NieuwsWieringermeer

Jaaroverzicht 2019: Augustus

Gemeente Hollands Kroon heeft een cultuurplatform
De gemeente Hollands Kroon heeft sinds 1 augustus een cultuurplatform. Dit moet, zo meldt het college van burgemeester en wethouders, dienen als als ‘motorolie’ tussen de enerzijds de kunst- en cultuursector en anderzijds de gemeente. Ook is het de bedoeling kunst en cultuur in Hollands Kroon op de kaart te zetten. Dit met uitzondering van de monumenten in Hollands Kroon, waarvoor de gemeente een apart beleid wil ontwikkelen. Het Cultuurplatform geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur, maakt kunst en cultuur beter zichtbaar in Hollands Kroon, bevordert verbinding en samenwerking tussen verenigingen en organisaties en organiseert promotionele activiteiten en netwerkbijeenkomsten voor de kunst- en cultuursector. Daarnaast stimuleert het platform cultuureducatie voor scholen en inwoners, beheert zij de website Cultuurplatform Hollands Kroon (in oprichting) en ontwikkelt zij een jaarlijks uit te reiken cultuurprijs.


Voorspoedige tarweoogst in de Wieringermeer

De tarweoogst verloopt zeer voorspoedig. ‘We hebben tachtig procent binnen,’ zegt Jeroen de Schutter, algemeen directeur van CAV Agrotheek tegen de Wieringer Courant. ‘En we zijn nog maar in de eerste volle week van augustus. Meestal begint deze oogst in de tweede week van augustus. Ook vorig jaar waren we uitzonderlijk vroeg. Het komt door de droogte- en hitteperioden die we hebben gehad.’

‘Het graan was vroeg rijp,’ beaamt akkerbouwer Renze Bouthoorn, tevens voorzitter van de Middenmeerse beursvereniging. ‘Het stro was vaak nog groen. Dat moet dan een paar dagen op het land blijven liggen om te drogen, voordat het in balen kan worden geperst.’

Bron: Google Streetview


162 populieren worden gekapt aan Wieringerrandweg

De gemeente Hollands Kroon is van plan 162 populieren te laten kappen aan de Wieringerrandweg. Het gaat om het traject tussen de Stontelerhaven en de kruising met de Hippolytushoeverweg, langs het Oeverse Bos. De populieren zijn aan het eind van hun
levensduur en dan wordt het gevaarlijk ze te laten staan. Tijdens stormen breken er veel takken uit en af en toe vallen er ook bomen om, zo is gebleken. Als de populieren zijn gekapt, wil de gemeente er bomen voor terug planten waar dat mogelijk is. ‘Waar bomen zich goed kunnen ontwikkelen, planten we nieuwe. Op een groot deel blijven nog bomen van andere soorten staan en die nemen dan de groeiplek over,’ aldus gemeentelijk woordvoerder Noortje Slot.

Foto: Erwin Slootweg

Verkoop haven De Oude Zeug komt dichterbij
Al enige jaren heeft de gemeente Hollands Kroon het voornemen de werkhaven op de Oude Zeug af te stoten. Daar lijkt schot in te komen. De bedrijven Fishflow Innovations en Tidal Bridge willen het gemeentelijke deel van de haven overnemen en zich er vestigen voor de vervaardiging van ‘visvriendelijke’ onderwaterturbines.

De gemeente gaat nu uitzoeken onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Belangrijk is dat de gebruikers van de haven er hun gang kunnen blijven gaan en dat de wettelijk vastgelegde functie van vluchthaven wordt gehandhaafd. In het eerste kwartaal van 2020 moet de hele zaak op papier staan.

‘Een mysterieuze koper overhandigd een koffer met geld aan Pins Maxi Gallus’ – Foto: De Meerkoetelaars

MIDDENMEER – Binnenkort zullen ze dan echt verdwijnen. De inmiddels zeer vertrouwde letters van Iameerkoetelaar langs de A7 tussen Wieringerwerf en Middenmeer. Om het jubileumjaar, de Meerkoetelaars gaan hun 66e editie vieren (6 x 11), met een frisse start te beginnen zijn de letters verkocht. Met de nog onbekende koper is afgesproken om het aankoopbedrag te schenken aan een goed doel. Ideeën zijn welkom.
Op de foto overhandigt de vrijwel onherkenbare koper de kist met daarin de aankoopsom aan (nu nog) Prins Maxi Gallus. De koper heeft aangegeven dat het niet ondenkbaar is dat de letters, wellicht in een andere hoedanigheid, weer ergens in de regio kunnen opduiken.


Lustrumjaar voor de Cultuurschuur
Na vijf jaar flinke groei presenteren we dit seizoen een volwaardig theater- en filmprogramma met werkelijk voor elk wat wils; nagenoeg ieder weekend valt er iets te beleven in de Cultuurschuur. Er staan mooie films en theateroptredens geprogrammeerd. Maar allereerst presenteren alle gebruikers van de Cultuurschuur zich op 31 augustus tijdens een feestelijke seizoensopening. Via een fotospeurtocht komt u in alle hoeken van de Cultuurschuur en maakt u kans op een van de vijf taarten. Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom en daarna is de bar in de theaterzaal nog een uurtje open voor een gezellige nazit. Een echt uitje voor het hele gezin waarin beleving, speurtocht en informatie samengaan. Verbaas u over de grote hoeveelheid activiteiten die in de Cultuurschuur geboden worden.

 

Laat meer zien
Back to top button