NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Ooievaar’

Op 12 maart moest ik bij het Oogcentrum in Wieringerwerf zijn. Tegenover het voormalige Aldi-gebouw, dat nu een medisch centrum is, staat een houten ooievaar. Wie er woont, weet ik niet, maar wel dat er hier een baby is geboren.

De relatie tussen nieuw leven en de ooievaar is al enkele eeuwen oud. De oorsprong van de naam van de ooievaar wordt aangegeven als de ‘geluksbrenger’. Wie gaat zoeken naar de ooievaar in de cultuur vindt heel veel verschillende verhalen. In het oude Egypte vindt men al tekeningen die op de relatie mens en ooievaar
wijzen.

In het begin van de twintigste eeuw meldde Jac. P Thijsse al dat er veel broedparen te vinden waren rondom Haarlem. In de begintijd van mijn vogelactiviteiten was een ooievaar zien iets heel bijzonders. Vogelbescherming startte met óoievaarsprojecten’. Dankzij dit initiatief is de ooievaar weer als vogelsoort regelmatig te zien. Watervervuiling in de jaren 50 en 60 waren de oorzaak van de achteruitgang.

Als er een ooievaar opduikt in het werkgebied van Wierhaven dan gaan diverse mensen kijken en een foto maken. Zolang dit de aanwezigheid van de vogel niet verstoord, is het geen probleem. In het begin van deze eeuw ontstond het plan Dijkgatsweide. We hebben toen een voorstel gedaan om een paal in het gebied te zetten om zo ook hier een broedplaats te creëren. Staatsbosbeheer vond dit geen goed idee. Ooievaars eten niet alleen
padden en kikkers, maar ook pulletjes van weidevogels. Tja en de grutto is onze koninklijke weidevogel.

Foto: Johan van der Vegt

De foto is gemaakt door Johan van der Vegt in de Dijkgatsweide op 13 maart 2021.
Zie ook:  www.wierhaven.nl

Laat meer zien
Back to top button