NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Meetnet Urbane Soorten (MUS) tweede telling’

Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON) heeft diverse projecten om na te gaan welke vogelsoorten in Nederland voorkomen. Dit als broedvogel en ook als trekvogel. Via waarnemingen die duizenden mensen insturen kan men volgen hoe het met de vogelstand in Nederland gesteld is. Zie ook: www.sovon.nl.

Een van die projecten waar ik tegenwoordig nog aan meedoe is het MUS-project. In bewoond gebied tellen waarnemers op 12 punten gedurende 5 minuten de vogelsoorten die in principe gebruik kunnen maken van het gebied. Er zijn drie telperioden: april, half mei – half juni en half juni-half juli. De laatste telling is een avondtelling. Dit om met name na te gaan hoe het gesteld is met de gierzwaluwen. Vanaf 2006 tel ik voor Middenmeer op 12 punten. Afgelopen telling


De volgende telling is in juni. Dan is het een avondtelling.

Laat meer zien
Back to top button