VIDEO: Werkzaamheden A7 Afsluitdijk 10 september tot en met 15 oktober

DEN OEVER – Rijkswaterstaat voert in de periode van maandag 10 september tot en met maandag 15 oktober 2018 diverse werkzaamheden uit op en rond de Afsluitdijk (A7). Dat kan vooral op drukke momenten leiden tot vertraging voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn het begin van een periode waarin jarenlang aaneengesloten gewerkt gaat worden aan de versterking van de Afsluitdijk en herstel van de A7.

Wanneer en waar?
Maandag 10 september 07.00 uur tot en met maandag 24 september 10.00 uur op de A7 bij Den Oever.
Maandag 24 september 19.00 uur tot en met donderdag 27 september 24.00 uur op de A7 bij Kornwerderzand.
Maandag 1 oktober 22.00 uur tot en met maandag 15 oktober 10.00 uur op de A7 bij Den Oever.

Hinder wegverkeer
Het verkeer wordt ter hoogte van de werkzaamheden over één rijbaan  geleid. In beide richtingen is dan één rijstrook beschikbaar. Het fietspad over de Afsluitdijk blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bij Den Oever zijn nodig als voorbereiding op de versterking van de Afsluitdijk die de komende jaren gaat plaatsvinden. Er vindt onder meer onderzoek plaats naar de sterkte van het asfalt en naar de ondergrond van de plek waar straks extra spuisluizen worden gebouwd.

Naast de werkzaamheden ter voorbereiding op de versterking van de Afsluitdijk, voert Rijkswaterstaat ook reguliere werkzaamheden uit. Deze worden zoveel mogelijk gecombineerd om de hinder te beperken. Zowel bij het Stevin- als het Lorentzsluizencomplex worden in de komende periode de spuiseinen op de spui aangepast. Bij Kornwerderzand is hiervoor een afzetting van de weg nodig. In Den Oever worden de werkzaamheden gecombineerd met andere noodzakelijke werkzaamheden zodat de gebruiker minder hinder ondervindt.

Versterking Afsluitdijk
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Levvel tot en met 2022 aan de versterking van de Afsluitdijk. Ook worden extra spuisluizen en een gemaal gebouwd om meer water te kunnen afvoeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. Zo blijft Nederland ook in de toekomst beschermd tegen overstromingen. De ingenieurs van nu bouwen op robuuste en duurzame wijze voort op de nalatenschap van Lely: de Afsluitdijk als vernieuwd toonbeeld van de Nederlandse waterbouw. In samenwerking met regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk worden kansen benut op het gebied van duurzame energie, natuur en recreatie en toerisme.

Meer informatie
Bij vragen of klachten over de werkzaamheden kunnen weggebruikers contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002 of via www.rijkswaterstaat.nl.

VIDEO: Na jaren voorbereiding is ontwerp ‘nieuwe’ Afsluitdijk klaar: “Een bijzondere dag!”

DEN OEVER – Vanmiddag is bekendgemaakt hoe de Afsluitdijk er uit komt te zien na de grote renovatie die eind dit jaar gaat beginnen. De dijk moet veiliger worden gemaakt om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. Het werk gaat zeker vier jaar duren.

“Het is een bijzondere dag”, zegt projectmanager Joost van de Beek van Rijkswaterstaat. “Vandaag kunnen we eindelijk laten zien hoe de nieuwe Afsluitdijk er uit komt te zien. Afgelopen jaren met de collega’s heel hard aan gewerkt, afgelopen jaar heel intensief met aannemers gesproken en nu is het ontwerp klaar.”


De dijk zal over een lengte van vijftien kilometer worden verhoogd. Dat hoeft niet langs de hele dijk, is berekend. Verder moeten speciaal ontworpen betonblokken de dijk steviger maken, vertelt Carlos Mollet namens LevveL, de bouwers van het project: “Het zijn Levvel-blokken die we speciaal voor de Afsluitdijk hebben ontwikkeld. Ze wegen 6.500 kilo en we gaan er 75.000 van plaatsen.”

In Harlingen moet een fabriek verrijzen die honderd van dit soort blokken per dag kan maken. Ze zullen met kranen op pontons vanaf het water op de dijk geplaatst worden. “We hebben de kraan die ook bij de Maasvlakte 2 is gebruikt, ontdaan van zijn rupsstel en op een ponton geplaatst zodat de hele dijk kan worden versterkt vanaf het water. Zo is er zo weinig mogelijk overlast voor de weggebruikers”, zegt Mollet.

Bij Den Oever ligt de nadruk straks op het extra kunnen lozen van water van het IJsselmeer op de Waddenzee. “Water dat via de IJssel in het IJsselmeer terecht komt, moet afgevoerd worden via spuisluizen”, vertelt projectmanager Van de Beek. “Die capaciteit is nu onvoldoende daarom gaan we bij Den Oever een aantal nieuwe spuisluizen bouwen. Maar we gaan ook een nieuw gemaal bouwen.”

Het werk aan de Afsluitdijk zal eind 2018 beginnen en duurt dan tot eind 2022. Het verkeer zal, is de inschatting, tijden ongeveer de helft van die tijd enige hinder ervaren. De dijk zal altijd open blijven, alleen kan er op trajecten soms een rijbaan buiten gebruik zijn.

Bezoek de Afsluitdijk op Open Monumentendag

Foto: Aangeleverd

DEN OEVER – Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland zijn dan voor iedereen gratis toegankelijk. De Afsluitdijk is een van de locaties waarop van alles te zien en te beleven is. Het informatiecentrum in Kornwerderzand ‘De Afsluitdijk, nieuwe verhalen’ opent van 10.00 uur tot 17.00 uur haar deuren. Vanuit het informatiecentrum worden diverse activiteiten georganiseerd.

Informatiecentrum De Afsluitdijk, nieuwe verhalen
De Afsluitdijk is aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk werken de komende jaren samen aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk. Kom alles te weten over de aanleg, geschiedenis, heden en toekomst van de Afsluitdijk in het informatiecentrum.

Rondleidingen naar Lorentzsluizencomplex
Vanuit het informatiecentrum, Sluisweg 1a in Kornwerderzand, worden rondleidingen gegeven naar het Lorentzsluizencomplex uit 1933. De monumentale heftorens zijn onlangs volledig gerenoveerd en in hun oorspronkelijke staat teruggebracht.

Kijkje op de RWS 1
Vlakbij het informatiecentrum ligt de RWS 1 aangemeerd, een monumentaal directievaartuig van Rijkswaterstaat. Het schip werd in 1912 in opdracht van ingenieur Cornelis Lely gebouwd en was onder meer betrokken bij de aanleg van de Afsluitdijk. Het schip is voor iedereen toegankelijk, de bemanning vertelt bezoekers over de rijke geschiedenis.

Kazemattenmuseum
Op diezelfde locatie kan het Kazemattenmuseum worden bezocht. Hier wordt o.a. het verhaal verteld van de 225 Nederlandse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog ruim 15.000 Duitsers wisten tegen te houden. De militaire verdedigingslinie vormt samen met het sluizencomplex en de nederzetting het beschermd dorpsgezicht van Kornwerderzand.

Brochure cultuurhistorie
Alle bezoekers van informatiecentrum De Afsluitdijk ontvangen op Open Monumentendag een exemplaar van de brochure Project Afsluitdijk – aandacht voor cultuurhistorie. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren met project Afsluitdijk aan de versterking van de dijk en het vergroten van de capaciteit om water af te voeren van het IJsselmeer naar de Waddenzee. De brochure beschrijft hoe tijdens deze werkzaamheden en in de definitieve situatie rekening wordt gehouden met het de cultuurhistorische waarde van de dijk. De brochure is al digitaal beschikbaar: brochure aandacht voor cultuurhistorie.

Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag op Rijkswaterstaat Open Monumentendag of op de algemene pagina van Open Monumentendag.

Politie stopt actie Greenpeace op Afsluitdijk

‘Ingenieur Cornelis Lely gehuld in een zwemvest door actie Greenpeace’ – Foto: Greenpeace

DEN OEVER – Vanmorgen voerde Greenpeace actie om aandacht te vragen voor een steviger klimaatbeleid bij het kabinet. Dit werd op ludieke wijze gedaan door het standbeeld van ingenieur Cornelis Lely te voorzien van een groot zwemvest.

Na twee uur werd de actie beëindigd op verzoek van Rijkswaterstaat en de politie. De actie leverde volgens de wegbeheerder gevaar op voor de verkeersveiligheid. Automobilisten zouden worden afgeleid door naar het standbeeld te kijken.

‘Bij het standbeeld van minister Cornelis Lely op de Afsluitdijk gaven we vandaag het startschot voor de nieuwe klimaatonderhandelingen. De impact van de klimaatcrisis is ook in Nederland al merkbaar. Het draagvlak voor ingrijpende maatregelen is er. Dat bleek ook uit de verkiezingsuitslag: de groene partijen boekten grote winst. Onze oproep: laten we de beslissende ramp voor zijn en het tij nú keren.’ aldus Greenpeace.

VIDEO: ‘Afsluitdijk symbool van verbinding voor KWF’

Foto: RTVNH - Jurgen van den Bos

Foto: RTVNH – Jurgen van den Bos

DEN OEVER – Duizenden lampionnen hebben afgelopen nacht de Afsluitdijk verlicht. Met het lint van licht vroeg het KWF-kankerbestrijding aandacht voor iedereen die met kanker te maken heeft. De opbrengst van de lampionnen is voor onderzoek naar de ziekte.

Al de hele dag waren vrijwilligers bezig met het plaatsen van ruim zesduizend lampionnen van Den Oever tot aan Friesland. Voor elk lichtje is een donatie gedaan aan het KWF. Eric Nottelman uit Den Helder twijfelde geen moment om mee te doen. Hij verloor in 2005 zijn vrouw toen 37-jarige vrouw Angela, die aan borstkanker leed. Eric bleef achter met twee kinderen.

Eric kreeg bij het monument op de Afsluitdijk een lampion en schreef daarop de naam van zijn overleden vrouw. Het verlies van zijn geliefde valt hem nog altijd zwaar. ‘Zeker met kerst als je met familie zit, zijn het nog moeilijke momenten. Dan denk ik terug aan hoe het was als gezin. Iedere lampion staat voor een herinnering aan iemand die aan kanker is overleden of nu strijd tegen kanker. Het geeft een gevoel dat je er niet alleen voor staat.’

De Afsluitdijk was vanaf vrijdagavond tot vanochtend vroeg verlicht. Eric heeft zijn lampion voor Angela tussen de andere lichtjes gezet. Hij rijdt langs “zodra het goed donker is” om te zien hoe het eruit ziet.


Een reportage van onze mediapartner NH.

En een bijdrage van de NOS.

 

Renovatie Stevin Sluizencomplex afgerond

AFSLUITDIJK – Van 5 september tot en met 14 oktober is het sluizencomplex klaargemaakt voor de toekomst. Arcadis en technisch dienstverlener Croonwolter&dros hebben de renovatie van de Stevinsluizen in Den Oever opgeleverd. Eerder dit jaar werd ook het Lorentzsluizencomplex, aan de andere kant van de Afsluitdijk, gerenoveerd. De renovatie van beide sluizencomplexen was nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken.

Arcadis en Croonwolter&dros vernieuwden in opdracht van Rijkswaterstaat het bedienings- en besturingssysteem. Bovendien werd het hang- en sluitwerk inclusief de aandrijving vervangen. De sluisdeuren werden geverfd en de houten remming- en geleidewerken (vangrails voor de scheepvaart) werden vervangen door stalen exemplaren. Door de combinatie van de werkzaamheden was er minder hinder voor het vaarwegverkeer.

Bekijk hieronder een uitleg van projectleider Wolter Seinen:

Kunstwerk ‘Waterlicht’ van Daan Roosegaarde een waar spektakel

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

AFSLUITDIJK – In de nachten van 2 en 3 september was de Afsluitdijk het domein van kunstenaar Daan Roosegaarde. In die nachten was het kunstwerk Waterlicht te zien. Deze blauwe lichten in de lucht geven de toeschouwers het gevoel te zweven tussen water en lucht. Tegelijkertijd is het ook een ode aan de bouwers van dijken, want de hoogte van het virtuele water van Waterlicht geeft aan hoe hoog het water op de plek van de Afsluitdijk had kunnen staan. Videograaf Erwin Slootweg maakte een kort filmpje voor De Meerpeen.

Foto: Erwin Slootweg

Foto: Erwin Slootweg

_MG_1363

Foto: Erwin Slootweg

Afsluitdijk open afgelast

Logo-Afsluitdijk-Open_actionpartner_v3DEN OEVER – Rijkswaterstaat en de organisatie van de Afsluitdijk Open hebben in overleg met de gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon en betrokken veiligheidsdiensten besloten dat de Afsluitdijk Open in verband met de weersomstandigheden helaas niet door kan gaan. De kans op onweer is aanzienlijk en daarnaast worden windstoten boven windkracht 6 verwacht. In verband met de veiligheid van deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers en organisatie is besloten om de Afsluitdijk Open af te gelasten.

Op basis van de huidige weersvoorspellingen kunnen we niet garanderen dat we het evenement veilig kunnen organiseren, aldus Koen Hermens van organisator House of Sports. De Afsluitdijk is een open vlakte, omgeven door water waardoor het risico op blikseminslag aanzienlijk is. Samen met de veiligheidsdiensten, Rijkswaterstaat en de gemeenten hebben we besloten dat het onverantwoord is om de 7.500 deelnemers, 2.000 fans en 500 vrijwilligers en crewleden daar te laten lopen. De gemeentes Súdwest-Fryslân en Hollands Kroon vinden het een wijs besluit op basis van de informatie die nu beschikbaar is en ondersteunen de keuze van Rijkswaterstaat en de organisatie.

De voorspellingen zijn uitvoerig gemonitord door bovengenoemde partijen in overleg met officiële meteobronnen. Tussen 04.00 en 08.00 uur is er een grote kans op onweer en dat is precies wanneer de hardlopers over de Afsluitdijk lopen. Daarnaast wordt er windkracht 6 verwacht met windvlagen naar windkracht 7 en 8.

Hoe spijtig Rijkswaterstaat, de gemeentes en organisatie het ook vinden, het veilig organiseren van het evenement voor alle betrokkenen staat voorop. Er wordt gezocht naar een andere datum, zodat de mensen die zich hebben ingeschreven voor de Afsluitdijk Open alsnog op een ander moment het unieke hardloopevenement kunnen beleven. Het later starten van de Afsluitdijk Open is geen optie omdat de Afsluitdijk weer om 12.00 uur opent voor verkeer.

De expositie Icoon Afsluitdijk en ‘Waterlicht’ op Breezanddijk van ontwerper en innovator Daan Roosegaarde blijven tussen 23.00 uur en 02.00 uur bereikbaar voor publiek. De Afsluitdijk blijft, in tegenstelling tot eerdere berichten, tussen 01.00 en 12.00 uur open voor verkeer.

Afsluitdijk Open

Logo-Afsluitdijk-Open_actionpartner_v3DEN OEVER – De Afsluitdijk Open is een hardloopevenement tussen 2:00 en 12:00 uur over de Afsluitdijk. Tijdens de Afsluitdijk Open op zondag 4 september loopt een lang lint van hardlopers bij het opkomen van de zon over het internationale Icoon Afsluitdijk. Met de Afsluitdijk Open wordt een nieuwe afstand in het hardlopen geïntroduceerd.

Deelnemers kunnen een hele (32 km), halve (16 km) of kwart (8 km) Afsluitdijk toevoegen aan hun hardloop bucketlist. Geïnspireerd op de autoloze zondagen in de jaren ‘70 en de unieke ervaring van het Hollands licht op de dijk, wordt de dijk eenmalig teruggegeven aan de mens. Deelnemers en organisatie dragen een steentje bij aan de toekomst via een afdracht aan de Trombosestichting, tevens initiatiefnemer, en Spieren voor Spieren.
Op vier locaties kan het publiek de renners aanmoedigen: bij Den Oever, Breezanddijk, Kornwerderzand en Zurich.

Afsluitdijk Open is onderdeel van project Icoon Afsluitdijk, een kunstproject van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde die in opdracht van Rijk en regio een bijdrage levert aan de belevingswaarde van de Afsluitdijk.

Inschrijven kan op registration.mylaps.com. Er is een beperkt aantal startbewijzen beschikbaar. Meer informatie op www.afsluitdijk-open.nl.

Afsluitdijk eenmalig dicht voor evenement

Logo-Afsluitdijk-Open_actionpartner_v3DEN OEVER – De Afsluitdijk (A7) zal op zondag 4 september eenmalig in beide richtingen worden afgesloten. Voor dag en dauw wordt de Afsluitdijk dan gebruikt voor het hardloopevenement Afsluitdijk Open. De weg wordt daarvoor al vanaf 2:00 uur in de nacht afgesloten voor het verkeer.

De laatst deelnemer wordt uiterlijk om 11:30 uur aan de finish verwacht. Een half uur daarna, om 12:00 uur, zal de weg weer voor het verkeer worden opengesteld. Naast de afsluiting van de Afsluitdijk zullen ook tussen 1:00 uur en 12:00 uur een aantal omliggende wegen in Zurich en Den Oever worden afgesloten. Omleidingen staan dan aangegeven.