Overnachten in het bos, strijden tegen elkaar en nieuwe vrienden maken

WIERINGERMEER – ’s Morgens wakker worden door het getjilp van vogels, een vlot in elkaar zetten en daarmee gaan varen en tegen de avond eten bereiden op een zelfgemaakt vuur zijn allemaal dingen die bij ExpeR horen. Komende zomer gaat voor de 15 e keer ExpeR van start in het Dijkgatbos in de Wieringermeer. Dit is een week vol met activiteiten voor jongeren van 13 t/m 15 jaar oud en wordt gehouden in week 30 (maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli).

Bij aankomst in het bos worden er door de deelnemers twee groepen gemaakt die in de week tegen elkaar zullen strijden. Beide groepen trekken daarna het bos in om elk hun eigen onderkomen in te richten. Dankzij de bijzondere toestemming van Staatsbosbeheer kunnen wij een week lang in het bos bivakkeren. Niet op een camping of zoiets, maar écht in het bos! Tussendoor worden er verschillende proeven (spellen) gedaan en daarmee kunnen ExpeRs verdiend worden voor de groep. En aan het einde van de week kan er maar één groep de winnaar zijn….

Ook zin in actieve vakantieweek waar je met én tegen je vrienden kunt strijden om de winnaar van ExpeR 2018 te worden? Kijk voor meer informatie op www.exper.nu en geef je samen met je vrienden en vriendinnen op!

Overnachten in het bos, strijden tegen elkaar en nieuwe vrienden maken

WIERINGERMEER – ’s Morgens wakker worden door het getjilp van vogels, een vlot in elkaar zetten en daarmee gaan varen en tegen de avond eten bereiden op een zelfgemaakt vuur zijn allemaal dingen die bij ExpeR horen. Komende zomer gaat voor de 15 e keer ExpeR van start in het Dijkgatbos in de Wieringermeer. Dit is een week vol met activiteiten voor jongeren van 13 t/m 15 jaar oud en wordt gehouden in week 30 (maandag 23 juli t/m vrijdag 27 juli).

Bij aankomst in het bos worden er door de deelnemers twee groepen gemaakt die in de week tegen elkaar zullen strijden. Beide groepen trekken daarna het bos in om elk hun eigen onderkomen in te richten. Dankzij de bijzondere toestemming van Staatsbosbeheer kunnen wij een week lang in het bos bivakkeren. Niet op een camping of zoiets, maar écht in het bos! Tussendoor worden er verschillende proeven (spellen) gedaan en daarmee kunnen ExpeRs verdiend worden voor de groep. En aan het einde van de week kan er maar één groep de winnaar zijn….

Ook zin in actieve vakantieweek waar je met én tegen je vrienden kunt strijden om de winnaar van ExpeR 2018 te worden? Kijk voor meer informatie op www.exper.nu en geef je samen met je vrienden en vriendinnen op!

Vragen over mogelijk gedumpte honden in het Dijkgatbos

WIERINGERMEER – De afgelopen dagen werden er een tweetal ontdekkingen gedaan in het Dijkgatbos bij Wieringerwerf. Wandelaars vonden afgelopen donderdag 2 honden mandjes bij de ingang van het Dijkgatsbos met daar een zakje brokjes. Een dag later kwam een wandelaar een loslopende hond tegen die er daarna weer vandoor ging.

Vrijwilligers hebben al enkele zoekacties gedaan, maar nog zonder resultaat. Er zijn nog een aantal dingen onduidelijk hetgeen het zoeken bemoeilijkt. De vragen waarop een antwoord wordt gezocht zijn:

– Zijn er mogelijk dieren in het bos gedumpt?
– Wie herkent de mandjes?
– Herkent iemand de hond op de foto’s ?
– Was de hond misschien toch met een wandelaar mee en liep de hond los?

De mandjes passen niet bij het formaat hond wat gezien is, maar mensen doen soms rare dingen als het om een dumping gaat. Dat hebben de vrijwilligers helaas al vaker ondervonden. Er hangen inmiddels op verschillende plaatsen postertjes voor de bezoekers van het bos.

Tips zijn welkom bij: Ingrid 06 21 916662 of Astrid 06 51 687 291. Dit zijn beiden
vrijwilligers van Dierentehuis ’t Schuthok en woonachtig in de buurt van de bossen.

Wij hopen dat het delen van dit bericht mogelijk tips gaat opleveren.

Brandweer Wieringerwerf rukt uit voor schoorsteenbrand

‘Schoorsteenbrand in Kreileroord’ – Foto: Brandweer Wieringerwerf

KREILEROORD – Vanmiddag om 14:45 uur werden de leden van de blusgroep Wieringerwerf gealarmeerd voor een schoorsteenbrand in Kreileroord. Ter plaatse bleek de brand al zo goed als uit. In samenwerking met de hoogwerker van Brandweer Enkhuizen is er een uitgebreide nacontrole gedaan en meteen de schoorsteen even geveegd.

IJspret in Kreileroord

Foto: Erwin Slootweg

KREILEROORD – De ijsbaan in Kreileroord was vanmiddag al open. Enkele kinderen maakten daar dankbaar gebruik van. Niet de gehele ijsbaan kan worden benut vanwege een groot wak in het midden, maar op het gedeelte langs de Oosterterpweg ligt mooi ijs.

Foto: Erwin Slootweg

Komende zondag de Robbenoordbosloop

Foto: Atletiekvereniging Wieringermeer

WIERINGERWERF – Aanstaande zondag, 4 maart, organiseert atletiekvereniging Wieringermeer een trimloop voor leden en niet-leden door het Robbenoordbos.
Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 4, 6, 8, 10, 12, 14 of 16 km. Voor de jeugd is een afstand van 1,2 km uitgezet. De start is om 10:15 uur vanaf de grote parkeerplaats bij het bos aan de Sluitgatweg, recreatiegebied ’t Wierholt. De inschrijfkosten zijn € 2,50. Voor eigen leden is deelname gratis! Na afloop is er gratis koffie of thee.

Ontmoetingsdiners in maart

WIERINGERMEER – Na de twee succesvolle diners in februari, waar in Middenmeer Afghaans en in Wieringerwerf stamppot boerenkool werd geserveerd, is het alweer tijd om u op te geven voor de ontmoetingsdiners in maart.

In Middenmeer is het diner op 9 maart en in Wieringerwerf op 16 maart. De diners zijn bedoeld voor mensen die (bijna) altijd alleen aan tafel zitten te eten en voor mensen die door ziekte of ander ongemak niet buiten de deur kunnen eten. De diners zijn voor jong en oud, arm en rijk, kerkelijk en niet kerkelijk.

Opgeven voor de diners is noodzakelijk en kan vanaf vrijdag 23 februari 9.00 uur tot zaterdag 3 maart bij Marjan Lettinga 0227 581492 en bij Anneke Zuidhof 0227 577223 (a.u.b. niet het antwoordapparaat inspreken!). Mochten er problemen zijn met vervoer of heeft u een dieet dan kunt u dat ook even doorgeven. De kosten voor het 3-gangen diner zijn €5,00.

Aanvraag motorcrossterrein morgen ter beoordeling in de gemeenteraad

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERMEER – Morgenavond behandeld de gemeenteraad van Hollands Kroon de aanvraag voor een motorcrossterrein op de hoek van de Alkmaarseweg en de Groetweg. De motorcrossers van de Niedorper Motroclub zijn al bijna 40 jaar op zoek naar een vaste locatie om te kunnen crossen. Inmiddels heet de club NHGS Phoenix.

In 2013 sprak de raad zich uit over de voorwaarden waaraan NHGS Phoenix moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vaste motorcrosslocatie. Voorwaarden die werden gesteld hadden betrekking op een businessplan en het geluidsniveau. Inmiddels heeft de motorclub heeft een businessplan en een akoestisch onderzoek aangeleverd bij de gemeente.

Uit de aangeleverde documenten blijkt, dat op het gebied van de voorwaarden over het geluid niet aan de strenge voorwaarden van de raad kan worden voldaan. Maar men kan wel voordoen aan de wettelijk gestelde kaders ten aanzien van geluidsniveau. Hierover zal de raad zich moeten buigen. Net als over de bezwaren uit de omgeving van de beoogde motorcrosslocatie. Burgemeester GertJan Nijpels van de gemeente Opmeer heeft schriftelijk laten weten dat vanwege de overlast draagvlak ontbreekt bij de inwoners van Aartswoud. Dat meldt de Schager Courant vandaag.

‘Wij zijn niet te­gen een cross accommodatie maar deze lo­ca­tie ligt te dicht bij Aarts­woud en bo­ven­dien in een waar­de­vol stil­te­ge­bied. Daar­om luidt ons ad­vies: Niet doen. Wij heb­ben van Hol­lands Kroon de toe­zeg­ging ge­kre­gen dat onze ar­gu­men­ten zul­len wor­den mee­ge­wo­gen in de be­sluit­vor­ming. Als goe­de buur heb­ben we geen re­den hier­aan te twij­fe­len.’ zegt Nijpels in de Schager Courant.

Eerder groepeerden inwoners van Aartswoud zich al in een ac­tie­co­mité on­der lei­ding van Pe­ter Zeilstra.  ‘Aan­van­ke­lijk was het plan he­le­maal van de baan, maar plot­se­ling moet al­les nu in­eens voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen er­door ge­drukt wor­den. Wat ons stoort, is de ge­brek­ki­ge voor­lich­ting. Wij zijn ner­gens van op de hoog­te ge­bracht, ter­wijl dit enor­me con­se­quen­ties heeft voor Aarts­woud. Wij plei­ten er om te be­gin­nen voor dit over de ver­kie­zin­gen heen te til­len. Want je moet niet over je graf heen wil­len re­ge­ren met zo’n ge­voe­lig on­der­werp. Je moet hier voor­af alle par­tij­en in be­trek­ken. Dus ook Aarts­woud. Laat ik een ding voor­op stel­len: Wij zijn niet te­gen een cross­baan, maar wel te­gen deze lo­ca­tie.’ zei  Zeilstra afgelopen dinsdag in de Schager Courant.

Vol­gens de ac­tie­groep Be­spaar ons La­waai – die zich heeft aan­ge­slo­ten bij de actiegroep – goochelt Stichting Phoenix met cijfers en feiten. Fred Metz spreekt over veel meer dan motorcrossactiviteiten op de locatie. Zo zouden er ook activiteiten gehouden worden met drones en staat er ook tractorpulling op het programma. ‘Hun ex­ploi­ta­tie­op­zet is ge­ba­seerd op veel meer dan cros­sen al­leen. We wor­den ge­woon in slaap ge­sust’ aldus Metz.

Natuurfotografe Han­ne­ke de Boer is van mening dat het cross terrein een be­drei­ging vormt voor de flo­ra en fau­na. In het gebied komen volgens haar zeld­za­me die­ren voor, waar­on­der ooi­e­vaars en ook de boom­mar­ter. ‘Je moet geen kwets­baar na­tuur­ge­bied op­of­fe­ren voor een cross ­ter­rein.’ Is haar mening. Volgens voorzitter Gerard Meereboer van Phoenix lopen de tegenstanders voor de muziek uit. ‘Er wordt vooralsnog alleen nog maar gesproken over de milieu-effectrapportage. ‘Wij zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. En iedereen is hiervan op de hoogte gebracht.’

De gemeenteraad staat morgenavond voor de taak om uit al deze meningen en input een conclusie te trekken. Als we kijken naar het coalitieprogramma is  het niet zo vreemd dat er politieke druk op het proces wordt gezet. Het was één van de speerpunten van deze coalitie om uiterlijk 2018 het motorcrossterrein te hebben gerealiseerd. Morgen vanaf 20.00 uur wordt de zaak vervolgt.

 

 

Jaarvergadering Historisch Genootschap

WIERINGERMEER – Het Historisch Genootschap Wieringermeer houdt aanstaande dinsdag haar jaarvergadering in de Doorbraak in Kreileroord.
Als thema voor de avond is gekozen voor ‘Polderpioniers’. Naast dat er zal worden
teruggekeken op het afgelopen verenigingsjaar met de verslagen van de secretaris en de penningmeester, zal er ook een lezing zijn. Marian Rijk gaat een lezing houden over haar boek, De polderpioniers.

Het boek  ‘Polderpioniers’ beschrijft de geschiedenis van de familie Rijk, die oorspronkelijk afkomstig is uit Zeeland. Het beschrijft de reis van de familie van 1832 tot heden. Waarbij de derde generatie zich vestigt in de Wieringermeer. De jaarvergadering begint om 20.00 uur.