Nieuws

Fractievergaderingen

HOLLANDS KROON – Diverse fracties hebben hun fractievergadering aangekondigd. Hieronder een overzicht.
De agenda is vanaf komende week hier te vinden.

Maandag 6 december 2021 houdt de fractie van de ChristenUnie haar openbare fractievergadering. Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden en begint om 20:00. In deze fractievergadering bespreken we de onderwerpen die op de agenda voor de raadsvergadering van 16 december staan. Wil je meepraten of inspreken stuur dan een mail naar: fractiecuhk@hollandskroon.christenunie.nl of bel naar Marjon Tolhuis 06 37127264. Wij sturen een link toe om deel te kunnen nemen aan de vergadering.

De openbare fractievergadering van de PvdA Hollands Kroon vindt digitaal plaats op maandag 6 december, 20.00 uur. Belangstellenden en insprekers zijn van harte welkom; na aanmelding ontvangt u de link om aan het gesprek deel te nemen (06 51 37 01 26).

Maandag 6 december heeft GroenLinks Hollands Kroon een openbaar fractieoverleg, aanvang 19.30 uur. Praat met ons mee! Iedereen is van harte welkom. De vergadering is digitaal. Vooraf aanmelden: via groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl of lilianpeters@hollandskroon.nl.

De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 8 december a.s. om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats. Indien u aan het overleg wilt deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. U ontvangt dan van hem een digitale uitnodiging. In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 16 december  a.s. besproken. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. U kunt uiteraard ook op andere wijze  onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

De fractie van VVD Hollands Kroon vergadert op woensdag 8 december om 20.00 uur digitaal. Indien u als geïnteresseerde aan het overleg wilt deelnemen, willen wij u verzoeken dit te melden bij de secretaris van de fractie via petraborst@hollandskroon.nl dan ontvangt u een link van de vergadering.

Laat meer zien
Back to top button