GemeentenieuwsNieuws

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Jaarlijks voert Hollands Kroon een cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp. Doel is om te achterhalen hoe de hulp wordt ervaren. Onderzoeksbureau MAGIS voert namens de gemeente het onderzoek uit. Heeft u in 2019 hulp ontvangen vanuit de Wmo of jeugdhulp? Dan kunt u vanaf 13 juli 2020 telefonisch benaderd worden door MAGIS om deel te nemen aan de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het onderzoek is anoniem; de gemeente weet niet van wie welke antwoorden zijn. De gemeente is erg benieuwd naar uw mening en ervaring. Door de vragenlijst in te vullen helpt u de Wmo en jeugdhulp te verbeteren. De uitkomsten worden in oktober bekend gemaakt.

Laat meer zien
Back to top button