NieuwsWieringermeer

Nieuwsbrief van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon

WIERINGERWERF – Er is weer een nieuwsbrief over het project Hofjes wonen Hollands Kroon in Wieringerwerf.
Lees het laatste nieuws hieronder.

Nieuwsbrief Juli 2020

Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken tot nu toe met betrekking tot onze plannen tot het bouwen van een hofje in Wieringerwerf. Achter de schermen wordt druk gesproken en gepland. In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat in verband met de Corona crisis de ledenvergadering verplaatst gaat worden naar komend najaar. Dit zal in oktober worden. Alle leden van de vereniging krijgen hiervan circa september een definitieve uitnodiging met datum.

76 Huishoudens hebben zich tot nu toe aangemeld bij onze Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon. Dat is een mooi aantal en een goed teken om door te kunnen gaan. De landelijke Stichting Knarrenhof ondersteund en begeleidt ons met de voortgang in dit project steeds in samenspraak met gemeente Hollands Kroon. Streefdatum blijft 2023 en mensen kunnen nog steeds lid worden.

Stand van zaken tot nu toe:

  • 76 huishouden hebben zich aangemeld bij onze vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon in Wieringerwerf. Wij gaan uit van zo’n 24 woningen.
  • Vorige week heeft er weer een gesprek tussen gemeente Hollands Kroon en Stichting Knarrenhof plaats gevonden met betrekking tot het vastleggen randvoorwaarden; o.a. grondprijzen en tekenschetsen. Dit
    moet ook passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Dit proces is nog in volle gang en ook de gemeente toont zich positief t.a.v. dit project.
  • Met de ledenvergadering zal de stand van zaken toegelicht worden door de procesregelaar van Stichting Knarrenhof. Tevens zal dan het bestuur van de Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon gekozen worden. Het huidige bestuur is een voorlopig bestuur.
  • Voorafgaand aan de ledenvergadering zal een 2 e enquête verzonden worden naar de huidige leden van onze vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon. De resultaten worden bij de ledenvergadering bekend
    gemaakt.
  • Er zal dan ook een naam voor het hofje gekozen worden; denk vast na over een mooie aansprekende naam!

 

Het voorlopige bestuur van de vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon, de trekkersgroep. Van links naar rechts: Siem Breed, Gerrit Boot, Herman Siliakus, Ria Siliakus, Heleen Nooter, Edgar Nooter, Luuk Stuveling en George Harting

Met vriendelijke groet, een fijne zomer, pas goed op uzelf en blijf gezond!

Namens het bestuur van Vereniging Hofjes Wonen Hollands Kroon
Edgar Nooter, Voorzitter.

Laat meer zien
Back to top button