeer

Foto: AV Wieringermeer

WIERINGERMEER – Aanstaande zondag, 17 juni, wordt de jaarlijkse Wieringermeertrail weer gehouden in de prachtige bossen van de Wieringermeer. De Wieringermeertrail is een trimloop vol met heuvels en slootjes, een echte uitdaging voor elke hardloper.

De twee afstanden die men kan lopen zijn  8 en 18 kilometer. Elke loper ontvangt na afloop een herinnering. De start van de loop is ter hoogte van de Noorderdijkweg
23a. De starttijd van beide afstanden is 11:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 12.50 en voor eigen leden is het helemaal gratis. De inschrijving kan voor de start ter plaatse of via www.avwieringermeer.nl.

Wieringermeertrail Atletiekvereniging Wieringermeer

Foto: AV Wieringermeer

WIERINGERMEER – Aanstaande zondag, 17 juni, wordt de jaarlijkse Wieringermeertrail weer gehouden in de prachtige bossen van de Wieringermeer. De Wieringermeertrail is een trimloop vol met heuvels en slootjes, een echte uitdaging voor elke hardloper.

De twee afstanden die men kan lopen zijn  8 en 18 kilometer. Elke loper ontvangt na afloop een herinnering. De start van de loop is ter hoogte van de Noorderdijkweg
23a. De starttijd van beide afstanden is 11:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 12.50 en voor eigen leden is het helemaal gratis. De inschrijving kan voor de start ter plaatse of via www.avwieringermeer.nl.

Bingo tegen de ziekte van Lyme in Medemblik

MEDEMBLIK – ‘Onze dochter Doreen heeft chronisch lyme en is zodoende een inzamelingsactie gestart om stamceltherapie te ondergaan in Duitsland. We hebben al allerlei acties achter de rug en hebben nu ongeveer de helft van het benodigde bedrag van 30.000 euro in de spaarpot. Nu hebben tien vriendinnen van ons een grootse bingo op touw gezet om daarmee ook een duit in het spaarpotje te krijgen.’ aldus Mieta Bouwman

De bingo wordt gehouden op 22 juni in Eetcafé Rumours aan de Nieuwstraat in Medemblik. Naast de bingo die om 20.00 uur begint is er daarna nog een feestavond  met de band Phoenix. Allemaal voor het goede doel.

Wooncompagnie werkt aan totstandkoming Thuishuis

WINKEL – Wooncompagnie werkt aan de totstandkoming van een bijzondere woonvorm in het te realiseren plan Winkelmadepark in Winkel: een Thuishuis. Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. De bewoners wonen zelfstandig en kunnen daarnaast, met andere bewoners, gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes. ‘Je woont samen als in een studentenhuis maar behoudt je zelfstandigheid,’ zegt projectcoach Jan Ruyten. Het bestuur van de stichting Thuishuis Winkel
en directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie ondertekenen woensdag 13 juni om 13.00 uur, bij het huidige Winkelmadepark-complex, een samenwerkingsovereenkomst.

Ook wordt het bouwdoek onthuld dat laat zien wat Thuishuis is: een (t)huis voor ouderen waar huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid hand in hand gaan.
‘Volgens de plannen die er nu liggen, zal het Thuishuis in Winkel worden gerealiseerd op de begane grond van het voormalige hoofdgebouw van het vroegere zorgcentrum,’ vertelt Jan Ruyten. ‘Het Thuishuis zal plaats bieden aan zes bewoners die een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry hebben. Ze delen een keuken, waar ze alleen of bij voorkeur samen kunnen koken. Ook zijn er een gemeenschappelijke hobbykamer, logeerkamer, huiskamer en tuin.’

Het principe van een Thuishuis is even verrassend als eenvoudig: de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze dat willen en samenzijn op de momenten dat ze daar behoefte aan hebben. En dat wérkt, ervaart Jan Ruyten. ‘We hebben in het land inmiddels vier Thuishuizen kunnen realiseren en je ziet dat mensen in deze nieuwe woonvorm veel beter in hun vel gaan zitten, fitter en gezonder worden. Veel bewoners vinden het heerlijk om samen te zijn en met elkaar iets te ondernemen. Voor de ander is het al voldoende dat er altijd reuring is, wat een gevoel van veiligheid en geborgenheid
geeft.’ Aan Thuishuis is een vrijwilligersproject gekoppeld dat bezoeken aan ouderen organiseert. ‘Zo kunnen we ouderen informeren over wat een Thuishuis inhoudt,’ aldus Jan Ruyten.

‘Wooncompagnie vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, op een prettige manier,’ vertelt Procesmanager Jan Berghout van Wooncompagnie. ‘Om die reden omarmen we nieuwe woonvormen als een Thuishuis, waarbij ouderen elkaar kunnen opzoeken en helpen, ondersteund door vrijwilligers en buren. Deze woonvorm sluit prima aan bij wat wij met de realisatie
van het plan Winkelmadepark willen bereiken: diverse doelgroepen naast en met elkaar laten leven.’

Het Thuishuis is een initiatief van de Stichting Thuishuis Winkel, in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon en Wooncompagnie. Bent u de zestig gepasseerd en wilt u meer weten over het project Thuishuis? Neem dan contact op met Jan Ruyten via 06-10 96 776.

Lelypark na verbouwing feestelijk heropend

‘Ilo­na Vro­lijk (20) Ma­rie On­der­dijk (97) heropenen samen Lelypark’ – Foto: Facebook Lelypark

WIERINGERWERF –  Vrijdag werd op feestelijke wijze het ver­bouw­de Le­ly­park in Wie­rin­ger­werf ge­o­pend. De heropeningsceremonie werd gedaan door de oud­ste be­woon­ster Ma­rie On­der­dijk (97) en de jong­ste me­de­werk­ster Ilo­na Vro­lijk (20). Zij hanteerden samen de schaar om het lint­je door­knip­pen.

 

Nieuwe aanmeldingen op informatieavond voor de Poldermolen

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

SLOOTDORP – Tijdens de in­for­ma­tie­avond in Sloot­dorp over de Pol­der­mo­len hebben zich ruim vijf­tig nieu­we le­den aangemeld. De leden sloten zich aan bij de coöpe­ra­tie die langs de A7 een wind­mo­len wil ex­ploi­te­ren. Verder ondertekenden 75 per­so­nen de pe­ti­tie te­gen het be­sluit van de gemeente Hol­lands Kroon om de ver­gun­ning voor de tur­bi­ne in te trek­ken.

Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last.

De rechtbank in Alkmaar stelde de eerder de ge­meen­te Hollands Kroon in het gelijk. Zij  stel­de vast dat Hol­lands Kroon niet tot een wij­zi­ging van de be­stem­ming en een goe­de be­lan­gen­af­we­ging kon over­gaan omdat het horecabedrijf niet in alle informatie had voorzien. Zo ont­braken een be­drijfs­plan, mis­ten ge­ge­vens over fre­quen­tie, om­vang en om­schrij­ving van de nieu­we ac­ti­vi­tei­ten, be­gin en eind­tij­den, een be­schrij­ving van de mu­ziek en even­tu­e­le iso­la­tie­maat­re­ge­len, meldt de Schager Courant.

Zowel eigenaar Sjaak Sijbring als twee van de omliggende bedrijven gaan morgen in ho­ger be­roep te­gen die uit­spraak bij de hoog­ste be­stuurs­rech­ter.

Eerste horde nacompetitie genomen na zege op Alcmaria Victrix

SLOOTDORP – Het beslissingsduel vorig jaar om het kampioenschap in de vierde klasse was de laatste keer dat Wieringermeer uit kwam tegen Alcmaria Victrix. Toen werd er verloren en werd Alcmaria kampioen.

Met een verdedigende tactiek welke vorige week tegen Purmersteijn goed uitpakte werd de wedstrijd begonnen door Wieringermeer. Alcmaria domineerde de eerste helft met hun technisch goede spelers en veel beweging op het middenveld. Desondanks wist Wieringermeer het doel schoon te houden mede dankzij een uitstekend keepende Robert Schoen. Op slag van rust kwam Wieringermeer op voorsprong door een benutte strafschop van Robert Töpfer.

De tweede helft probeerde Alcmaria de druk op te voeren op zoek naar de gelijkmaker. De eindpass kwam echter telkens niet aan. In de counter was Wieringermeer bijzonder efficiënt. Op een lange bal van Veenstra twijfelde Ko Kempeneers niet en poeierde de 0-2 binnen. Thijs Boersma verschalkte de doelman van Alcmaria enkele minuten later en bracht Wieringermeer op een riante 0-3 voorsprong. Tot overmaat van ramp voor Alcmaria Victrix kreeg hun keeper ook nog een rode kaart na een duw te hebben gegeven. De penalty die volgde werd dit keer niet verzilverd door Töpfer. De Alkmaarders deden nog een tevergeefse poging om alles of niets te spelen wat weinig opleverde. Wieringermeer boekte zo haar eerste overwinning in de nacompetitie. Aanstaande zaterdag neemt Wieringermeer het in eigen huis op tegen Flamingo’s 64 uit Alkmaar in de tweede ronde. Aanvang half drie.

 

Vido toch nog verslagen

Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Na het geweldige succes vorige week thuis tegen Purmer, waar het kampioenschap onder een stralende zon werd binnen gehaald, stond nu de laatste wedstrijd tegen de nummer 2 op het programma. Groen Geel uit Wormer was de tegenstander. Thuis werd gelijk gespeeld dus het zou een spannende strijd gaan worden.

Vido begon flitsend aan de wedstrijd en kwam in de eerste helft maar liefst met 4-0 op voorsprong. Het werd 4-1 en met rust stond et 6-3 voor Vido. Een goede eerste helft waarbij snel overgespeeld werd en ook snel van de verdediging geschakeld werd naar de aanval.

De tweede helft begon Groen Geel met de superspeler, omdat het verschil in doelpunten 3 was. Door de superspeler en een aantal wissels aan de kant van Groen Geel werd Vido wat overrompeld en de felheid en de scherpte verdween. Dit resulteerde in doelpunten van de tegenpartij. Het werd nog 7-4 voor Vido, maar daarna was het alleen nog Groen Geel welke de korf kon vinden. De einduitslag werd uiteindelijk 10-7 voor Groen Geel.

De voorjaarscompetitie is nu geëindigd en na de zomervakantie zullen de kinderen weer in een nieuwe competitie uit gaan komen. Een prachtige debuut in de competitie waarin veel geleerd werd, veel doelpunten gemaakt werden, een kampioenschap gevierd werd en niet te vergeten met heel veel plezier en met elkaar gekorfbald werd!

Rommelmarkt Stichting AED in de Cultuurschuur

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF –  Dit weekend wordt de jaarlijkse rommelmarkt van de Stichting AED gehouden in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Voorgaande edities werden traditioneel gehouden in Eetcafé De Maaier. Na het sluiten van het horeca etablissement werd er uitgeweken naar de Cultuurschuur. En niet zonder succes!
Het was vandaag gezellig druk in de centrale hal en de theaterzaal. Ook morgen zijn de deuren geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel