FractievergaderingNieuwsPolitiek

Fractievergadering D66

WIERINGERWERF – Op de agenda staan de onderwerpen uit de raadsagenda van 27 februari zoals de aanvragen voor het realiseren van logiesaccommodatie die afwijken van de door de raad op 8 oktober 2019
vastgestelde beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers. De volledige raadsagenda vindt u vanaf vrijdag 14 februari op de site van Hollands Kroon. Wilt u uw mening kenbaar maken over een van deze onderwerpen of overleggen over een onderwerp dat u belangrijk vindt, meld u zich dan voor een tijdsafspraak bij:
liesbethvlietstra@hollandskroon.nl of telefonisch via 06-51544736.

Laat meer zien
Back to top button