Ingezonden brievenNieuws

Ingezonden brief: Sportcampus voor iedereen… behalve voor de duikers van Zeus Faber

Het bestuur en de leden van de duikvereniging van Zeus Faber zijn diep teleurgesteld in de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW). Wat in 2019 zo mooi leek te beginnen, alle plannen voor een mooi multifunctioneel sportcomplex, met diverse overleggen over en weer blijkt nu allemaal voor niets te zijn geweest.

SSWW heeft haar eigen plan, en geeft geen gehoor aan de gebruikerswensen van hun enige huurder Zeus Faber. Vreemd natuurlijk, zeker omdat zij eerder aangaven dat hun huurder erg belangrijk voor ze is, ook gezien de wens om lifeguards van de vereniging in te willen zetten.

Na  2 jaar van gesteggel over een compressorruimte, waarvan al vroeg de eisen en mogelijk heden zijn verstrekt, raakte elke keer de gegevens kwijt of werden deze niet goed begrepen. Ook opslagruimte(n) is erg problematisch in het nieuwe plan. Waarbij Zeus Faber al diverse malen haar zorg heeft geuit hoe dat dan wel niet moet gaan al zouden er meer verenigingen in het zwembad komen in de toekomst. Immers, men wil minstens 40 jaar met dit bad doen.

Het nieuwe bad blijft dezelfde afmetingen houden en wordt 2 meter diep, wel is er in de lengte een beweegbare bodem en beweegbare wand gepland. En nu juist dat is het probleem. Je kan dus niet van ondiep naar diep zwemmen, wat is vereist bij het leren duiken (en ook bij snorkelen wordt dit gebruikt). Nee, je moet dan uit water stappen om naar het andere gedeelte over te stappen.

Dat het bestuur van Zeus Faber heeft aangegeven dat dit voor hen niet werkbaar is, is geen gehoor aangegeven. Ook is door hen aangegeven dat voor andere gebruikers ook niet wenselijk en handig is. Besluitvorming is blijkbaar in vroeg stadium geweest, men wil niet een beweegbare bodem in de breedte.  In elk overleg hierover stuitte de leden van Zeus Faber tegen de halsstarrigheid hierin van De Stichting, deze wilde pertinent hier niet aan tornen.

SSWW geeft aan er voor iedereen er te zijn en iedere sporter te faciliteren in zijn of haar sport. Zij luisteren naar iedereen. Ook tijdens het laatste overleg werd dit nogmaals benadrukt. En juist naar Zeus Faber wordt niet geluisterd. Zelfs in het verslag van het laatste gebruikersoverleg staan de diverse vragen die gesteld zijn door de bestuursleden niet genotuleerd.

Diep teleurgesteld is het bestuur sinds het laatste overleg met SSWW op 14 april, en vooral ook bezorgd over de toekomst van het nog te realiseren zwembad.

Laat meer zien
Back to top button