Ingezonden brief: ‘Burgerparticipatie’ door Pieter de Jong

Burgerparticipatie

Zo vlak voor de GR 18 dacht ik ook mijn steentje bij te kunnen dragen middels de alom geprezen burgerparticipatie .
Mijn inbreng bestaat niet uit het adopteren en onderhouden van een gemeentelijk plantsoen, maar uit het plaatsen van verkiezingsbeloften naar de in mijn ogen juiste context. 
Hierbij ga ik een goed debat niet uit de weg om mijn zienswijze te toetsen aan de zienswijze van politieke partijen welke deelnemen aan de GR 18 in onze mooie gemeente Hollands Kroon.
Enigszins teleurgesteld door het gevoerde beleid van de coalitiepartijen in de gemeenteraad gaat mijn aandacht vooral uit naar wat er voor beloftes zijn gedaan , welke te lezen in het coalitieakkoord van 2014, en hun verkiezingsprogramma voor een volgende raadsperiode.Blijkbaar wordt dit ,met de door mijn aangedragen suggesties op dossiers zoals: woningbouw, burgerparticipatie, ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid en toerisme niet altijd even goed op waarde geschat. 
Het proberen monddood maken van burgers en het veilig verder te leven in een voor hen eigen gecreëerde bubbel is blijkbaar prettiger dan in te gaan op wat er leeft.

Als het om inspraakrecht gaat , kun je in onze gemeente je inbreng hebben op beeldvormende vergaderingen, inspreken op een gemeenteraadsvergadering, aansluiting zoeken bij een fractie of reageren op social media in de hoop dat je ideeën worden opgepakt.

Een paar bevindingen van mijn kant:

  1. Beeldvormende vergadering van 1 feb. J.l welke ging over bestuurlijke vernieuwing o.a. op het gebied van burgerparticipatie, had als openingszin; “Geachte leden van de raad “, niet echt uitnodigend voor de inwoners dus.
  2. Inspraakrecht op gemeenteraadsvergaderingen is beknot tot 5 minuten, zo lezen we in art 6.5 lid4 over het volgende over het inspreekrecht van burgers. “Het woord mag niet worden gevoerd over: a) een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan., b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen c) als een klacht in de zin van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend en tot slot d) een (concept)verslag van de raadsvergadering “.  Alles terug te vinden op officiële bekendmakingen.

    Dit beperkt al snel veel zaken waarover je het als burger oneens kunt zijn en tevens de mogelijkheid van een levendig debat naar zo blijkt tussen politieke partijen onderling in de gemeenteraad .

  3. Aansluiten bij een fractie of inspreken op een fractievergadering heeft niet mijn voorkeur want dan bereik je een te klein en slechts geselecteerd publiek. Het is juist de bedoeling dat standpunten breed worden gedragen en getoetst om tot een evenwichtig oordeel te komen.

  4. Reageren op social media leek een goede mogelijkheid en een interessante optie omdat zo vlak voor de verkiezingen , partijen zich profileren. Juist nu is inbreng belangrijk omdat men ideeën kan meenemen in hun verkiezingsprogram middels het aandragen van suggesties . Ook kan het zinvol zijn om hen te herinneren op gemaakte afspraken gevat in een coalitieakkoord . Behaalde doelstellingen en niet behaalde kunnen dan in de juiste context worden geplaatst.

Dit alles lijkt zo mooi omdat de lijnen bij social media kort zijn en de drempel laag is om te  reageren. Te laag is gebleken want hoewel je een debat wilt aangaan binnen de kaders van fatsoen voor normen en waarden wordt je zoals mij is gebleken bv. geblokkeerd omdat je een kritisch geluid geeft en je reacties onzichtbaar worden gemaakt. Heel slecht dat de VVD Hollands Kroon blijkbaar niet gesteld is op geluiden die geen conformiteit vertonen met de partijlijn.

Wat mij betreft is de reactie van de VVD voorman Dhr. Theo Meskers in het NHD over deelname aan de kieswijzer dan ook tekenend .”Een stemwijzer kan ook misleidend zijn”. Daarom stel ik de “Man bijt hond vraag “, Gelooft u alles wat er voor verkiezingsbeloftes allemaal worden gedaan op de partijpagina’s die op social media te lezen zijn ?

Een ding is zeker , er valt nog veel te verbeteren op het gebied van transparantie.

Pieter de Jong, inwoner van Hollands Kroon

Noot van de redactie:
Bovenstaand schrijven heeft de redactie van De Meerpeen ontvangen als ingezonden brief. Aangezien wij de democratie een warm hart toedragen en ruimte willen bieden aan mensen om hun mening te ventileren hebben wij deze brief opgenomen in onze categorie ‘Ingezonden brief’. De inhoud van de ingezonden brief is volledig voor rekening van de briefschrijver. 

 

 

Opinie: Sinterklaas schrijft gedicht aan burgemeester Jaap Nawijn

111126_118131_img-261111-055.onlineBild_450_300HOLLANDS KROON / SPANJE – De redactie van De Meerpeen ontving enkele dagen geleden een brief van een vooraanstaand wereldburger. Het was Sint Nicolaas in eigen persoon die een persoonlijke boodschap wilde overbrengen aan de burgemeester. Deze keer, zo stond in het begeleidend schrijven te lezen, heeft de Sint gekozen om dit via een openbaar kanaal kenbaar te maken. Mede omdat zijn gedichten van de voorgaande jaren ongeopend door de ontvanger in de vuilnisbak werden gedeponeerd.

Gezien de zorgen van de goedheiligman over Hollands Kroon en het functioneren van de eerste burger besloot hij tot deze radicale stap. In het schrijven stond tevens een link naar een filmpje, met het verzoek om dit op Youtube te plaatsen. Hieruit blijkt maar eens te meer dat de Sint met zijn tijd meegaat.

Als redactie van De Meerpeen overwegen wij alles wat wij plaatsen, maar als je een verzoek van Sint Nicolaas zelf mag ontvangen, dan willig je natuurlijk direct al zijn wensen in. Hetgeen betekend dat we het aangeleverde filmpje op ons Youtube kanaal hebben geplaatst en hieronder het gedicht aan de bugemeester hebben overgenomen. Tevens hebben we in PDF formaat de originele pagina’s van de Sint toegevoegd. Zodat de burgemeester ze alsnog kan downloaden en in de cloud van de gemeente kan zetten.

Het gedicht voor burgervader Jaap Nawijn luidt als volgt:

Beste Jaap,

In 2016 heeft de Sint jou eens extra laten volgen
En hij moet je eerlijk zeggen, hij was wat verbolgen
In het verleden heeft Sint jou al eens eerder verteld,
Dat het in de wereld niet alleen draait om de macht en ’t geld
Zoals je weet staan in het boek van de Sint,
De aantekeningen wat hij van een ieder vindt

Wat deed je goed, wat ging er verkeerd,
En nog belangrijker, wat heb je ervan geleerd.
Bij de gemiddelde personen volstaat 1 pagina in ’t boek
Maar bij jou beste Jaap, is het einde werkelijk zoek
Vooral je werkzame jaren spannen de kroon,
Anderhalve pagina per jaar is niet ongewoon.

En wat het pijnlijkste is voor de Sint om te constateren,
Je bent blijkbaar te dom om van je fouten te leren.
Weinig tact, arrogant en onbetrouwbaar staan in het boek veelvuldig geschreven,
Deze woorden vormen ondertussen de rode draad door je leven.
Voeg daar nog bij onbehoorlijk bestuur, fraude en declareren,
En je begrijpt hopelijk zelf ook wel waarom de burgers dat niet accepteren.

De politiek van Hollands Kroon waar jij als burgemeester voor staat,
Is bij eerlijkheid en transparantie richting de burgers gebaat.
De zweem van vriendjespolitiek in achterkamertjes bedacht
Dat is waarom de burger je als burgemeester veracht.
Uitspraken over de burgers, met microfoon open of dicht,
Die nuanceer je, dat ben je als de burgervader verplicht.

Maar beste Jaap, in 3 gemeentes kwam je al in grote problemen,
Wordt het niet zo langzamerhand eens tijd om verantwoordelijkheid te nemen.
Kijk eens in de spiegel, wie zie je dan staan?,
Is dat iemand die met verantwoordelijkheden om kan gaan?
Zie je iemand die je vertrouwen kan?
Is het een innemende en sociale man?
En hoe is zijn visie op goed en fout,
Kortom is deze man wel gesneden uit het juiste hout?

Is het antwoord op één van deze vragen Nee,
Dan wordt het toch echt water dragen naar de zee
Je blazoen is besmet met de vlekken uit het verleden,
Aangevuld met vele kleine nieuwe vlekken uit het heden.
Bij een man met een voorbeeldfunctie, zoals een burgervader hoort te zijn,
Past niet zo’n gevlekt blazoen, schrijft de Sint je nu heel vilein.

Een motie van treurnis, het lijkt niet zo zwaar,
Maar zoals met zoveel, het gaat om het gebaar.
Verdeeldheid bij de burgers, verdeeldheid binnen de raad,
Gebrek aan draagkracht en vertrouwen is waar dit naar toe gaat.
Bij elke stap die je zult zetten, bij elk woord dat je vanaf nu zult spreken,
Wordt er extra scherp geluisterd en over je schouders meegekeken.
Onder een vergrootglas, wordt al je handelen beschouwd,
Waarom? Omdat men je simpelweg niet vertrouwd.

Een motie van treurnis kan, hoe zal Sint het je zeggen,
Ook een zegen voor je zijn, dé kans om je ambt neer te leggen.
Dat is dé manier om je falen in Hollands Kroon nog enigszins verbloemen,
En blijft de mogelijkheid open voor het ‘old boys network’ om je nog ergens anders te benoemen.

Ja beste Jaap je zult keuzes moeten gaan maken,
Want iedereen steekt je vanaf nu lachend een stok tussen de spaken.
Keuzes, keuzes, keuzes, dat is waar het in het leven om draait,
Zelf richting bepalen en niet meedraaien met hoe de wind waait.
Dus neem het roer stevig in handen Jaap, zet je functioneren op de rit,
Sint en piet zijn nieuwsgierig of je er volgend jaar nog zit.

Een vriendelijke groet,

Van Sint en zijn zwarte pieten

De politiek volgens Quibus: L.A.D.A.

Header De politiek volgens QuibusIn de Autoweek las ik het volgende: ‘In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waren de Lada’s niet aan te slepen, maar de hoogtijdagen van het merk behoren inmiddels tot het verleden. Er werd veelal wat lacherig gedaan over Lada, het no-nonsense merk uit Rusland dat met de op de Fiat 124 gebaseerde 1200-2100-Riva-reeks hordes jonge gezinnen in een splinternieuwe auto kreeg.’

Vroeger op de lagere school verzonnen we van die grappige afkortingen van automerken. BMW stond bijvoorbeeld voor Boeren Mest Wagen of Bij Mercedes Weggegooid. Peugeot stond onder andere voor Probeer Eens Uw Geluk En Ondervindt Trammelant, Renault voor Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd. Van alle merken waren er minimaal één, maar vaak werden er meerdere lachwekkende uitwerkingen verzonnen. Zo ook bij LADA:

Lelijkste Afval Der Autotechniek
Licht Aan, Dag Auto
Laat Alle Deuren Achter
Langs Achter Duwen Aub
Lopen Anders Dagenlang Aanduwen

Grappige onschuldige spelletjes waar ik mij als kind mee bezighield. Het was jaren later dat LADA er nog een andere betekenis bij kreeg. Een politieke groepering uit Niedorp, die tegen de fusie met 3 andere gemeenten tot Hollands Kroon waren, noemde zich ook LADA. ‘Lokaal Alternatief Democratie Anders’ het is een hele mond vol en het is iets waar wij als kwajongens half jaren tachtig nooit opgekomen waren.

Tsja je zou zeggen autotechniek en politiek zijn twee totaal verschillende werelden. Maar als je kijkt naar de prestaties van beiden zijn er toch de nodige overeenkomsten. De Lada was een goedkope auto, maar niet bepaald de stilste auto, hij rammelde nogal. En kijk eens naar het functioneren van LADA in de gemeentepolitiek van Hollands Kroon. Dan kunnen we niet anders constateren dat ze regelmatig pruttelen, maar in de regel niet echt vooruit komen. Ook binnen de fractie van LADA rammelt het nog al. En erger nog, niet alleen in de fractie, ook in de partij.

De partij die zich profileerde als spreekbuis van de burgers maakt de eigen fractieleden monddood. De nieuwe fractievoorzitter Henk van Gameren probeerde de laatste maanden angstvallig de gelederen te sluiten. Maar om het enfant terribele van Wieringen, Henk Jan Wittink, onder controle te houden moet je uit het beste hout gesneden zijn. Zoals het een échte Wieringer betaamd neemt Wittink meestal geen blad voor de mond. Nuances… dat is iets voor politici, en je kunt alles van Wittink zeggen maar dat hij een fijnbesnaarde politicus is…. dat zeker niet! De rechtgeaarde Wieringer zegt en schrijft wat hij denkt (of vermoed). En dat valt niet altijd bij iedereen in goede aarde. Dat is maar weer gebleken.

Maar hoe ontaard een relatief klein incident tot een breuk binnen een partij? Ik heb het, vanaf de zijlijn, met verwondering gade geslagen. Het leek al snel af te stevenen op een bloedbad. Alle ingrediënten voor een psychologische misdaadserie waren aanwezig in de strijd binnen LADA.

Voor veel leden en buitenstaanders is het inmiddels duidelijk geworden dat de democratie inderdaad anders werkt binnen LADA. Enkele leden van de partij klapten uitvoerig uit de school over de laatste ledenvergadering van de partij. Zelfs een voorzitter aanstellen is iets dat bij LADA al niet meer zonder slag en stoot kan. De oprichters van de partij, Rob Ravensteijn en Jaap Jan van Essen, besloten om de partij te verlaten. Zij kunnen zich niet meer vereenzelvigen met het slappe aftreksel van de gestructureerde partij die LADA ooit was. De keuze van de fractie om liever op het pluche van de coalitie te blijven zitten in plaats van de burgers te vertegenwoordigen eist zijn duidelijk tol. Een fractie zonder sterke leider, die in staat is om zijn fractieleden op één lijn te houden is stuurloos. Als diezelfde fractieleider zich dan ook nog laat sturen door de andere coalitiepartijen en één van de fractieleden de deur wijst, dan ben je in de ogen van vele kiezers gewoon de weg kwijt. En zo gaat het momenteel bij LADA…..

Fractie Wittink zal volgende week naar het zich laat aanzien veranderen in ‘Onafhankelijk Hollands Kroon’. Deze fractie zal dan de basis moeten worden van één grote lokale politieke partij. Een samenvoeging van Fractie Wittink, LADA, Senioren Hollands Kroon en Progressief Hollands Kroon. Om in landelijke politieke partijen te spreken komt dat overeen met een fusie tussen; GroenLinks, D’66, SP, PvdA en VVD. Dus Groen, Rood en Blauw. Hetgeen een interessante mengeling wordt, zowel qua kleuren als qua politieke uitgangspunten. Tevens betreft het partijen die elkaar bij de vorige verkiezingen de tent uit hebben gevochten. De partijen LADA en SHK, die beiden deel uit maken van de huidige coalitie, hebben om op het pluche te komen dusdanig veel concessies gedaan, dat ze hun achterban en de kiezers in de kou hebben laten staan. Het is een ambitieus project waar Rob Ravensteijn samen met Wittink aan wil beginnen, maar de haalbaarheid ervan durft deze Quibus nu al in twijfel te trekken.

Tot slot keren we nog even terug naar de vergelijkingen tussen de Lada en LADA. Een sterke overeenkomst is dat het beste er bij beiden wel vanaf is. Het Goede Doel bezong het in 1987 al in het nummer ‘Vriendschap’. In beide gevallen is ‘Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom’ van toepassingWant we kunnen wel vaststellen dat bij beiden de glans er inmiddels vanaf is en roestvorming is bij beiden ruimschoots aanwezig. En de letters LADA…. misschien  zijn die ondertussen wel weer aan een nieuwe invulling toe. Wie doet er een suggestie?

Column: ‘Zelfsturend of de weg kwijt’ door Ferdinand Vonkenvanger

Zelfsturend of de weg kwijtAfgelopen woensdag verscheen er een boek van drie topambtenaren van Hollands Kroon. Deze drie ambtenaren hebben het nieuwe besturen binnen Hollands Kroon handen en voeten gegeven. Werken buiten de gebaande paden wordt het nieuwe devies. Arthur Cremers, Anja van der Horst en Wim van Twuijver tekenden gezamenlijk voor het boek ‘Poleposition, zelf aan het stuur in Hollands Kroon’. Een boek dat het proces beschrijft van een nieuwe gemeente die alles anders wil doen. Of zoals ze zelf als drijfveer aangeven:

De klassieke bureaucratie van Max Weber heeft honderd jaar goed gewerkt, maar is inmiddels vastgelopen.’

De vernieuwing binnen de gemeente Hollands Kroon wordt op de achterflap al duidelijk.

‘In 2012 startte een nieuwe gemeente in de Kop van Noord-Holland. Hollands Kroon. Een gemeente die besloot dat het anders kan, mag en moet. Een ambitieuze gemeente met de wil om de slimste te zijn en voorop te lopen. Poleposition.’

De recensies lezende komt het boek goed uit de verf. Met 3 beoordelingen scoort het boek een 8,7. En dat is een knappe prestatie, dat moet worden gezegd. De nieuwe aanpak binnen Hollands Kroon hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Dat ben ook ik van mening. Maar, als we kijken hoe de gemeente op dit moment functioneert moet ik toch concluderen dat men de nodige steken heeft laten vallen in het breiwerkje van het nieuwe Hollands Kroon.

Nu is het natuurlijk te makkelijk om dat te wijten aan het nieuwe systeem binnen Hollands Kroon, dat ben ik me bewust. Echter binnen het traditionele hiërarchische ambtenaren systeem was er wel controle op de werkzaamheden. Blijkbaar zijn er nu ambtenaren binnen Hollands Kroon die zelfsturend zijn en daarbij de weg zijn kwijtgeraakt.

Een simpel voorbeeld; de kwestie bij camping Land uit zee. Eigenaar Tonneman constateerde een fout in de koopovereenkomst van de grond. Hij heeft de gemeente de mogelijkheid geboden om dit te verrekenen. Dit had de gemeente 10% van de verkoopprijs gekost, circa € 12.000,00. Veel geld, maar hé iedereen maakt fouten en als we ervan leren is het goed. Zo werkt het tenminste in het bedrijfsleven. Het liep echter anders. De zelfsturende ambtenaar vond Tonneman waarschijnlijk niet aardig, de koffie was niet lekker, hij schaamde zich voor zijn fout of wat het dan ook de reden mag zijn geweest. Hij besloot in ieder geval om te gaan procederen om zijn gelijk te halen. In de oude hiërarchische situatie had de ‘senior’ van de afdeling hier ook mee akkoord moeten gaan. Kortom een moment van bezinning en controle. In het nieuwe systeem is dit controlemoment er naar het zich laat aanzien nooit geweest. En het college is klakkeloos achter de stuurloze ambtenaar aangehobbeld. De te verwachte kosten (schadevergoeding, juridische kosten en ga zo maar door) om dit probleem, wat inmiddels twee keer zo groot is geworden, op te lossen durf ik wel te schatten op ruim € 120.000,00. Tien keer zo veel! En naast de financiële schade heeft de gemeente ook een hoop goodwill en vertrouwen verloren bij de burgers. En aangezien het nieuwe besturen tot doel heeft dat er ‘geparticipeerd zal moeten worden met de burgers’ is de schade op dit vlak nog veel groter te noemen dan de anderhalve ton aan financiële schade.

Bovenstaand voorbeeld staat helaas niet op zichzelf. Er zijn mij gevallen bekend dat ambtenaren een bevel tot huiszoeking hebben geregeld bij het college om burgers onder druk te zetten. Hierin schuilt dus een groot gevaar van het nieuwe systeem van Hollands Kroon. Je systeem is namelijk zo sterk als je zwakste schakel en staat en valt met de integriteit van je medewerkers. Aangezien het college de uitvoerende partij is op bestuurlijk gebied, zouden ervaren, integere en gedegen bestuurders in het college van burgemeester en wethouders tegenwicht moeten geven aan stuurloze ambtenaren. Hier hapert de machine van Hollands Kroon dus duidelijk.

De vraag die je dan kunt stellen is of het de rotte appels zijn binnen de organisatie van Hollands Kroon of een te licht college van burgemeester en wethouders die ervoor heeft gezorgd dat Hollands Kroon het afgelopen jaar slechts met een 6,8 werd beoordeeld. Ik vrees dat als er nu opnieuw een rapportcijfer zou moeten worden gegeven er een onvoldoende op het rapport zou komen.

En eerlijk gezegd begrijp ik dat. Als de houding van de collegeleden over het algemeen wordt ervaren als arrogant, raadsleden als makke lammetjes luisteren naar het college en de dienst wordt uitgemaakt door zelfsturende ambtenaren, waarvan meerdere duidelijk de weg nog niet hebben gevonden, dan is er nog een lange weg te gaan. Vertrouwen komt van meerdere kanten, vertrouwen moet je verdienen. Als je de menselijke maatstaaf ter hand neemt en mensen behandeld zoals jezelf behandeld wilt worden, naar elkaar luistert en oplossingsgericht aan de slag gaat dan zou Hollands Kroon inderdaad nog wel eens een voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeenten. En dan niet alleen op papier maar óók in de praktijk.

Ferdinand Vonkenvanger

Kijk op de polder: ‘Hollands Kroon de groenste gemeente van Nederland’

Foto: Gemeente Hollands Kroon

Foto: Gemeente Hollands Kroon

Als gemeente wil je je graag profileren. Sterke punten nog verder uitvergroten om toeristen over de streep te trekken een kijkje te komen nemen in jouw gemeente. Hollands Kroon profileert zich al sinds dag één van de fusie als vooruitstrevende gemeente. Het kan in Hollands Kroon niet gek genoeg. Het landelijke, groene karakter van Hollands Kroon is absoluut een trekpleister. Maar inmiddels draaft de gemeente een beetje door in het groen. Straten en goten kleuren het straatbeeld inmiddels ook groener dan we gewend waren.

Dat groene karakter van de gemeente is inmiddels ook in Anna Paulowna via de Fixi app doorgedrongen. De gemeente krijgt regelmatig klachten over het onkruid in de goten en op de verharding. En komt tot de conclusie dat, ik citeer: ‘We constateren helaas dat het afgesproken onderhoudsniveau niet altijd en overal wordt gehaald.’ Een klein rondje door de Wieringermeer leert dat het onderhoudsniveau bijna nergens wordt gehaald. De problematiek rondom de groene straten en goten wordt door Hollands Kroon wel heel erg genuanceerd.

De schuld ligt overigens niet bij de gemeente Hollands Kroon laat dat wel even heel duidelijk zijn. Tenminste zo doet de gemeente het in haar publicatie voorkomen. Oorzaak is dat de reguliere bestrijdingsmiddelen voor onkruidbestrijding verboden zijn. Dé aannemer moet daarom met alternatieven komen om het onkuid bestrijden. Er zijn diverse alternatieven voor lezen wij. Zoals stoom, infrarood bestrijding en ook borstelen helpt! Maar die aannemer hè, die heeft zijn spullen veel te laat besteld. Tenminste dat lees je tussen de regels door in het persbericht van de gemeente. En gezien de lange levertijd op de spullen blijven we voorlopig nog met veel groen in het straatbeeld van Hollands Kroon zitten.

De discussie is inmiddels via de sociale media aardig op gang gekomen. Ontevreden burgers uiten hun ongenoegen aan de lopende band. Van groene goten, kinderen die te water zijn gevallen omdat ze door de hoge begroeiingen de rand van de sloot niet konden zien er komt van alles voorbij op de facebookpagina van de gemeente. En blijkbaar is dit een goede manier om met de gemeente in contact te komen, want de reacties vanuit het grote huis in Anna Paulowna volgen redelijk snel. Overigens via de Fixi app wordt een ieder door de gemeente opgeroepen om melding te maken van groene straten en goten. Dus laten we met zijn allen even een rondje doen door onze wijk.

Tot slot gloort er wel hoop aan de horizon! Want in hetzelfde persbericht lezen we: ‘Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een nieuw plan voor het beheersen van onkruid op verharding, vegen van goten en reinigen van putten. Dit plan moet vanaf 2017 zorgen voor een effectievere beheersing van onkruid op verharding en in goten en het goed afvoeren van regenwater.’ En hoop doet leven zei mijn oma altijd. Dus ik houdt me maar vast aan die woorden van een wijze vrouw.

Een vriendelijke groet vanuit de groenste gemeente van Nederland!

Joost mag het weten: ‘Mag het licht uit’

'Een beeld van Nederland bij nacht' - Foto: avex-asso.org

‘Een beeld van Nederland bij nacht’ – Foto: avex-asso.org

Gisteravond laat lag ik lekker op de bank op mijn telefoon te kijken. Daar las ik op De Meerpeen een bericht over de petitie tegen de lichtvervuiling op de Afsluitdijk. Als ik zo’n artikel lees draaien de raderen in mijn hoofd meteen op volle toeren. En daar zit ik dan, in een split second met een aantal vragen en constateringen in mijn hoofd.

Want…. is een ontwikkeling altijd een vooruitgang? Voldoet de Afsluitdijk in zijn huidige vorm niet meer aan onze eisen? De dijk is nu al een toeristische trekpleister door gewoon dijk te zijn, wat willen we eigenlijk nog meer? Vraagstukken waar ik zo één twee drie geen antwoord op heb. Maar je weet hoe dit soort dingen zich ontwikkelen, het blijft malen. En daar zit Joost, op de bank, zijn hoofd te pijnigen naar aanleiding van een kort artikel over lichtvervuiling.
Opeens schiet er een nummer van De Dijk in mijn gedachten. Hoe toepasselijk de dijk…. en dan ook nog het nummer ‘Mag het licht uit’. De tekst galmt meteen door mijn hoofd, mijn vragen voor even naar de achtergrond duwend.

Te veel woorden, te veel zinnen 
te veel woorden, draaien in mijn kop 
te veel woorden , te veel draaien
te veel van alles
Na een lange lange dag en zo zie ik ze graag, 
maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag 
mag het licht uit, mag het licht uit 
mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit
De muziek verdoofd mijn verlangen om de vragen beantwoordt te krijgen, voor korte tijd. Meerdere nummers van de legendarische Nederpopband overspoelen mijn gedachten. Van ‘Nergens is de zaal zo stroef als in Hippolytushoef…..’ tot ‘Als het golft, dan golft het goed…..’ .
op de rimpelloze vlakte 
van een vlekkeloos bestaan 
kan het plotseling gaan waaien 
ook al wil je er niet aan 
als het golft dan golft het goed 
niet te stuiten, niet te sturen 
duurt het dagen, duurt het uren 
als het golft dan golft het goed 
Inmiddels ben ik met de klanken van De Dijk in mijn hoofd een etage hoger gekomen en lig naast mijn vrouw in bed. Maar de vragen tollen weer door mijn hoofd. En om antwoorden te krijgen op mijn vragen google ik er op los of het een must is. Het licht van mijn telefoon verlicht een deel van de slaapkamer, tot grote ergernis van mijn vrouw. Na tien minuten vraagt ze knorrig ‘Mag het licht uit?’.
Omdat ik er inmiddels van overtuigd ben dat ik toch geen antwoorden zal vinden op mijn vragen, leg ik mijn telefoon maar weg. Ik kijk naar het eeuwig schijnende lichtpuntje naast me in bed en zeg ‘Ja schat’, terwijl ik haar in mijn armen sluit.
Als ik ’s morgens wakker word besef ik me dat het antwoord op mijn vragen wellicht gevangen zit in de teksten van De Dijk. Waarom doen we niet af en toe het licht uit, zodat we ons op de golven mee kunnen laten voeren.

Windenergie ondervindt tegenwind

De plattegrond van de lijnopstellingen die samen het Windpark Wieringermeer zullen vormen.
De plattegrond van de lijnopstellingen die samen het Windpark Wieringermeer zullen vormen. (Klik op de afbeelding voor een vergroting.)

Is windenergie wel zo’n goede exponent van groene stroom of zijn er veel groenere alternatieven? Dat lijken steeds meer mensen zich af te vragen in de Wieringermeer. De polderbewoners die al sinds enkele jaren windmolen na windmolen zagen verrijzen stellen zich steeds kritischer op ten opzichte van de windenergie. Vooral nu in de samenleving de roep om het afschaffen van de subsidies op windmolens steeds meer een voedingsbodem begint te krijgen.

Zo kon de grootschalige opzet van het Windpark Wieringermeer in maart 2015 al rekenen op 184 bezwaren. De bouw van meer dan honderd nieuwe windmolens in een lijnopstelling zouden de solitaire molens moeten vervangen. Echter hebben de windmolenbezitters in de Wieringermeer begin 2015 massaal vergunningen aangevraagd voor het vervangen van hun bestaande solitaire molens. Dat is iets wat dus haaks staat op de uitvoering van het Windplan Wieringermeer. De eerste aanvragen, zoals de molen van windexploitant List aan de Alkmaarseweg,  zijn door de Raad schoorvoetend goedgekeurd.

Meer lezen