FractievergaderingNieuwsPolitiekPolitieke bijeenkomstRegionaal nieuwsWieringermeer

LADA heeft geluisterd in Middenmeer

‘Bijeenkomst LADA in de Meerbaak’ – Foto: aangeleverd

MIDDENMEER – De fractie van LADA reist door de gemeente om tijdens haar fractievergaderingen haar oor te luister te leggen bij de inwoners van Hollands Kroon. Afgelopen maandag vergaderde LADA in de Meerbaak in Middenmeer. Twee onderwerpen werden door insprekende burgers aan de kaak gesteld: De brug over de West-Friese sluis en breedband internet waren onderwerp van discussie.

Brug West-Friese sluis
Er werd een pleidooi gehouden om de brug beweegbaar te houden want gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Met een beweegbare brug kan de recreatie en de beroepsvaart zich goed ontwikkelen. Spreker lichtte een plan toe wat niet rechtstreeks met deze brug samenhing. Hij ziet een doorgaande vaarroute naar het IJsselmeer met een aquaduct in de A7 als grote droom voor de recreatievaart in de Noordkop.

Breedband internet
Een drietal sprekers pleitte voor het invoeren van een glasvezelnet in de buitengebieden waar snel internet door de gebrekkige infrastructuur onmogelijk is. Het ontbreken van een goede, snelle internetverbinding zal leegloop van het buitengebied tot gevolg hebben en voor ondernemers is het niet aantrekkelijk om zich te vestigen, werd de fractie voorgehouden. Gepleit werd om het initiatief van Breedband Hollands Kroon mogelijk te maken om een glasvezelnet aan te leggen. Nuttige informatie is zo tot de fractie gekomen.

De fractie van LADA wacht de tweede beeldvormende bijeenkomst af waar de raad verder geïnformeerd wordt en zal dan tot een standpunt komen. De noodzaak van snel internet is duidelijk maar de fractie wil meer inzicht hebben  over de financiële consequenties. 

 

De locatie  aan de Elft voor de nieuw te bouwen de brede school in Hippolytushoef heeft de goedkeuring van de fractie. De fractie zal aandacht vragen voor het inpassen het gebouw van De Kei in de nieuwbouw. Dit heeft in Nieuwe Niedorp bij De Snip tot een uitstekend resultaat geleid waarbij de grote lokalen van de oude school behouden gebleven zijn.

Het initiatiefvoorstel om een referendumverordening in Hollands Kroon vast te stellen zal in de raadsvergadering van 28 maart behandeld worden.

 

Laat meer zien
Back to top button