Nieuwjaarsduiken in Hollands Kroon geslaagd.

HOLLANDS KROON – Op diverse plaatsen werd in Hollands Kroon vandaag de traditionele Nieuwjaarsduik gehouden. In Wieringerwerf bij Eetcafé De Maaier gebeurde dat dit jaar voor de laatste keer. Na vandaag sluiten uitbaters Ron en Caroline Betjes de deuren van het etablissement aan de Terpstraat, omdat het huurcontract niet werd verlengd. Dit gebeurt met live-muziek van het duo 2 Beat.

‘De alternatieve nieuwjaarsduik bij Eetcafé De Maaier vormt de afsluiting van een lange periode van deze horecagelegenheid.’ – Foto: Erwin Slootweg

Op Westerland op het Lutjestrand wordt traditioneel ook op de eerste januari het koude water getrotseerd. Ook hier dit jaar een verandering. Uitbater Edwin Wittink verkocht Brandend Zand aan het einde van 2017. Bernice Reenders zal onder de nieuwe naam Strandthuys Lutje de activiteiten voort gaan zetten in 2018. Vandaag was zij voor de eerste keer de gastvrouw tijdens de nieuwjaarsduik op ’t Lutjestrand.

‘Een gezellige drukte op Lutjestrand’ – Foto: Wieringernieuws

Ook in de voormalige gemeente Niedorp wordt de traditie in ere gehouden. Bij natuurzwembad ’t Petje trotseerden velen de kou om klokslag 13.00 uur massaal het water te betreden. Een vermelding waard is dat de 3-jarige Rijk Droog de jongste deelnemer was in Nieuwe Niedorp.

‘Ook natuurzwembad ’t Petje decor van de nieuwjaarsduik’ – Foto: Theo Moras

Ontmoetingsgroep Mantelzorgers

NIEUWE NIEDORP – Ontmoetingsgroep voor mantelzorgers organiseert donderdag 2 maart van  13.30 tot 15.00 uur een ontmoeting voor mantelzorgers. Deze keer wordt de ontmoeting gehouden in de Trambaan in Nieuwe Niedorp.

Tijdens de ontmoetingsgroep gaan mantelzorgers het gesprek met elkaar aan. Wat zijn knelpunten, wat zou u anders willen! Welke tips heeft u voor anderen. Daarnaast wordt u geïnformeerd over nieuws en ontwikkelingen en krijgt u praktische tips.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, kopje koffie/thee zal natuurlijk niet ontbreken. Matelzorgers uit de Wieringermeer zijn ook van harte welkom. Aanmelden is noodzakelijk via mweel@mantelzorgcentrum.nl

Vakantie! Maar niet voor iedereen…

Foto: Theo Moras

Foto: Theo Moras

Een bijdrage van Theo Moras

NIEUWE NIEDORP – Daar waar de meeste mensen van hun vakantie genieten zijn de veehouders afhankelijk van een vervanger of waarnemer. Zo ook hier bij de melkveehouder van Maatschap Haringhuizen aan de Oosterweg bij Nieuwe Niedorp.

Bij dit bedrijf grazen de koeien ook nog lekker in de wei, al vergt dat wel wat extra werk voor eigenaar en z’n vader van dit oer gezonde bedrijf. Passanten moeten tegen melkerstijd rekening houden met een kleine vertraging, de koeien worden dan over de Oosterweg geleid om in de stal gemolken te worden.

Waar elders de uitwerpselen door een robot worden verwijderd en het voer door een robot bijna op een dienblad wordt geserveerd worden deze beesten nog steeds verwend om lekker los in de buitenlucht te kunnen vertoeven.
Voor de boer, en de koeien geeft dat toch ook wel een vakantie gevoel.

’Hyena’ gespot tussen Nieuwe Niedorp en Obdam

Gevlekte hyena - Foto: Dierenpark Amersfoort

Gevlekte hyena – Foto: Dierenpark Amersfoort

NIEUWE NIEDORP – Bij de politie is wel een heel bijzondere melding binnen gekomen, las de redactie vanmorgen in de Schager Courant. Mensen zouden een hyena hebben zien lopen tussen Obdam en Nieuwe Niedorp.

Volgens de Niedorper wijkagent Bas Dirkmaat kwam er donderdagavond een melding binnen dat er een ’hyena-achtig beest’ rondliep. ,,Die eerste melding was om half elf ’s avonds op de Obdammerdijk bij Obdam. Drie uur later,  werd er door andere mensen een ’grote zwarte hond’ gezien bij de N242 bij Nieuwe Niedorp. Het is opvallend dat er twee meldingen over een dier zo relatief vlak achter elkaar bij ons binnenkomen.’’

Volgens Dirkmaat wordt er bij Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna geen hyena vermist. ,,Daar houden ze die dieren wel, in tegenstelling tot het dierenpark Blankendaell in Tuitjenhorn. Maar er is er dus niet eentje zoek.’’

Geslaagde wandelprimeur in Winkel en Nieuwe Niedorp

avondvierdaagseNIEUWE NIEDORP – Met driehonderd deelnemers en prima wandelweer kijkt de organisatie van de nieuwbakken scholen-avondvierdaagse in Winkel en Nieuwe Niedorp dik tevreden terug op de eerste editie. De scholen-avondvierdaagse is een initiatief van ouders van basisschool De Mient en kreeg navolging van de Antoniusschool en De Snip. Alle kinderen van de drie basisscholen konden meelopen. Voorheen deden ze mee in Kolhorn, maar daar werd de vierdaagse niet meer gehouden. Marry Smak van de Kolhornse organisatie hielp wel de initiatiefnemers in Winkel op weg voor het nieuwe wandelevenement.

Mini-azc niet haalbaar voor werkgroep

Foto: ANP

Foto: ANP

NIEUWE NIEDORP – De werk­groep die pro­beer­de klein­scha­li­ge op­vang voor asiel­zoe­kers te re­a­li­se­ren in de voor­ma­li­ge ge­meen­te Nie­dorp staakt deze po­ging. Re­gel­ge­ving en prak­ti­sche be­zwa­ren blij­ken een te gro­te sta-in-de-weg. Klein­scha­li­ge op­vang van der­tig tot vijf­tig asiel­zoe­kers blijkt moei­lijk, door­dat het Cen­traal Or­gaan op­vang asiel­zoe­kers in prin­ci­pe uit­gaat van op­vang voor mi­ni­maal drie­hon­derd men­sen. Voor op­vang voor er­ken­de vluch­te­lin­gen – sta­tus­hou­ders, die al we­ten dat ze in Ne­der­land mo­gen blij­ven – blijkt geen ge­schikt ge­bouw voor­han­den.

Kleinschaliger opvang vluchtelingen Hollands Kroon

logo Hollands KroonHOLLANDS KROON – Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, stelt het college de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente voor maximaal 300 bewoners.

Dat is de helft minder dan het eerder voorgestelde aantal van 600. Vanuit de samenleving is er een initiatief gekomen om het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer tijdelijk te gebruiken als aanvullende opvanglocatie (avo) voor de opvang van ruim 100 vluchtelingen. Het staat een ieder in de samenleving vrij om met dit soort initiatieven te komen. De rol van de gemeente is hierbij beperkt tot het verlenen van de benodigde vergunningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om zich positief uit te spreken over dit initiatief. Een kleine opvanglocatie voor ruim 100 vluchtelingen past in het karakter van Hollands Kroon als (grote) plattelandsgemeente met relatief kleine kernen. Op 28 juni 2016 worden de voorstellen van het college in de gemeenteraad besproken.

Meer lezen

Kieledag in Nieuwe Niedorp

´Kieledag Niedorp´- Foto: Jaarmarktniedorp.nl
´Kieledag Niedorp´- Foto: Jaarmarktniedorp.nl

NIEUWE NIEDORP – Mor­gen is het Kie­le­dag in Nieu­we Nie­dorp. Tus­sen 10.00 en 15.00 uur is de jaar­markt met par­ti­cu­lie­ren en be­roeps­kraam­hou­ders die hun uit­een­lo­pen­de wa­ren ver­ko­pen te be­zoe­ken.

De naam Kie­le­dag komt van de blau­we kie­len die de koop­lui vroe­ger droe­gen, nu zijn al­leen de markt­mees­ters er nog in ge­kleed. Naast ver­ko­pers zijn er ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen die tij­dens de markt hun ac­ti­vi­tei­ten pro­mo­ten. Er is ook al­ler­lei lek­kers te krij­gen. De markt is gra­tis te be­zoe­ken.

 

Auto’s vernield in Niedorp

autospiegel op de grondNIEUWE NIEDORP – In Nieuwe Niedorp zijn afgelopen week diverse auto’s vernield. Tot nu toe is er nog maar één aangifte gedaan maar er wordt geklaagd over afgetrapte spiegels, kapotte koplampen en achterruiten die zijn ingeslagen bij diverse auto’s.

Het vermoeden bestaat dat er een link kan worden gelegd naar de kermis van afgelopen pinksterweekend. Wijkagent Bas Dirkmaat gaat poolshoogte nemen.