Agrarisch nieuwsNieuwsRegionaal nieuwsWieringermeer

Ex­plo­sie van de aard­ap­pel­ziek­te phy­to­pht­ho­ra verwacht

Aardappel aangetast door phytophthora - Foto: mooiemoestuin.nl
Aardappel aangetast door phytophthora – Foto: mooiemoestuin.nl

WIERINGERMEER – De Neder­land­se Al­ge­me­ne Keu­rings­dienst (NAK) verwacht op korte termijn een uitbraak van de aard­ap­pel­ziek­te phy­to­pht­ho­ra. De weesromstandigheden voor aantasting zijn ideaal. Een combinatie van 20 tot 25 graden en af en toe regen is een ideaal weer voor phy­to­pht­ho­ra. Vol­gens ad­vi­seur Olaf van Cam­pen kan dat in aard­ap­pel­ge­bie­den als de Wie­rin­ger­meer en de Oost­pol­der in Anna Pau­low­na twin­tig tot der­tig pro­cent ver­lies van de oogst be­te­ke­nen.

Inmiddels heeft de NAK al 40 meldingen ontvangen. Eén van de meldingen komt uit Mid­den­meer. De ei­ge­naar van een aan­ge­tast per­ceel krijgt twee da­gen de tijd om maat­re­ge­len te ne­men. Dat be­te­kent de haard dood­spui­ten of dood­bran­den. Als dat niet af­doen­de ge­beurt, scha­kelt de keur­mees­ter de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit in. Die legt de ei­ge­naar dan een dwang­som op. De mees­te aard­ap­pel­te­lers la­ten het vol­gens de NAK niet aan­ko­men op een mel­ding. Zij pak­ken de haar­den uit ei­gen be­we­ging aan.

 

Laat meer zien
Back to top button