NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Meetnet Urbane Soorten (MUS) derde telling’

Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON) heeft diverse projecten om na te gaan welke vogelsoorten in Nederland voorkomen. Dit als broedvogel en ook als trekvogel. Via waarnemingen die duizenden mensen insturen kan men volgen hoe het met de vogelstand in Nederland gesteld is. Zie ook: www.sovon.nl.

De derde periode dient geteld te worden van 15 juni – 15 juli en wel ’s avonds vanaf 19:00 uur. Ik telde in de periode van de zeer warme avonden en wel op woensdag 24 juni 2020 van 19:00 t/m 20:51. De avond is gekozen om vooral gierzwaluwen en huiswaluwen te inventariseren. Hieronder ziet u wat ik gedurende de telperiode waarnam.


Peter C. Meijer

 

Laat meer zien
Back to top button