NieuwsPolitiek

Provincie Noord-Holland trekt 110 miljoen euro uit voor steunmaatregelen

NOORD-HOLLAND – Provinciale Staten van Noord-Holland trokken 110 miljoen euro uit voor maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, tijdens hun eerste online vergadering op 18 mei. Provinciale Staten benoemden Ilse Zaal (D66) als gedeputeerde.
Het was een bijzondere vergadering, waaraan alle Statenleden op afstand deelnamen. De publieke tribune was gesloten, maar de openbare vergadering was via internet door iedereen te volgen. Bij het begin de vergadering wees Commissaris van de Koning Arthur van Dijk erop dat Provinciale Staten niet eerder online vergaderden. “Dat ons openbaar bestuur en de democratie blijven functioneren, is zeker in deze crisistijd extra belangrijk”, zei Van Dijk. “Het debat moet als vanouds gevoerd kunnen worden, en we moeten samen keuzes kunnen maken die nodig zijn voor onze provincie.” Hij sprak lovende woorden over de wijze waarop de Noord-Hollanders omgaan met de beperkingen van de coronamaatregelen en over de inzet van zorg- en veiligheidsmedewerkers. Tegelijkertijd toonde hij zich bezorgd over de onzekerheid voor veel ondernemers en ZZP’ers.
Steunfondsen
Provinciale Staten namen een besluit over twee fondsen: Een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van 100 miljoen euro om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten (van VVD, GL, D66, PvdA, CDA); en een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen euro voor steunmaatregelen en regelingen voor onder andere werknemers, ondernemers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties zoals dorps- en buurthuizen en verenigingen (van PvdA, VVD, D66, GL, SP, CU, CDA). Ook werd een motie van het CDA en de CU aangenomen over het soepel omgaan met het innen van pachtgelden en boeren en tuinders die dat nodig hebben uitstel te verlenen.
Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten
De besluiten die Provinciale Staten namen zijn voorgenomen besluiten. Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming over moties van hun partij. Het daadwerkelijk stemmen vindt achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’. De Statenleden die aan de vergadering deelnamen geven dan op een formulier aan hoe zij stemmen en sturen dit ondertekend naar de Statengriffie. De uitslag wordt daarna verwerkt en gepubliceerd bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering.
Laat meer zien
Back to top button