Agrarisch nieuwsBedrijvennieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuwsWieringermeer

‘Royal ZAP wellicht naar Robbenplaat’

WIERINGERWERF – In Van Ewijcksluis is al sinds jaren het bedrijf ZAP gevestigd. Het bedrijf Royal ZAP levert sinds 1913 zaaizaad en pootgoed. de huidige lokatie in Van Ewijcksluis werd te klein. Vandaar dat er een vergunning werd gevraagd voor uitbreiding met enkele hallen. Hetgeen binnen het kleine dorpje tot de nodige protesten leidde. Vooral de drukte van leveranciers en afnemers zorgt voor de nodige problemen. Het college van Hollands Kroon heeft de vergunning inmiddels al afgegeven.

ZAP zou het liefste verhuizen naar de Kerkweg in Anna Paulowna. Gedeputeerde staten heeft be­zwa­ren te­gen nieuw­bouw in het lan­de­lijk ge­bied. Voor­al om­dat het be­oog­de per­ceel aan de Kerk­weg ligt in een aard­kun­dig mo­nu­ment. De provincie ziet mogelijkheden voor het bedrijf op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf.

Hol­lands Kroon maakt zich sterk voor ves­ti­ging aan de Kerk­weg. B en W ver­zoe­ken de pro­vin­cie deze plek toe te staan, zo blijkt uit een gis­te­ren ver­stuur­de brief. Vol­gens wet­hou­der Theo Groot, ge­vraagd om een toe­lich­ting, ziet ZAP niets in ver­hui­zing naar een be­drij­ven­ter­rein. Dat meldt de Schager Courant.

Voor di­rec­teur De Geus is Robbenplaat misschien wel bespreekbaar. ‘We heb­ben nooit goed naar deze lo­ca­tie ge­ke­ken. Veel hangt af van fi­nan­ciële mo­ge­lijk­he­den.’ De coöpe­ra­tie telt 35 le­den. Bij­na een der­de van hen zit vol­gens De Geus in de Wie­rin­ger­meer. ZAP wil voor 1 maart dui­de­lijk­heid over ver­plaat­sing. De Geus: ,,An­ders bou­wen wij op de hui­di­ge plek in Van Ewijcksluis.”

Zowel de fracties van Provinciale staten als de gemeenteraad van Hollands Kroon hechten weinig waarde aan het aardkundig monument en pleitten voor nieuwbouw aan de Kerkweg in Anna Paulowna.

Laat meer zien
Back to top button