NieuwsWieringermeer

Stichting Windloket Wieringermeer stelt Windfonds open

WIERINGERMEER – Vanaf nu kunnen alle bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Het Windfonds beschikt in het eerste jaar over een budget van 75.000 euro. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 29 februari 2020 worden ingediend, in mei wordt bekend gemaakt welke in aanmerking komen voor een bijdrage.

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Het windpark is in 2019 voor een klein deel in bedrijf gegaan, dus is er sprake van een kleine opbrengst. De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben desondanks besloten al € 75.000 euro beschikbaar te stellen voor het Windfonds. Dat maakt het mogelijk nu al aanvragen voor initiatieven in te dienen.

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen. Voor 2020 geldt dat voorstellen die aansluiten bij het thema ‘75 jaar’ (75 jaar na de bevrijding en de (her)drooglegging van de Wieringermeer) een pré hebben. Verder moeten projectvoorstellen ten goede komen aan de gezamenlijke leefomgeving of sociale samenhang. Hier vindt u het Aanvraagformulier 2020 Windfonds Windpark Wieringermeer. Het bestuur van stichting Windloket Wieringermeer bepaalt welke projecten in aanmerking komen. In mei 2020 maakt het bestuur de selectie bekend.

Laat meer zien
Back to top button