Grote brand ’t Zand legt garage in de as

‘Met groot materieel en vele korpsen uit de omtrek werd de brand bestreden’ – Shanya van Soest

‘T ZAND – Een grote brand heeft een garage en benzinestation compleet verwoest. De brand ontstond gisteravond rond 20.00 uur in de garage. Vier appartementen boven de garage zijn verloren gegaan. De woning erachter heeft rook-, roet- en waterschade.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandstofpompen van het tankstation naast de garage werden preventief gekoeld en bleven gespaard. Bewoners van acht woningen in ’t Zand hebben de nacht elders doorgebracht omdat door een brand in een garagebedrijf asbest was vrijgekomen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat een deel van de asbest is opgeruimd. De plekken waar nog asbest ligt, zijn afgezet. In de loop van de dag wordt bekeken hoe dit wordt opgeruimd en of de bewoners terug naar huis kunnen.

Kermisattractie Medemblik uit voorzorg afgebroken

Foto: NH Nieuws

MEDEMBLIK – De kermisattractie Projekt 1 die in Medemblik staat, wordt afgebroken. De fabrikant heeft besloten de attractie uit voorzorg terug te halen naar de fabriek. In de VS gebeurde met zo’n zelfde attractie een paar dagen geleden een dodelijk ongeluk.

“We hebben van de fabriek het advies gekregen om de attractie af te breken en naar de fabriek te brengen”, zegt kermisexploitant Corry Sipkema. “Uiteraard hebben we dat advies overgenomen. We nemen natuurlijk geen risico’s met mensenlevens.”

Eerder zei Sipkema dat hij zich geen zorgen maakt om de veiligheid van zijn apparaat. “We hebben zelf hier ook uitgebreid onderzoek gedaan en alles ziet er prima uit. De attractie heeft ook een zware keuring. Maar ik wil met een gerust gevoel achter de kassa zitten. In de fabriek zitten de echte experts, dus dit is het beste om te doen.”

De attractie wordt vandaag afgebouwd en naar de fabriek gebracht. Het apparaat staat niet op andere kermissen in Noord-Holland.

Dertien meldingen van valpatijen op fietspaden

fietspad-logoDE HAUKES – Twee weken geleden verscheen er in de Schager Courant een artikel over de gladheid van het rode asfalt bij het fietstunneltje in Westerland. Let­sel­scha­de-ex­pert Mar­co Muis uit De Hau­kes gaf in dat artikel aan te willen onderzoeken of er nog meer valpartijen hadden plaatsgevonden op de fietspaden binnen Hollands Kroon door ‘gladheid’.

Het antwoord is inmiddels bekend, maar liefst 13 andere slachtoffers van glad rood asfalt hebben zich gemeld. Muis zal de gemeente Hollands Kroon en de asfalteerder aansprakelijk stellen voor de gelden schade. Met de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde partijen zal worden gekeken of er nog nader onderzoek moet worden gedaan, zoals bijvoorbeeld stroefheidsmetingen.

 

Dutch Solar Challenge over Afsluitdijk

Foto: Drenthe College

Foto: Drenthe College

AFSLUITDIJK – De Dut­ch So­lar Chal­len­ge doet maan­dag­mor­gen de Af­sluit­dijk aan. De zes­de edi­tie van deze zon­ne­bo­ten­ra­ce gaat van­daag van start in Am­ster­dam en duurt tot en met za­ter­dag 9 juli. Maan­dag ver­plaatst het eve­ne­ment zich van Am­ster­dam naar het Frie­se Lem­mer.

De trai­lers met zon­ne­bo­ten rij­den in co­lon­ne over de Af­sluit­dijk, om een pit­stop te ma­ken bij Korn­wer­der­zand. Hier heeft pro­ject­or­ga­ni­sa­tie De Nieu­we Af­sluit­dijk een pro­gram­ma op­ge­zet om aan­dacht te vra­gen voor duur­za­me ener­gie.

Nieuwe voorzitter voor Lada

'Moray Juffermans'

‘Moray Juffermans’

HOLLANDS KROON – Mo­ray Juf­fer­mans uit Bree­zand is de be­oog­de nieu­we voor­zit­ter van Lada, de co­a­li­tie­par­tij in de ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon. Juf­fer­mans is net toe­ge­tre­den tot het be­stuur, dat de ta­ken on­der­ling nog moet ver­de­len. De func­tie van voor­zit­ter kwam vrij, door­dat Rob Ra­venst­eijn uit Win­kel eer­der op­stap­te uit on­vre­de over de par­tij­lijn. Ook se­cre­ta­ris Jaap Jan van Es­sen (even­eens Win­kel) gaf er de brui aan.

Het Lada-be­stuur telt nu vier le­den: naast Juf­fer­mans zijn dat de Sloot­dorp­se La­vi­nia Groo­ten, Mark de Geus (Nieu­we Nie­dorp) en Jos Wit­te uit Anna Pau­low­na. Door het plots af­tre­den van vice-voor­zit­ter Han Kop­pe uit Hip­po­ly­tus­hoef om ge­zond­heids­re­de­nen is er nog een be­stuurs­ze­tel va­cant.

Verdachte blijft moord ontkennen

RechtbankHIPPOLYTUSHOEF – Hoofdverdachte Jaap K. blijft ontkennen dat hij Freddy Sloterwijk uit Hippolytushoef om het leven heeft gebracht. Dat bleek vrijdag bij de meervoudige kamer van de rechtbank van Alkmaar. Daar werd de 74-jarige K. gehoord als getuige in de zaken tegen de andere twee verdachten. K. ontkende betrokkenheid bij de dood van Sloterwijk op camping Het Wad in Breezanddijk, eind augustus vorig jaar. Hij gaf wel toe, dat hij samen met Mario de K. (57) uit Houten het lijk had zoekgemaakt. De twee mannen hadden het lichaam in een dekzeil gewikkeld verzwaard met een zak puin bij een brug in Hippolytushoef in het water laten zakken.

Motorrijder opgepakt

_MG_4616_lznKOLHORN – Een 25-jarige motorrijder is donderdagavond in Kolhorn na een achtervolging aangehouden. Een motoragent wilde hem aanspreken op zijn vreemde rijgedrag, maar de man ging er met hoge snelheid vandoor. Op de Nieuwstraat in Schagen wilde de agent de man uit de gemeente Hollands Kroon rond 21.30 uur aanspreken.

De achtervolging eindigde in een achtertuin aan het Kerkepad. De motorrijder bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Bovendien was het kenteken van de motor geschorst. Het voertuig mocht dus helemaal niet op de openbare weg gebruikt worden. Tijdens de fouillering op het politiebureau bleek de man ook nog een grote hoeveelheid harddrugs bij zich te hebben.

Wethouder straalt om zonnepanelen

Theo Groot 1

‘Wethouder Theo Groot’

HOLLANDS KROON – Hol­lands Kroon staat vier­kant ach­ter het Nuon-plan om een me­ga­zon­ne­park in de Wie­rin­ger­meer­pol­der te bou­wen. Dat stelt wet­hou­der Theo Groot (ruim­te­lij­ke or­de­ning, duur­zaam­heid/­mi­li­eu) stra­lend. Door 120.000 pa­ne­len bij tur­bi­nes in toe­kom­stig Wind­park Wie­rin­ger­meer te plaat­sen, wil het ener­gie­be­drijf elek­tri­ci­teit voor tien­dui­zend huis­hou­dens op­wek­ken.

Om­dat Nuon zorgt dat de aan­we­zig­heid van de zon­ne­pa­ne­len door aar­den wal­len of be­groei­ing zo min mo­ge­lijk op­valt, heeft het col­le­ge van Hol­lands Kroon po­si­tief over het mil­joe­nen­pro­ject ge­oor­deeld. De pro­vin­cie moet nog de­fi­ni­tie­ve goed­keu­ring aan het plan ge­ven.

Compensatie voor huishoudelijke hulp

GeldANNA PAULOWNA – Zorgcliënten in Hollands Kroon die zelf kosten hebben gemaakt om hun lichtere vorm van huishoudelijke hulp (HH1) te organiseren, kunnen hiervoor compensatie aanvragen bij de gemeente.

Ook hoeven circa 450 cliënten die tussen 1 januari en 1 mei van dit jaar via de gemeente huishoudelijke hulp kregen, de eigen bijdrage daarvoor niet te betalen. Hollands Kroon had de lichtere huishoudelijke hulp juist per 1 januari afgeschaft. Maar dat beleid is door het hoogste rechtsorgaan op dit gebied beoordeeld als in strijd met de wet.