Windmolen voor onderzoekscentrum bij de Afsluitdijk

'Onder het toeziend oog van Ir Cornelis Lely zal er de komende jaren veel veranderen op en om de Afsluitdijk - Foto: Kenneth Stamp

‘Onder het toeziend oog van Ir Cornelis Lely zal er de komende jaren veel veranderen op en om de Afsluitdijk – Foto: Kenneth Stamp

AFSLUITDIJK – De afsluitdijk wordt de komende 6,5 jaar hèt testcentrum voor energie. Het consortium  130 Renewables zal de komende jaren onderzoek doen naar duurzame energie. Getijdenstroming, zonne- en windenergie zullen worden gecombineerd met stroomopslag. Dit met als doel om te bewijzen dat je los van het openbare stroomnetwerk een eigen duurzaam energienetwerk kunt ontwikkelen.

De laatste stap in de onderzoeksopstelling was een windmolen. Bij Kornwerderzand staat al een molen, maar de onderzoeken vinden plaats bij Den Oever. De toestemming voor de tweede windmolen is nu op zak. De molen mag maximaal 45 meter hoog worden, mag maximaal 5 jaar draaien en moet op 1 januari 2023 weer weg zijn. Het doel van het onderzoek is om te bewijzen dat de Waddeneilanden qua stroomvoorziening 100% duurzaam kunnen zijn. Als dat kan worden aangetoond heeft het consortium een uitstekend exportproduct in de richting van alle andere eilanden ter wereld. Het onderzoek kost circa 2,3 miljoen, waarvan de overheid 9 ton bijdraagt.

Informatieavond Wieringerwerf over energiebesparing en duurzaam wonen

PrintHOLLANDS KROON – Energie besparen en comfortabel wonen, wie wilt dat nou niet? Landelijk is het merendeel van de woningeigenaren bezig met het verduurzamen van de woning. Bent u ook benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor uw woonsituatie en waar u het beste kan beginnen? Daarom organiseren wij samen met het Duurzaam Bouwloket op dinsdag 21 juni een informatieavond voor inwoners die geïnteresseerd zijn in energiebesparing en duurzaam wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.00 uur in De Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf.

Meer lezen

College wil legesverordening aanpassen

Zonnepanelen en geldHOLLANDS KROON – Voor het verkrijgen van een stimulering duurzame energieproductie en subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen moet de aanvrager beschikken over een omgevingsvergunning. Wanneer de subsidie niet wordt verleend, heeft de aanvrager een omgevingsvergunning die niet wordt gebruikt maar waarvoor wel volledige leges zijn betaald. Daarom wil het college voor deze gevallen een teruggave van 40% in de tarieventabel opnemen waardoor de aanvragers minder financieel risico lopen.
De gemeenteraad bespreekt dit voorstel naar verwachting in juni. Voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond is een omgevingsvergunning nodig. In de legesverordening was al een vrijstelling opgenomen voor particulieren die grondgebonden zonnepanelen willen plaatsen en waarbij de opgewekte energie alleen voor eigen gebruik is. Voor bedrijven of inwoners die energie terug leveren, geldt deze vrijstelling voor een omgevingsvergunning niet. De 40% teruggave is bedoeld voor deze groep.

Meer lezen

Turbineplannen rond Kolhorn

Windmolens Wieringermeer (Small)HOLLANDS KROON – Van de ze­ven­tien aan­vra­gen die de pro­vin­cie Noord-Hol­land heeft ont­van­gen voor de bouw van wind­par­ken op land, zijn er twee af­kom­stig van ini­ti­a­tief­ne­mers uit Hol­lands Kroon.

WP Ener­giek BV wil zes tur­bi­nes plaat­sen in de Waard­pol­der tus­sen Wie­rin­ger­waard en Kol­horn. Wind­mo­lens Groet­pol­der BV even­eens zes in de Groet­pol­der, zui­de­lijk van Kol­horn. Naar ver­wach­ting is eind juli be­kend wel­ke aan­vra­gen vol­doen. Me­dio 2017 neemt de pro­vin­cie een de­fi­ni­tief be­sluit.

Gasvelden Middenmeer: van gas naar aardwarmte?

AAardwarmtels gasvelden leeg zijn kan je er in de regel weinig meer mee zou je zeggen. Echter dit lijkt niet te gelden voor de uitgeputte gasbronnen nabij Middenmeer. Een woordvoerder van olie- en gasmaatschappij Vermilion, de eigenaar van de putten, laat weten dat er misschien een mogelijkheid is tot ombouw. Het idee is om de gasvelden om te bouwen naar aardwarmteputten.

‘Het is nog nooit elders gedaan, maar we hebben sterke indicaties dat het moet kunnen. Daarom hebben we een opsporingsvergunning voor geothermie aangevraagd.’ zegt woordvoerder Nico Tielens.

Of het project economisch haalbaar is zal nog moeten blijken. Om de haalbaarheid te vergroten zijn er subsidies aangevraagd voor duurzame energie. In de loop van 2016 zal blijken of het financieel uit kan.

Meer lezen