Wooncompagnie werkt aan totstandkoming Thuishuis

WINKEL – Wooncompagnie werkt aan de totstandkoming van een bijzondere woonvorm in het te realiseren plan Winkelmadepark in Winkel: een Thuishuis. Het Thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. De bewoners wonen zelfstandig en kunnen daarnaast, met andere bewoners, gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimtes. ‘Je woont samen als in een studentenhuis maar behoudt je zelfstandigheid,’ zegt projectcoach Jan Ruyten. Het bestuur van de stichting Thuishuis Winkel
en directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie ondertekenen woensdag 13 juni om 13.00 uur, bij het huidige Winkelmadepark-complex, een samenwerkingsovereenkomst.

Ook wordt het bouwdoek onthuld dat laat zien wat Thuishuis is: een (t)huis voor ouderen waar huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid hand in hand gaan.
‘Volgens de plannen die er nu liggen, zal het Thuishuis in Winkel worden gerealiseerd op de begane grond van het voormalige hoofdgebouw van het vroegere zorgcentrum,’ vertelt Jan Ruyten. ‘Het Thuishuis zal plaats bieden aan zes bewoners die een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en pantry hebben. Ze delen een keuken, waar ze alleen of bij voorkeur samen kunnen koken. Ook zijn er een gemeenschappelijke hobbykamer, logeerkamer, huiskamer en tuin.’

Het principe van een Thuishuis is even verrassend als eenvoudig: de bewoners kunnen zich terugtrekken als ze dat willen en samenzijn op de momenten dat ze daar behoefte aan hebben. En dat wérkt, ervaart Jan Ruyten. ‘We hebben in het land inmiddels vier Thuishuizen kunnen realiseren en je ziet dat mensen in deze nieuwe woonvorm veel beter in hun vel gaan zitten, fitter en gezonder worden. Veel bewoners vinden het heerlijk om samen te zijn en met elkaar iets te ondernemen. Voor de ander is het al voldoende dat er altijd reuring is, wat een gevoel van veiligheid en geborgenheid
geeft.’ Aan Thuishuis is een vrijwilligersproject gekoppeld dat bezoeken aan ouderen organiseert. ‘Zo kunnen we ouderen informeren over wat een Thuishuis inhoudt,’ aldus Jan Ruyten.

‘Wooncompagnie vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, op een prettige manier,’ vertelt Procesmanager Jan Berghout van Wooncompagnie. ‘Om die reden omarmen we nieuwe woonvormen als een Thuishuis, waarbij ouderen elkaar kunnen opzoeken en helpen, ondersteund door vrijwilligers en buren. Deze woonvorm sluit prima aan bij wat wij met de realisatie
van het plan Winkelmadepark willen bereiken: diverse doelgroepen naast en met elkaar laten leven.’

Het Thuishuis is een initiatief van de Stichting Thuishuis Winkel, in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon en Wooncompagnie. Bent u de zestig gepasseerd en wilt u meer weten over het project Thuishuis? Neem dan contact op met Jan Ruyten via 06-10 96 776.

Crazy – autocross in Winkel

‘Altijd spektakel bij de autocross’ – Foto: Aangeleverd

WINKEL – Het autocross circus zet zondag zondag 18 juni 2017 het kamp op aan de Hartweg in Winkel. Deze dag vindt vanaf 12.00 uur de crazy-autocross plaats op het snelle en spectaculaire circuit tussen de sporthal en de Westfriesedijk in Winkel. Er wordt door ruim honderd deelnemers gestreden om de grote SP 2000 500 wisselcup terwijl het resultaat ook zal meetellen voor het kampioenschap van Noord-Holland 2017.

De organisatie heeft dit jaar wederom een fraai en afwisselend programma in diverse klassen in elkaar gezet. Omdat de race autosport in Winkel en omgeving enorm leeft verwacht de organisatie weer veel bezoekers zodat een groot en gratis parkeerterrein direct naast de wedstrijdbaan is ingericht.

In Winkel zal dit jaar in totaal 9 klassen de strijd worden aangegaan namelijk in de Verstevigde-, de Standaard-, de Dames – de Super Standaard -, de Rodeo klasse, de Keverklasse maar ook de supersnelle Formule 1 en Formule 2 klasse terwijl de V-Buggy klasse ook nog eens aan de start zal verschijnen.

In de Standaard klasse weer diverse plaatselijke coureurs (o.a. Stef Poelsma en Dylan Bruin) aan de start welke op deze autocross-zondag – onder het toeziende oog van vrienden en/of familieleden – hun stuurmanskunst in hun woonplaats Winkel willen tonen.

Natuurlijk hangt veel af van de weersomstandigheden. Zien we in Winkel een snelle cross op een droge baan of wordt het een spectaculaire cross op een nat circuit.

Niet onvermeld mag blijven de damesklasse die dit jaar opnieuw zal starten in Winkel. Van de dames die in de crazy-cross gebeuren hun sporen hebben verdiend wordt veel spektakel verwacht. Kanshebbers uit Winkel Yvonne Bruin en Gonny Bakker.

Uiteraard ook de spectaculaire Verstevigde klasse zal aan de start verschijnen met o.a. coureurs uit geheel Noord – Holland en Friesland met als inzet de SP 2000 – 500 wisselcup. Dit jaar zal weer gestart gaan worden in de Super Standaard – klasse met de plaatselijke getipte winnaar Ricco Bood.

In de Rodeo klasse gaat onze belangstelling uit naar Monica Blokker, Rob Eelsing, Mandy Tesselaar, Koos Gropstra en Hans Bood allen afkomstig uit Winkel en Nieuwe Niedorp. Als spectaculaire verrassing gaan wij dit jaar in Winkel de zogenaamde FORMULE 1 en FORMULE 2 races houden met plaatselijke coryfeeën bij de formule 1 in de vorm van Mark, Dennis Jelle en Jac.Tesselaar, Geert Molenaar, Peter Ruig en Bas Peetoom. Bij de formule 2 Pascalle en Stephanie Koopmans, Robert, Bas en Max Spaansen, Kirsten Surink en Sanne Peetoom.

LADA luistert

WINKEL – LADA houdt maandag 12 juni een openbare fractievergadering in kunsttuin Het Kremlin, Limmerschouw 51, Winkel, aanvang 20.00 uur.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 20 juni behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

VVD Hollands Kroon organiseert politiekcafé over wonen

WINKEL – Het begint een traditie te worden. Van tijd tot tijd organiseert de de VVD Hollands Kroon een politiek café over een voor Hollands Kroon relevant onderwerp.

Ditmaal gaat het over wonen. Voor dit café zijn alle inwoners uitgenodigd. Aan de hand van prikkelende stellingen kan een ieder zijn of haar mening over woonsituatie in onze gemeente geven.

Het politieke café vindt plaats in café Beentjes, Dorpstraat 88 in Winkel op woensdag 31 mei en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Trouwen in de ‘trekker’

Foto: Theo Moras

Foto: Theo Moras

Een bijdrage van Theo Moras

WINKEL – Vrijdagmiddag trok een versierde John Deere de aandacht van velen die van Winkel naar Waarland koerste. Het was Arie Wijnker die zijn vriendin Brenda van Wooning, na 10 jaar samen met elkaar, ten huwelijk had gevraagd.

Na ruim 10 jaar werd het tijd om in het huwelijksbootje te stappen. Vrijdag 16 september

Foto: Theo Moras

Foto: Theo Moras

was het zover samen gingen ze met de trekker van de VOF Wijnker Bloembollen naar de Martinuskerk en naar de Boerenplaats in Waarland om te trouwen voor de wet en hun bruiloftsfeest te vieren. Hiermee trokken ze veel bekijks, nog meer als in een Oldtimer of dure Limousine maar mooi in zijn vertrouwde vervoersmiddel ‘de trekker’, daarin zit je immers ook lekker.

Kleinschaliger opvang vluchtelingen Hollands Kroon

logo Hollands KroonHOLLANDS KROON – Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het vluchtelingenvraagstuk, stelt het college de gemeenteraad voor om medewerking te verlenen aan de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente voor maximaal 300 bewoners.

Dat is de helft minder dan het eerder voorgestelde aantal van 600. Vanuit de samenleving is er een initiatief gekomen om het gebouw De Oude Beurs in Middenmeer tijdelijk te gebruiken als aanvullende opvanglocatie (avo) voor de opvang van ruim 100 vluchtelingen. Het staat een ieder in de samenleving vrij om met dit soort initiatieven te komen. De rol van de gemeente is hierbij beperkt tot het verlenen van de benodigde vergunningen. Het college stelt de gemeenteraad voor om zich positief uit te spreken over dit initiatief. Een kleine opvanglocatie voor ruim 100 vluchtelingen past in het karakter van Hollands Kroon als (grote) plattelandsgemeente met relatief kleine kernen. Op 28 juni 2016 worden de voorstellen van het college in de gemeenteraad besproken.

Meer lezen

Getuigen gezocht van ’bizar ongeval’ in Winkel

'De Trambaan in Winkel'

‘De Trambaan in Winkel’

WINKEL – Een bij­zon­de­re aan­rij­ding zon­dag­avond op de Tram­baan in Win­kel.Een be­stuur­der ram­de een ge­par­keer­de wa­gen die op het erf van een wo­ning stond. En ging er ver­vol­gens van­door. De po­li­tie kreeg de mel­ding rond half tien ’s avonds. Een au­to­mo­bi­list reed met hoge snel­heid over de Tram­baan. Hij keer­de op­eens en reed met de auto ach­ter­uit, par­does door een tuin heen. Daar ram­de de man een auto die op het erf stond.

Ge­vlucht
De klap was zo hard dat die ge­par­keer­de wa­gen en­ke­le me­ters ver­der­op te­gen de wo­ning tot stil­stand kwam. Vol­gens de po­li­tie gaf de be­stuur­der daar­na weer ge­woon gas. Hij zou er van­door zijn ge­gaan en daar­bij in de rich­ting van Nieu­we Nie­dorp zijn ge­re­den. Met hoge snel­heid. Het on­ge­val werd ge­zien door buurt­be­wo­ners, die bel­den met­een met het alarm­num­mer. De po­li­tie re­a­geer­de door di­rect de om­ge­ving af te zoe­ken. Zij kon­den de be­wus­te be­stuur­der ech­ter niet meer tra­ce­ren.

Meer lezen

Veel schade na ongeval in Winkel

Politie fotoWINKEL – Twee auto’s zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen in Winkel. Een automobilist wilde vanaf de Boomgaardweg het Hoefje oversteken richting de Provincialeweg. Daarbij verleende hij geen voorrang aan een automobilist die over het Hoefje verder wilde richting de N239. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd.
Terwijl de bestuurders nog bijkwamen van wat er gebeurd was, had de Citroën door het afgaan van de airbags zelf al een melding naar de meldkamer van Citroën uitgestuurd. Hier vandaan werden vervolgens de hulpdiensten gewaarschuwd voor iemand anders had kunnen bellen. De ambulancedienst heeft zich over de bestuurder van deze auto ontfermd. Hij had last van zijn rug, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Beide auto’s zijn opgehaald door een berger.