Rian van Dam beëdigd als burgemeester van Hollands Kroon

Burgemeester Rian van Dam met in haar handen de voorzittershamer – Foto: Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Rian van Dam is sinds gisteravond de nieuwe burgemeester van Hollands Kroon. Hiervoor was ze onder meer wethouder in Alkmaar (van april 2006 tot maart 2011) en in Enkhuizen van januari 2013 tot januari 2014. In haar laatste baan vervulde ze de functie van programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord.

In de Nederlands Hervormde kerk van Anna Paulowna vond de buitengewone raadsvergadering rondom de beëdiging van Rian van Dam plaats. Commissaris van de Koning van Dijk nam de kersverse burgemeester de belofte af. Waarna de papieren getekend konden worden en de benoeming definitief was. Loco burgemeester Mary van Gent droeg op haar beurt de ketting over en plaatsvervangend voorzitter van de raad Jip Pancras de voorzittershamer. Dit alles gebeurde onder grote belangstelling.

Hoogheemraadschap draagt wegen over aan Hollands Kroon

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De colleges van de gemeente Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereikten overeenstemming over de overdracht van 115 kilometer wegen naar Hollands Kroon. Deze wegen waren tot voor kort in beheer en eigendom bij het waterschap, maar zullen vanaf 1 januari 2020 worden overgedragen aan Hollands Kroon. In totaal gaat het om 115 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen en bruggen. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt in februari een definitief besluit over de overdracht. 

Dat het wegenbeheer op dit moment nog wordt uitgevoerd door het waterschap is een historisch gegroeide taak. Het waterschap was van oudsher beheerder van polderwegen. In de jaren negentig kreeg Hollands Kroon al de buitenwegen van Wieringen, Wieringermeer en Anna Paulowna in beheer. Met deze overdracht krijgt Hollands Kroon ook de resterende wegen erbij, deze zijn vooral gelegen in het buitengebied rondom Niedorp.

Met de overdracht kan het waterschap zich focussen op zijn water kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. Hollands Kroon kan zich vanaf 2020 volledig richten op beheer en onderhoud van álle wegen binnen de gemeente. De twee overheden zijn ook druk bezig met de voorbereidingen om het onderhoud van het stedelijk water binnen de bebouwde kom van Hollands Kroon bij het waterschap onder te brengen.

Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Ook wordt het onderhoud op vergelijkbare wijze uitgevoerd. Voordeel is dat inwoners vanaf 2020 één duidelijk aanspreekpunt heeft voor alle wegen vragen; namelijk de gemeente.

Volgens wethouder Theo Groot schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid. ‘Voor Hollands Kroon is deze overdracht niet heel spannend. We zijn al jaren bekend met het beheer en onderhoud van onze buitenwegen. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen, is een logische stap en ook voor onze inwoners schept het duidelijkheid.’ Hoogheemraad Rob Veenman toont zich eveneens tevreden over de samenwerking: ‘Met dit bestuurlijke akkoord kunnen we de komende maanden verder werken aan de overdracht van beheerinformatie zodat Hollands Kroon in 2020 het wegbeheer in haar hele gemeente kan uitvoeren. Met de overname van hun stedelijk water door ons, ontstaat er voor iedereen een duidelijke verdeling: wegen van de gemeente en water van het waterschap’.

Kaders voor omzetten bestemming recreatiewoning naar wonen

‘Eén van de complexen waar recreatiebewoning en vaste bewoning worden gecombineerd is Aemstelsight in Westerland’ – Foto: Marktnet

ANNA PAULOWNA – Het college heeft besloten om kaders aan de gemeenteraad voor te leggen die bepalen of de bestemming van een recreatiewoning kan worden omgezet naar wonen. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet. Individuele recreatiewoningen op een park omzetten naar wonen is dus niet mogelijk. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei vergadert over het voorstel.

De andere kaders zijn:

  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

De kaders zijn direct na het collegebesluit zes weken ter inzage gelegd in het Gemeenteblad. Als u het niet eens bent met de kaders kunt u vanaf 5 februari een inspraakreactie indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke inspraakreactie toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel ‘kaders wonen omgevingsvisie’.

Aan de hand van de inspraakreacties worden de kaders al dan niet aangepast (na 18 maart) en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats op 14 mei. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. U bent dus welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

  • U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het onderwerp wordt behandeld. Naar verwachting wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei. Dit betekent dat u op 21 mei kunt inspreken over dit onderwerp. U moet zich hiervoor aanmelden.
  • U kunt een e-mail of brief sturen.
  • Contact opnemen met een raadslid.

 

Ballonnen; houd ze aan de grond!

HOLLANDS KROON – Een kinderpartijtje, kermis, opening van een winkel of een festival. Vaak worden hier ballonnen gebruikt. Een feest mooi maken met ballonnen is natuurlijk geen probleem, maar houd ze aan de grond en doe ze na afloop in de afvalcontainer.

Regelmatig worden er ook ballonnen opgelaten, maar dit zorgt voor schade voor natuur en milieu. Dieren kunnen ballonresten voor voedsel aanzien en opeten, waardoor maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger. Ballonnen zijn ook slecht afbreekbaar en blijven daardoor lang aanwezig in het milieu. Daarom heeft ons college besloten om evenementen niet te bezoeken als er ballonnen worden opgelaten. Wees dus lief voor natuur en milieu en houdt ballonnen aan de grond!

Vanwege de nabijheid van twee vliegvelden (vliegveld De Kooy Den Helder en Zweefvliegcentrum Noordkop in Slootdorp) en de veiligheid van het vliegverkeer, is het geen goed idee om ballonnen op te laten en soms zelfs verboden.

Wensballonnen (lampionnen met open vuurtje) worden door de brandweer afgeraden vanwege brandgevaar. Als een wensballon eenmaal is opgelaten, kan het bijvoorbeeld terecht komen op een rieten dak of bij droogte natuurbrand veroorzaken. Voor meer achtergrond over ballonnen en de schade aan natuur en milieu lees het artikel van de Wageningen Universiteit.

PostNL verwijdert 3 postbussen in de Wieringermeer, 16 in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Het digitale verkeer begint zijn tol te eisen voor de in het straatbeeld vertrouwde brievenbussen. Post NL gaat in Hollands Kroon 16 brievenbussen verwijderen. De bussen die weinig worden gebruikt zullen worden verwijdert of in sommige gevallen verplaatst.

Bij het bepalen van de locaties is gekeken vaar de eisen die met betrekking tot afstand zijn opgenomen in de Postwet. Ook heeft PostNL gesproken met lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld die voor ouderen. Zij hebben advies uitgebracht.

De aanpassingen zullen voor 23 maart zijn gedaan. Mocht een brievenbus komen te vervallen zal dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf worden aangegeven.

De brievenbussen die gaan verdwijnen zijn in de Wieringermeer:

Wieringerwerf:
 Terpstraat, De Stek.
Middenmeer: Zeeaster

verder zullen in Hollands Kroon op deze plekken de brievenbussen verdwijen.

Hippolytushoef: De Weel.
Den Oever: Voorstraat.
Westerland: Westerlanderweg.
Anna Paulowna: Molenkolk, Karekietstraat.
Wieringerwaard: Nieuwesluis.
Kolhorn: Westfriesedijk.
Nieuwe Niedorp: De Veert, Oudeweg, Zwagermanstraat.
Oude Niedorp: Verlaat.
Lutjewinkel: Weereweg.
’t Veld: Dreeflaan.

Tiny Weijers exposeert in Cultuurschuur

Foto: www.tiny-art.nl

WIERINGERWERF – Tiny Weijers exposeert in februari in de hal van de Cultuurschuur. De uit Breezand afkomstige schilderes is inmiddels een bekende in Hollands Kroon, waar zij op de meeste bekende expositie plekken wel eens heeft geëxposeerd. In de Cultuurschuur zal Tiny haar zeegezichten en landschappen zien. Wie goed kijkt zal kunnen ontdekken waar Tiny heeft zitten schilderen.

Dode en gewonde bij ongeluk op de Afsluitdijk

Foto: Erwin Slootweg

DEN OEVER – Op de Afsluitdijk is maandagavond rond acht uur een auto achterop een bestelbus gebotst. Hierbij overleed één persoon ter plekke en een andere is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Door de enorme ravage werd de Afsluitdijk tussen Den Oever en Breezanddijk enige tijd afgesloten. Circa 60 meter vangrail raakte door het ongeluk beschadigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Afscheid burgemeester Nawijn

HOLLANDS KROON – ‘Met een goed gevoel kijk ik terug op mijn periode als burgemeester in Hollands Kroon, waarin ik het voorrecht had velen van u te mogen ontmoeten en heb leren kennen. Ik heb dat altijd zeer gewaardeerd en dank u daar hartelijk voor.’

Op woensdag 6 februari neemt burgemeester Jaap Nawijn afscheid van Hollands Kroon. Na zes-en-een-half jaar burgemeester te zijn geweest, draagt hij de ambtsketen tijdens een buitengewone raadsvergadering over aan loco-burgemeester Mary van Gent.

Aansluitend op de buitengewone raadsvergadering is er voor inwoners en andere belangstellenden de mogelijkheid om burgemeester Nawijn de hand te schudden. Dat kan van 17.30 uur tot 19.00 uur in MFA De Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Afscheid burgemeester Nawijn

HOLLANDS KROON – ‘Met een goed gevoel kijk ik terug op mijn periode als burgemeester in Hollands Kroon, waarin ik het voorrecht had velen van u te mogen ontmoeten en heb leren kennen. Ik heb dat altijd zeer gewaardeerd en dank u daar hartelijk voor.’

Op woensdag 6 februari neemt burgemeester Jaap Nawijn afscheid van Hollands Kroon. Na zes-en-een-half jaar burgemeester te zijn geweest, draagt hij de ambtsketen tijdens een buitengewone raadsvergadering over aan loco-burgemeester Mary van Gent.

Aansluitend op de buitengewone raadsvergadering is er voor inwoners en andere belangstellenden de mogelijkheid om burgemeester Nawijn de hand te schudden. Dat kan van 17.30 uur tot 19.00 uur in MFA De Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna.