Google komt naar de polder

‘Datacenter van Google’ – Foto: Google

WIERINGERMEER – Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft recent 70 hectare aan land gekocht op het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer. Het technologiebedrijf wil de grond gebruiken voor de uitbreiding van zijn datacenters. Recent kocht Google ook al stukken grond in Denemarken, Zweden en Luxemburg.

‘We willen ervoor zorgen dat we opties hebben om het aantal datacenters in Europa verder uit te breiden als de groei van onze business daarom vraagt’, aldus een woordvoerster van Google tegen RTL Z. ‘De locatie in Noord-Holland is één van de opties en er zal tijdig een beslissing worden genomen.’ Meer informatie wil het bedrijf niet geven.

Commercieel directeur van Agriport A7 Jack Kranenburg is verheugd met de komst van de Amerikanen. Volgens hem is het niet de vraag of Google een datacenter gaat bouwen op zijn land, maar wanneer. Er is immers al een bouwvergunning ingediend. De bouwvergunning, die niet op naam staat van Google of Alphabet maar op Nimble, gaat uit van een datacenter van zo’n 3 hectare op een perceel van 24 hectare. ‘De rest is voor faciliteiten als noodstroom, parkeren en beveiliging’, aldus Kranenburg tegen RTL Z.

 

Muilkorf- en aanlijngebod voor twee honden in Middenmeer

MIDDENMEER – Op 7 juni 2018 is een muilkorf- en een aanlijngebod afgegeven aan een eigenaar van twee honden in Middenmeer. De reden hiervoor is een doodgebeten kat en eerdere meldingen over overlast, veroorzaakt door deze honden.

Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter. De eigenaar mag de honden niet op een openbare plaats uitlaten zonder muilkorf of los laten lopen. Houdt de eigenaar zich hier niet aan, dan heeft dat financiële consequenties.

Muilkorf- en aanlijngebod voor twee honden in Middenmeer

MIDDENMEER – Op 7 juni 2018 is een muilkorf- en een aanlijngebod afgegeven aan een eigenaar van twee honden in Middenmeer. De reden hiervoor is een doodgebeten kat en eerdere meldingen over overlast, veroorzaakt door deze honden.

Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter. De eigenaar mag de honden niet op een openbare plaats uitlaten zonder muilkorf of los laten lopen. Houdt de eigenaar zich hier niet aan, dan heeft dat financiële consequenties.

Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last.

De rechtbank in Alkmaar stelde de eerder de ge­meen­te Hollands Kroon in het gelijk. Zij  stel­de vast dat Hol­lands Kroon niet tot een wij­zi­ging van de be­stem­ming en een goe­de be­lan­gen­af­we­ging kon over­gaan omdat het horecabedrijf niet in alle informatie had voorzien. Zo ont­braken een be­drijfs­plan, mis­ten ge­ge­vens over fre­quen­tie, om­vang en om­schrij­ving van de nieu­we ac­ti­vi­tei­ten, be­gin en eind­tij­den, een be­schrij­ving van de mu­ziek en even­tu­e­le iso­la­tie­maat­re­ge­len, meldt de Schager Courant.

Zowel eigenaar Sjaak Sijbring als twee van de omliggende bedrijven gaan morgen in ho­ger be­roep te­gen die uit­spraak bij de hoog­ste be­stuurs­rech­ter.

VIDEO: Fietsen voor The Movement van stichting Koeteltuin

‘Fietsers op pad voor The Movement’ – Foto: NH Nieuws / Matthijs Gemmink

MIDDENMEER – Stichting Koeteltuin, gerund door drie werkende moeders, heeft vorig jaar al een gloednieuwe speeltuin voor kinderen weten te bouwen. Maar daarmee is hun doel nog niet bereikt. Ze willen nu ook de senioren en jongeren naar buiten krijgen.

‘Het ontwerp voor dat nieuwe veld is echt innovatief, want het is bedoeld om het hele dorp samen te brengen’, vertelt Jolien Zwartveld van Stichting Koeteltuin aan verslaggever Matthijs Gemmink van NH Nieuws. ‘Er komen fitnesstoestellen maar ook speciale bewegingstoestellen voor ouderen. Er komt een schaaktafel want ook de denksport mag niet vergeten worden. Er komt een prieeltje waar bijvoorbeeld de turnvereniging kan optreden of een schildercursus. Alles wat Middenmeer kan bedenken kan. The sky is the limit.’Voor het nieuwe project The Movement is weer veel geld nodig. Voor de speeltuin vorig jaar wisten de moeders 60.000 euro bij elkaar te krijgen en ook nu lijkt er zo’n bedrag nodig te zijn. Vandaag deed Wielervrienden Middenmeer een flinke duit in het zakje. ‘We zijn samen een gemeenschap. Of je nu hier bij de kerk hoort of niet. En als we dat samen kunnen regelen. En ervoor zorgen wat ook The Movement wil, mensen laten bewegen en laten ontmoeten dan is dat voor ons een mooi doel.’

‘Dit is weer heel belangrijk voor het dorp’, zegt Laura Visser van Stichting Koeteltuin. ‘Natuurlijk is fit blijven al heel belangrijk. En de vereenzaming van ouderen is een actueel onderwerp. Dat willen we allemaal tegen gaan met ons nieuwe project.’ Sabine Biljouw doet ondertussen de inschrijving van de deelnemers aan de fietstocht: ‘Met zijn allen, sociaal, het dorp levend houden. Dat vinden we belangrijk.’

Het vorige project, de speeltuin draait nu bijna een jaar en het werkt, ziet Biljouw. ‘We zien dat er heel veel mensen in de speeltuin komen. Mensen hebben het er over en vinden het onwijs leuk. De picknickkleedjes worden meegenomen en op mooie dagen zit het helemaal vol. En daar doe je het voor.’

Er is dus nogal wat geld nodig. Bij het vorige project konden de inwoners van het dorp regelmatig rekenen op een bezoekje van de moeders met het verzoek om een bijdrage. En ook nu kan het dorp de portemonnee gereed houden, lacht Jolien Zwarveld van de stichting: ‘Ja, het Koeteltuinvirus is actief!’

Ontmoetingsdiners in juni

‘Het bestuur van het Ontmoetingsdiner van links naar rechts; Tiny Vijn, Marjan Lettinga, Marlies Veenstra, Trudy van Arkel en Anneke Zuidhof.’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERMEER – Voor de zomerstop worden er nog 2 Ontmoetingsdiners georganiseerd. Op 8 juni in de Meerbaak in Middenmeer en op 15 juni in het Kompas in Wieringerwerf.

De diners zijn bedoeld voor mensen die (bijna) altijd alleen aan tafel zitten en voor mensen die door een of ander ongemak niet buiten de deur kunnen eten. De kosten voor het 3-gangen diner zijn € 5,00.

U kunt u aanmelden vanaf 25 mei tot 2 juni bij een van de gastvrouwen; Marjan Lettinga 0227 – 581293 of bij Anneke Zuidhof 0227 – 577223. Als u geen vervoer heeft, of heeft u een dieet, dan kunt u dat ook aan de gastvrouwen doorgeven. 

De diners in mei in de Meerbaak en het Kompas waren weer helemaal uitverkocht. De gasten hebben gesmuld van de 3-gangen diners die door de koks op tafel werden gezet, in Middenmeer, Hollandse pot en in Wieringerwerf was het deze keer Spaanse paella.

Initiatief Warm Thuis wordt warm ontvangen

‘In tegenstelling tot eerdere initiatieven kan het plan voor het huisvesten van mensen met dementie op de plek van De Oude Beurs op steun rekenen.’ -Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Afgelopen donderdag konden de inwoners van Middenmeer voor de eerste keer kennismaken met de nieuwe plannen met De Oude Beurs. De gemeenteraad had een week eerder in het presidium besloten om het initiatief in een beeldvormende vergadering nader te bekijken. Ondanks dat de uitnodiging laat in de pers kwam waren er een kleine 100 belangstellenden aanwezig.

Het plan om een wooncomplex voor mensen met dementie met bijbehorende voorzieningen te realiseren werd met enige verbazing door de aanwezigen ontvangen.
Enkele inwoners waren gereserveerd over het plan mede omdat de projectontwikkelaar Jacob Jan Vijn er eerder een arbeidsmigrantenhotel of een AZC wilde realiseren. En dat waren de inwoners niet vergeten.

In het plan dat projectontwikkelaar Vijn en de heer Van Amstel van Warm Thuis presenteerden is er sprake van huisvesting voor 28 dementerenden. Dit zal gebeuren in 4 gebouwen met 7 ruime appartementen van 33 vierkante meter. Boven de appartementen zal nog een woonlaag komen met nog eens 28 appartementen die in eerste instantie beschikbaar komen voor de partners van de dementerenden. Tevens wordt er een restaurant gedeelte gebouwd waar de dagbesteding in wordt aangeboden. Zowel voor de cliënten van Warm Thuis, maar ook voor ouderen uit het dorp. Bij het plan zullen ook de panden en percelen van kapper Immink en Club 4 Pleasure betrokken worden.

Ondanks de kritische noten die werden geuit was de meerderheid van de inwoners enthousiast over de nieuwe plannen. Een veelgehoorde kreet was ‘De entree van het dorp zal ervan opknappen’. Als projectontwikkelaar Socitra de plannen kan realiseren zoals men deze gisteren heeft gepresenteerd kan men op steun van de Middenmeerders rekenen. Volgende week vrijdag, 25 mei, is er van 14.00 tot 16.00 uur op de locatie ‘De Hulst’ van Warm Thuis in Oterleek nog de gelegenheid om van gedachten te wisselen met de initiatiefnemers. In verband met de beperkte ruimte is opgeven noodzakelijk. Dit kan via info@warmthuis.nl.

Schuurbrand aan de Medemblikkersluisweg

Foto: Brandweer Middenmeer

MIDDENMEER – Aan de Medemblikkersluisweg in Middenmeer woedde  woensdagavond een grote brand. Brandweerkorpsen uit de directe omgeving werden ingezet om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar het naastgelegen woonhuis. De schuur, die leeg stond, bleek niet meer te redden. De brandweer heeft de schuur gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners konden het pand verlaten en zijn niet gewond geraakt.

Foto: Brandweer Middenmeer

Informatieavond over plannen met De Oude Beurs

‘De Oude Beurs in Middenmeer’ Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Op donderdagavond 17 mei 2018 vanaf 20.00 uur wordt er een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad gehouden over de mogelijke ontwikkelingen rond de invulling van het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer.

De heer Van Amstel van Warm Thuis en namens de projectontwikkelaar de heer Vijn zullen hun delen hun ideeën delen met de raadsleden en andere geïnteresseerden. De avond wordt gehouden in de Meerbaak aan de Prof. Ter Veenweg 4 in Middenmeer.

Als u opdeavond aanwezig wilt zijn wordt u verzocht om u even aan te melden door een mail te sturen naar: griffie@hollandskroon.nl. Dit in verband met organisatie van de avond.

‘Samen op de trappers’ voor de stichting Koeteltuin

‘De Wielervrienden, de Stichting Koeteltuin en enthousiaste kleine inwoners van Middenmeer.’ – Foto:Aangeleverd

MIDDENMEER – Het leek even rustig rondom de dames van de Stichting Koeteltuin. Maar niets is minder waar. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het tweede innovatieve project genaamd ‘the movement’, dat letterlijk ‘de beweging’ betekent. Een multifunctioneel sportveld, dat, als het aan de stichting ligt, in het voorjaar 2019 aangelegd wordt in het park aan de Alkmaarseweg in Middenmeer. Verschillende leveranciers hebben hun ontwerpen gepresenteerd en met de gemeente Hollands Kroon zijn de mogelijkheden besproken. De bedoeling van het nieuwe sport- en recreatieveld is mensen van alle leeftijden, ongeacht financiële achtergrond, fysiek en sociaal in beweging te brengen. ‘Noem ons idealisten… Maar hoe mooi zou het zijn als mensen samen komen om gratis te sporten, van opvoeringen te genieten, jong en oud elkaar uitdaagt voor een rondje stormbaan of een potje buiten schaken…’ aldus secretaris Laura Visser.

Elk jaar in mei organiseren de wielervrienden Ruud van Vondel, Klaas de Rooij en Arjan Meijer uit Middenmeer een fietstocht voor wielrenners en recreanten. Jaarlijks worden er nieuwe uitdagende routes van 50 km (recreanten) en 100 km (wielrenners) uitgezet en gaat de opbrengst naar een ander goed doel. Dit jaar wordt het project ‘the movement’ van Stichting Koeteltuin gesteund. Samen met sponsoren en vrijwilligers wordt er een leuke, sportieve en vooral gezellige dag van gemaakt. Er rijden 2 bezemwagens mee en onderweg worden de deelnemers uitstekend voorzien van eten en drinken. Het motto is ‘samen uit, samen thuis’. Iedereen is welkom om mee te fietsen, inschrijven kan op de dag zelf (wielrenners wel graag vooraf inschrijven!).

Er wordt gestart op zaterdagochtend 26 mei 2018, vanaf de parkeerplaats van de Ontmoetingskerk, Professor ter Veenweg 2, 1775 BH Middenmeer. De starttijden zijn als volgt:
Recreanten 50 km, inschrijfgeld 10 euro: starttijd tussen 10.00-12.00 uur.
Wielrenners 100 km, inschrijfgeld 25 euro: starttijd om 09.30 uur (koffie en thee vanaf 09.00 uur).
Kinderen 5 km, inschrijfgeld 5 euro: starttijd 10.00 uur.
Kinderen kunnen deelnemen aan de speciale kinder-fiets-speurtocht door Middenmeer (indien nodig onder begeleiding van hun ouders/begeleiders). Elk kind krijgt na afronden van de fietstocht een leuke attentie en onderweg wat drinken en een snoepje.

Voor meer informatie zie www.wielervriendenmiddenmeer.nl en www.koeteltuin.nl