NieuwsWieringermeer

Provincie verkoopt grond voor motorcrossterrein

MIDDENMEER – De provincie Noord-Holland verkoopt het stuk grond op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer aan de coöperatie Grond Noord-Holland. Daarmee is de ontwikkeling van deze grond naar een motorcrossterrein bijna rond. Gemeente Hollands Kroon besluit naar verwachting halverwege 2020 het bestemmingsplan te wijzigen. Op dit moment worden de onderzoeken, over onder andere de effecten van geluid, voor de milieueffectrapportage (MER) afgerond. Aan de hand van de bevindingen in de MER zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen over de aanvraag voor het motorcrossterrein. Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming.

Voorgeschiedenis
Provinciale Staten namen in 2005 een motie aan waarin het Gedeputeerde Staten opriep een motorcrossterrein mogelijk te maken in Noord-Holland. Daarop kocht de provincie in 2007 het stuk grond in Middenmeer. De Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix zou zorgen voor de exploitatie van het terrein. Zij hadden echter moeite de financiering rond te krijgen. Daarnaast moesten zij maatregelen nemen om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Inmiddels hebben particuliere investeerders zich verenigd in een coöperatie, waardoor de financiering rond is.

Clausule
In het koopcontract heeft de provincie een clausule opgenomen. Mocht de financiering toch niet rondkomen of als de gemeente toch besluit geen bestemmingswijziging door te voeren, dan moet binnen 7 jaar de mogelijkheid zijn om de grond aan de provincie terug te leveren voor de aankoopsom. In de tussentijd zal de coöperatie in afwachting van de vergunningen en realisatie van de motorcrossbaan de grond agrarisch verpachten.

Laat meer zien
Back to top button