Oud-beheerders van Thomashuis worden niet vervolgd

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Justitie onderneemt geen actie tegen het voormalige beheerdersechtpaar van het Thomashuis in Middenmeer meldt de Schager Courant. Tegen de zorgondernemers was aangifte gedaan vanwege vermeende misstanden. Volgens de verklaringen van diverse ex-personeelsleden en ouders zou  het voormalige beheerdersechtpaar de bewoners jarenlang stelselmatig geestelijk en soms ook fysiek hebben mishandeld en hebben verwaarloosd. De ex-beheerders hebben deze aantijgingen altijd ontkend.

Eind vorig jaar werd het beheerderskoppel door stichting De Drie Notenboomen (de overkoepelende organisatie van 118 Thomashuizen in Nederland) op een zijspoor gezet. Het openbaar ministerie heeft de aangifte onderzocht en besloten geen aanleiding te zien tot vervolging. Volgens het openbaar ministerie zou er tekort bewijsmateriaal zijn voor de geuite beschuldigingen is.

Een extern bureau heeft op verzoek van de inspectie gezondheidszorg en jeugd een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken in het Thomashuis in Middenmeer. Het onderzoek brengt naar voren dat de ex-leiding onvoldoende kennis en inzicht in de problematiek van de bewoners en hun karaktereigenschappen heeft gehad. Echter van kwade opzet kon ook volgens het rapport niet worden gesproken.

In het Thomashuis in Middenmeer waait intussen een frisse wind met een nieuwe leiding en een grotendeels nieuw team van medewerkers. De inspectie blijft volgens een woordvoerder via regulier toezicht een vinger aan de pols houden.

Onderzoek onder inwoners: Waar staat je gemeente?

HOLLANDS KROON – Deze week ontvangen 3.500 inwoners een brief met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Het onderzoek bevat vragen over de woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg. Inwoners die een brief hebben ontvangen kunnen de vragenlijst invullen tot en met 25 maart 2018. De resultaten van het onderzoek worden in mei verwacht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Zij voeren dit soort onderzoeken uit voor meerdere gemeenten in Nederland. De inwoners zijn willekeurig gekozen uit de Basisadministratie personen (Brp) van Hollands Kroon.

De vragenlijst maakt deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten worden gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen, kunnen de resultaten van Hollands Kroon met die van andere gemeenten worden vergeleken.

De resultaten van het onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook zijn deze na afloop terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard Burgerpeiling.

Aangifte van mishandeling tegen beheerdersechtpaar Thomashuis Middenmeer

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Het voormalige beheerdersechtpaar Klaas en Jolanda Lengers van het Thomashuis in Middenmeer zouden gehandicapte bewoners van deze kleinschalige zorgboerderij jarenlang stelselmatig geestelijk en soms ook fysiek hebben mishandeld. Dat melde de Schager Courant vanmorgen.

De beschuldigingen worden geuit door enkele ex-personeelsleden en diverse ouders van acht jongvolwassenen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zo zouden de bewoners zijn geslagen, geknepen, hard beetgepakt, aan haren of enkels getrokken en op de grond gegooid of gezet. Tevens zouden bewoners zie niet luisterden zonder eten naar bed zijn gestuurd of op een strafbankje zijn gezet.

Twee ouders van bewoners hebben bij de politie aangifte gedaan van dergelijke incidenten die tussen 2011 en 2017 plaatsgevonden zouden hebben. De aanklacht luidt ook verwaarlozing. Stichting De Drie Notenboomen, de overkoepelende organisatie van de Thomashuizen, heeft al eerder een extern onderzoek ingesteld. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt over de schouders mee. Het IGJ heeft meerdere meldingen van misstanden ontvangen.

Aangifte van mishandeling tegen beheerdersechtpaar Thomashuis Middenmeer

‘Het Thomashuis aan de Praamweg bij Middenmeer’ – Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – Het voormalige beheerdersechtpaar Klaas en Jolanda Lengers van het Thomashuis in Middenmeer zouden gehandicapte bewoners van deze kleinschalige zorgboerderij jarenlang stelselmatig geestelijk en soms ook fysiek hebben mishandeld. Dat melde de Schager Courant vanmorgen.

De beschuldigingen worden geuit door enkele ex-personeelsleden en diverse ouders van acht jongvolwassenen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zo zouden de bewoners zijn geslagen, geknepen, hard beetgepakt, aan haren of enkels getrokken en op de grond gegooid of gezet. Tevens zouden bewoners zie niet luisterden zonder eten naar bed zijn gestuurd of op een strafbankje zijn gezet.

Twee ouders van bewoners hebben bij de politie aangifte gedaan van dergelijke incidenten die tussen 2011 en 2017 plaatsgevonden zouden hebben. De aanklacht luidt ook verwaarlozing. Stichting De Drie Notenboomen, de overkoepelende organisatie van de Thomashuizen, heeft al eerder een extern onderzoek ingesteld. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt over de schouders mee. Het IGJ heeft meerdere meldingen van misstanden ontvangen.

Onderzoek naar branden Wieringerwerf gestaakt

WIERINGERWERF – Het onderzoek naar de twee brandstichtingen bij het pand van Primalicht aan de Verbindingsweg is door de politie gestaakt. Eerder dit jaar werden er een afvalcontainer, fietsen en tapijt brandend aangetroffen. De politie heeft te weinig aanknopingspunten om verder te rechercheren. Het onderzoek naar de brand bij kringloopwinkel Saartje loopt nog.

Technische recherche onderzoekt brand bij Saartje

‘Brand bij kringloopwinkel Saartje’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Van het oude gedeelte van Saartje staat bijna niets meer overeind. Het nieuwe gedeelte is dankzij een brandmuur en preventief koelen van de brandweer gelukkig behouden. Vanaf vrijdagochtend doet de recherche onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Omdat de brand buiten de winkel op het achterpleintje is ontstaan kan er sprake zijn van brandstichting. ‘In principe hebben we geen directe aanwijzingen voor brandstichting, aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ‘Er is tot dusverre ook geen technische oorzaak gevonden.’ De uitslag van het recherche onderzoek laat nog enige tijd op zich wachten.

Technische recherche onderzoekt brand bij Saartje

‘Brand bij kringloopwinkel Saartje’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Van het oude gedeelte van Saartje staat bijna niets meer overeind. Het nieuwe gedeelte is dankzij een brandmuur en preventief koelen van de brandweer gelukkig behouden. Vanaf vrijdagochtend doet de recherche onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Omdat de brand buiten de winkel op het achterpleintje is ontstaan kan er sprake zijn van brandstichting. ‘In principe hebben we geen directe aanwijzingen voor brandstichting, aldus politiewoordvoerder Menno Hartenberg. ‘Er is tot dusverre ook geen technische oorzaak gevonden.’ De uitslag van het recherche onderzoek laat nog enige tijd op zich wachten.

Tweede onderzoek naar minder regels in Hollands Kroon

regels realiteitHOLLANDS KROON – Begin 2015 schrapte de gemeenteraad 70% van de regels uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv). We willen graag weten hoe het nu gaat zonder die regels.

Wat merkt u ervan? En wat vindt u van de leefbaarheid in de gemeente? Dat onderzoeken we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. Heeft u onlangs een brief van ons ontvangen om mee te doen aan dit onderzoek en de vragenlijst nog niet ingevuld? Wilt u dat dan alsnog doen? Uw input is zeer belangrijk voor de uiteindelijke resultaten. Alvast bedankt!


Drie rondes van onderzoek
De Radboud Universiteit onderzoek samen met ons in drie rondes hoe inwoners minder regels ervaren. De eerste ronde was na de zomer van 2015. De inwoners die de vragenlijst toen hebben ingevuld, hebben onlangs een brief ontvangen om mee te doen aan de tweede ronde van het onderzoek. In 2017 volgt de derde en laatste rond van het onderzoek. Daarna kunnen er conclusies getrokken worden over de effecten van minder regels.

Wat is de Apv?
Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het eigen gemeentelijke wetboek voor openbare orde en veiligheid. Veel dingen die voorheen in de Apv stonden, kunt u volgens ons prima samen regelen. Vaak doet u dat ook al. Ook waren er regels, die niet meer gebruikt werden. Daarom hebben we 70% van deze regels geschrapt. Grote zaken die belangrijk zijn voor veiligheid en bij gevaar staan nog steeds in de Apv. Meer informatie over de verkorte Apv vindt u op www.voordeeenvoordeander.nl

 

Tweede onderzoek naar minder regels in Hollands Kroon

regels realiteitHOLLANDS KROON – Begin 2015 schrapte de gemeenteraad 70% van de regels uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv). We willen graag weten hoe het nu gaat zonder die regels.

Wat merkt u ervan? En wat vindt u van de leefbaarheid in de gemeente? Dat onderzoeken we samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. Heeft u onlangs een brief van ons ontvangen om mee te doen aan dit onderzoek en de vragenlijst nog niet ingevuld? Wilt u dat dan alsnog doen? Uw input is zeer belangrijk voor de uiteindelijke resultaten. Alvast bedankt!


Drie rondes van onderzoek
De Radboud Universiteit onderzoek samen met ons in drie rondes hoe inwoners minder regels ervaren. De eerste ronde was na de zomer van 2015. De inwoners die de vragenlijst toen hebben ingevuld, hebben onlangs een brief ontvangen om mee te doen aan de tweede ronde van het onderzoek. In 2017 volgt de derde en laatste rond van het onderzoek. Daarna kunnen er conclusies getrokken worden over de effecten van minder regels.

Wat is de Apv?
Algemene plaatselijke verordening (Apv) is het eigen gemeentelijke wetboek voor openbare orde en veiligheid. Veel dingen die voorheen in de Apv stonden, kunt u volgens ons prima samen regelen. Vaak doet u dat ook al. Ook waren er regels, die niet meer gebruikt werden. Daarom hebben we 70% van deze regels geschrapt. Grote zaken die belangrijk zijn voor veiligheid en bij gevaar staan nog steeds in de Apv. Meer informatie over de verkorte Apv vindt u op www.voordeeenvoordeander.nl

 

Windmolen voor onderzoekscentrum bij de Afsluitdijk

'Onder het toeziend oog van Ir Cornelis Lely zal er de komende jaren veel veranderen op en om de Afsluitdijk - Foto: Kenneth Stamp

‘Onder het toeziend oog van Ir Cornelis Lely zal er de komende jaren veel veranderen op en om de Afsluitdijk – Foto: Kenneth Stamp

AFSLUITDIJK – De afsluitdijk wordt de komende 6,5 jaar hèt testcentrum voor energie. Het consortium  130 Renewables zal de komende jaren onderzoek doen naar duurzame energie. Getijdenstroming, zonne- en windenergie zullen worden gecombineerd met stroomopslag. Dit met als doel om te bewijzen dat je los van het openbare stroomnetwerk een eigen duurzaam energienetwerk kunt ontwikkelen.

De laatste stap in de onderzoeksopstelling was een windmolen. Bij Kornwerderzand staat al een molen, maar de onderzoeken vinden plaats bij Den Oever. De toestemming voor de tweede windmolen is nu op zak. De molen mag maximaal 45 meter hoog worden, mag maximaal 5 jaar draaien en moet op 1 januari 2023 weer weg zijn. Het doel van het onderzoek is om te bewijzen dat de Waddeneilanden qua stroomvoorziening 100% duurzaam kunnen zijn. Als dat kan worden aangetoond heeft het consortium een uitstekend exportproduct in de richting van alle andere eilanden ter wereld. Het onderzoek kost circa 2,3 miljoen, waarvan de overheid 9 ton bijdraagt.