3 Wieringermeerse bedrijven strijden om Lelyprijs 2018

Kunstenaar Hans Blank uit Den Oever maakt de prijs´

HOLLANDS KROON – De drie kanshebbers voor de Dr. Ir. C. Lelyprijs 2018 zijn bekend! Na uitvoerig beraad heeft de jury de bedrijven CPT uit Wieringerwerf, Quest Innovations uit Middenmeer en Cryoworld uit Wieringerwerf genomineerd. De Lelyprijs is een tweejaarlijkse prijs voor innovatief ondernemerschap in Hollands Kroon.

De jury bestaat uit Koos van Bijsterveld van Fender Innovations als vorige winnaar, voorzitter Jeanette de Boer van de Ondernemersfederatie Hollands Kroon, directeur Bedrijven Arno Mulder van de Rabobank en directeur Thijs Pennink van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Wethouder Theo Meskers van Economische Zaken van Hollands Kroon is de voorzitter van de jury.

Binnenkort gaat de jury op bezoek bij de drie bedrijven om uiteindelijk een winnaar te kunnen aanwijzen die op 16 november, tijdens de ‘Dag van de Ondernemer’ bekend wordt gemaakt. De prijs bestaat, naast de eer en publiciteit, uit een prachtig kunstwerk van kunstenaar Hans Blank uit Den Oever.

Composite Production Technology (CPT), Wieringerwerf

tankwall van CPT Wieringerwerf

Waar bulkvloeistoffen voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie traditioneel in roestvrij stalen (RVS) tankcontainers worden vervoerd, heeft CPT een tankcontainer van composietmateriaal voor een breed toepassingsgebied ontwikkeld. Deze tankcontainers zijn 25 tot 40 procent lichter dan traditionele RVS tankcontainers. Daarnaast hebben de containers van CPT 40 procent betere isolerende eigenschappen.

Quest Innovations, Middenmeer

Operatiekamer

Quest Innovations heeft diverse nieuwe technologie ontwikkeld op het gebied van medische camera’s. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een nieuwe camera, waarvoor een patent is aangevraagd. Deze nieuwe techniek stelt een chirurg in staat om naast een gewoon beeld, meer informatie tot zich te krijgen over de gesteldheid van de patiënt en over het soort weefsel.

Cryoworld, Wieringerwerf

magneet van Cryoworld

Cryoworld is een bedrijf dat cryogene (letterlijk: ‘koudmakende’) producten op maat levert. Cryoworld ontwerpt, produceert en installeert geavanceerde cryogene systemen voor onder andere onderzoeksinstellingen en de high-techindustrie. De cryogene systemen voor verschillende vloeibare gassen worden gebruikt in industriële en wetenschappelijke toepassingen en geleverd aan gerenommeerde bedrijven en instituten over de hele wereld.

 

Controles en handhaving op logiesaccommodaties voor tijdelijke werknemers

HOLLANDS KROON – Net als in 2017 zijn de afgelopen maanden diverse bedrijven en locaties gecontroleerd op huisvesting van tijdelijke werknemers. Er zijn mooie, nette, vergunde logiesaccommodaties aangetroffen, maar er zijn ook niet-vergunde situaties aangetroffen. Ondanks dat er veel aandacht wordt geschonken aan dit onderwerp, is gebleken dat er nog maar weinig ondernemers uit eigen beweging voor de benodigde vergunningen zorgen en pas in actie komen zodra er een handhavende maatregel oplegt wordt. Dit is voor de gemeente reden om door te gaan met extra controles op huisvesting, want het blijkt helaas nodig.

Bij onveilige situaties grijpen wij direct in. Dat komt gelukkig niet vaak voor. In de meeste gevallen wordt gewezen op de (on)mogelijkheden en wordt de betrokken ondernemer verzocht de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen. Waar controles, het verstrekken van informatie en het verzoek de benodigde vergunningen aan te vragen niet leiden tot gewenste situatie, wordt handhavend opgetreden. De meest voor de hand liggende maatregel is het opleggen van een last onder dwangsom.

Waar logies wordt geboden aan tijdelijke werknemers is een omgevingsvergunning nodig. Hollands Kroon streeft ernaar om voor alle tijdelijke werknemers die logies verkrijgen binnen onze gemeente een goede en veilige logeerplek te waarborgen. Hiervoor gelden richtlijnen en veiligheidseisen.

Politiekcafé over duurzaamheid in Kreileroord

KREILEROORD – Duurzaamheid is een hot item in de samenleving van vandaag. Maar wat doen we er mee in Hollands Kroon? Die vraag staat centraal tijdens een Politiek Café op woensdag 17 oktober in MFA De Doorbraak in Kreileroord.

Het Politiekcafé is een initiatief van de VVD Hollands Kroon. Het is laagdrempelig. Wie dat wil kan z’n zegje doen. Sterker nog, men is benieuwd naar individuele inwoners omgaan met duurzaamheid. Rijden ze elektrisch, eten ze minder vlees of vinden ze dit soort vormen van duurzaamheid juist doorgeslagen marketing?

Don Varekamp en Bram Zwirs leiden een thema-discussie aan de hand van prikkelende
stellingen. Daarbij zorgen ze voor enkele gasten, die over het thema inhoudelijk iets te
melden hebben. Denk aan CO2-reductie, energietransitie en klimaatadaptatie. Andrea van Langen, lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten, vertelt over hoe er vanuit de provinciale politiek tegen het thema wordt aangekeken.

Balgzandbrug paar nachten dicht na twaalf uur

‘Balgzandbrug’ – Foto: Rijkswaterstaat

VAN EWIJKSLUIS – De Balgzandbrug bij Van Ewijksluis is tot en met donderdagnacht na twaalf uur een paar uur afgesloten voor alle verkeer. De doorgaande weg wordt om middernacht afgesloten en gaat dan om vijf uur ’s morgens weer open. Verkeer van en naar Wieringen en de A7 moet omrijden. ’Reken op een half uur extra reistijd’, meldt wegbeheerder Rijkswaterstaat.

 

Najaarsschouw Hoogheemraadschap

‘Is uw sloot al schoon?’ – Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De schouwmeesters controleren vanaf maandag 15 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten voldoende schoon zijn. Dit is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen als het regent. De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming van het water kunnen belemmeren.
Wie moet er iets doen?

Bent u eigenaar van een perceel gelegen aan een sloot, dan is de kans groot dat u hiervoor onderhoudsplichtig bent. Vul uw postcode in op onze website (hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming en kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De natuur krijgt op plekken waar dat kan, meer ruimte. Deze plekken staan aangegeven op de website www.hhnk.nl/ruimtevoorgroei.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Tijdens kantooruren is het schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 – 582 8282.

Aandacht voor digitale veiligheid bij ondernemers

Foto: Pixabay

HOLLANDS KROON – Tijdens de Week van de Veiligheid in combinatie met de Alert Online weken organiseert de gemeente Hollands Kroon een ‘Cybercrime Ontbijtje’ voor ondernemers. De bijeenkomst in MFA de Ontmoeting op 12 oktober 2018 staat daarom vooral in het teken van bewustwording, preventie en kennismaking om cybercriminaliteit te bestrijden.

Wethouder Economische zaken Theo Meskers verzorgt het startschot van het ontbijt. Daarin komt het veiligheidsbeleid in de gemeente aan bod en de verschillende maatregelen die op dit gebied worden genomen. Op het programma deze ochtend staat verder een confronterende kennisquiz over cybercriminaliteit. Na het zien van animatiefilms krijgen ondernemers vervolgens actuele cijfers over cybercrime. Tot slot worden concrete tips en handvatten gedeeld om op die manier zelf cybercriminaliteit te helpen voorkomen. Tijdens de bijeenkomst is er bovendien veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst is op vrijdagochtend 12 oktober a.s. van 7:15 tot 8:45 uur in MFA de Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 11 oktober via de website: deacademievoorjou.nl, kies vervolgens onder ‘Aanbod’ voor ‘Cybercrime ontbijt’.

 

College: ‘Poldermolen van de baan’

´Voorzitter Henk van Bodegom gaat voorop in de strijd om de Poldermolen te realiseren´ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Op 30 januari 2018 besloot het college van Hollands Kroon de procedure voor het intrekken van de omgevingsvergunning voor de Poldermolen zouden worden gestart wanneer de coöperatie Poldermolen Wieringermeer UA niet uiterlijk op 1 maart 2018 kon aantonen dat voldoende burgers en bedrijven participeren in de realisatie van de Poldermolen. Het inspreken van voorzitter van Bodegom in de raad van februari en een motie, die met 13 voor en 14 tegen werd verworpen, mochten niet baten. Desondanks ging de coöperatie Poldermolen Wieringermeer UA door met de werving van sympathisanten. Ondanks de inspanningen heeft de coöperatie niet kunnen aantonen dat aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in dat kader besloten dat er geen privaatrechtelijke medewerking verleent zal worden aan het realiseren van de Poldermolen. Hetgeen concreet betekend dat er is besloten om de desbetreffende grond niet te verkopen. Daardoor is de bouw onmogelijk en is het niet nodig om de vergunning in te trekken. ‘We laten een jurist kijken naar het besluit van de gemeente’, zegt voorzitter Henk van Bodegom van Coöperatie Poldermolen desgevraagd tegen de Schager Courant.

De bladkorven zijn weer geplaatst

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Heeft u ze alweer gespot? Op zo’n vijfenveertig locaties in onze gemeente zijn ook dit jaar weer bladkorven geplaatst. Wie de vallende herfstbladeren in en om de tuin wil opruimen, kan gebruikmaken van deze korven. Onderaan deze pagina vindt u de locaties waar ze staan.

Het is weer herfst, de tijd van het jaar dat al het boomblad begint te vallen. Als het hard waait, dan liggen ook de straatgoten vol met blad. Bij hevige regenval kan hierdoor wateroverlast ontstaan. Maar ook grasveldjes, pleintjes, voetpaden en uw eigen tuin kunnen helemaal bezaaid raken met blad waardoor het verraderlijk glad kan worden. Om die reden plaatsen we ook dit jaar weer bladkorven op diverse plaatsen in de gemeente. In deze bladkorven mag iedereen zijn bij elkaar geharkte blad storten. Bij overlast van blad in straatgoten kunt u hier melding van maken via de Fixi app.

Han van Egmond, kernbeheerder: ‘Ook dit jaar worden de bladkorven weer geplaatst. De afgelopen jaren werd er goed gebruik van gemaakt, want vaak past lang niet al het bladerafval in de eigen groene container. We streven ernaar de korven goed te verdelen over het gebied, op plekken waar veel bomen staan. Elk jaar bekijken we opnieuw waar de bladkorven het meest nodig zijn. Dit jaar zijn er nog meer bladkorven uitgezet en hebben we het maximale aantal bladkorven uitstaan. U kunt dus geen bladkorven meer aanvragen omdat alle bladkorven al zijn vergeven. Eind november worden de volle bladkorven weer weggehaald en wordt de berg bladeren gecomposteerd. Een enkele keer komt het voor dat men iets anders dan bladeren in de korf gooit, dat is natuurlijk jammer. Gelukkig krijgen we voornamelijk positieve reacties van inwoners. Het is een mooie manier om als gemeente samen met onze inwoners de omgeving netjes te houden.’

In de Wieringermeer zijn in de volgende straten bladkorven te vinden. In Slootdorp staan volgens de opgave van de gemeente Hollands Kroon geen bladkorven.

Middenmeer Ir. Wortmanstraat
Eikenlaan
Dokter Hoogkamerlaan
Breestraat
Brugstraat/monument
Dr. Colijnstraat
Kanaalweg
Kreileroord Korenstraat
Wieringerwerf Spade
Vogelzwin
Foxdiep
Vliestroom
Hoek Lauwers/Vogelzwin
Zeis
Prof. Granpre Molierestraat
Sternstraat
Lr. Ovingestraat
Mercuriusstraat
Boeier
Malzwin
Bij de speeltuin in de Schepenwijk
Foksdiep
Brinkweg

Elders in Hollands Kroon zijn hier bladkorven te vinden:

Dorp Straat
Anna Paulowna Geitenbeekstraat
Cornelis Keijzerlaan
Spechtlaan
Berkhout
Zwanenlaan
Meester Raapplein
Den Oever De Kule
Winkel/Nieuwe Niedorp Bosstraat
Trambaan
Dorpsstraat
Corsolaan
Veldwachterspad
GJ Van Leersumstraat
Ankerplein
Wilgenstraat
Zaagmolenstraat
’t Veld Hoek Oranjelaan/Dreef
Kievit
Wilhelminalaan
Clauslaan
Patrijslaan
P. Cleerbesemlaan
Hippolytushoef Kerkplein zuidkant
Dirk Minnesstraat
Tulpenstraat
Swarte Liester
Pennekrogtje
Westerland Dentele
Westerlanderweg/ dorpshuis
Klufterkrogt parkeerplaats

Hollands Kroon pakt gezamenlijk huurschulden aan

‘Op de foto van links naar rechts: Mary van Gent (Wethouder gemeente Hollands Kroon), Maurice Dirks (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Beter Wonen), Ben Broxterman (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Anna Paulowna) en Paul de Bakker (teamleider verhuizen en huurbetaling Wooncompagnie).’ – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon, de woningcorporaties Wooncompagnie, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Woningbouwvereniging Anna Paulowna hebben een convenant gesloten om vroegtijdig huurachterstanden te signaleren, inwoners te ondersteunen bij het oplossen van deze achterstanden en overige noodzakelijke hulpverlening aan te bieden. Hiermee willen wij huurachterstanden voorkomen, het aantal mensen met huurachterstanden verkleinen en vroegtijdig mensen met financiële problemen in het vizier krijgen.Mary van Gent (Wethouder gemeente Hollands Kroon), Maurice Dirks (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Beter Wonen), Ben Broxterman (directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Anna Paulowna) en Paul de Bakker (teamleider verhuizen en huurbetaling Wooncompagnie).

Aanpak vroegsignalering
Vroegsignalering van schulden wordt steeds vaker gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer gemeenten proberen vroegsignalering in hun organisatie in te bedden, zo ook Hollands Kroon.

Bij vroegsiganerling worden mensen proactief benaderd op basis van signalen, zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. Door het sluiten van het convenant krijgt de gemeente signalen binnen van de corperaties over huurders met een huurachterstand. De schulddienstmedewerkers van de gemeente gaan langs bij deze huurders met als doel om de huurders in een vroegstadium te ondersteunen. In een periode van vier weken proberen zij samen met de inwoners tot een oplossing te komen van de achterstand(en). In deze periode stellen de corperaties het incassotraject uit.

Uit de evaluatie van andere gemeenten die met deze aanpak werken is gebleken dat hierdoor erger wordt voorkomen. Vaak konden de inwoners op een andere manier geholpen worden in plaats van een duurder traject zoals een minnelijke- of wettelijke schuldregeling.

Hulp?!
Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u schulden? Dan is het belangrijk dat u hulp bij de schuldhulpverlening van Hollands Kroon zoekt. U kunt hulp aanvragen door contact op te nemen.

Zet mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – Ieder jaar waardeert de gemeente Hollands Kroon mantelzorgers met een cadeaubon. Zorgt er iemand voor u en wilt u diegene ook in het zonnetje zetten? Geef hem of haar dan op voor deze waardering. Dat kan door de gegevens van de mantelzorger door te geven aan het Mantelzorgcentrum. Mantelzorgers kunnen zichzelf ook inschrijven via de website:
www.mantelzorgcentrum.nl/aanmelden Het Mantelzorgcentrum zorgt ervoor dat de cadeaubon bij de mantelzorger terecht komt.

Wat doet het Mantelzorgcentrum?
Het Mantelzorgcentrum biedt diverse vormen van ondersteuning op alle gebieden waar
mantelzorgers mee te maken krijgen; wonen, financiën, werk, zorg en welzijn. Onze
mantelzorgmakelaars en consulenten staan voor u klaar om regeltaken uit handen te nemen, interessante workshops te organiseren of gewoon een luisterend oor te bieden. Dit doen wij zodat u als mantelzorger de zorg kunt blijven volhouden.

Neem contact op met het Mantelzorgcentrum
Het Mantelzorgcentrum is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 0229 – 74 70 09. Mailen kan altijd via info@mantelzorgcentrum.nl Op www.mantelzorgcentrum.nl vinden mantelzorgers meer informatie.