NatuurNieuws

En ons altijd weer boeit door Peter C. Meijer: ‘Postcode loterij’

Zo af en toe ontvangen deelnemers een presentje van deze organisatie. Dit keer is het een boekje om vogels op naam te brengen: ‘Vogels in Nederland’. Ambassadeur Humberto Tan heeft het voorwoord verzorgd. Hij meldt dat hij graag vogels fotografeert en hij noemt de drieteenstrandloper. Het plaatje laat echter twee paarse strandlopers zien. Maar ja of het de bedoeling was.

Op24 april heb ik eindelijk mijn eerste MUS-telling gedaan. U weet natuurlijk nog dat MUS staat voor ‘Meetnet Urbane Soorten’. Aan de hand van drie keer telling per jaar wordt zo de stand van vogels in bebouwd gebied bijgehouden. Voor mij is de 15e keer dat ik meedoe aan deze telling. Om te weten welke soorten er in Middenmeer ’s ochtends vroeg aanwezig zijn, hoef het genoemde boekje niet mee te nemen. Na bijna zestig jaar naar vogels kijken, meen ik de vogels wel te kunnen herkennen.

Hoewel ik ook merk dat het ouder worden invloed heeft op mijn gezichtsvermogen. Ik telde deze ochtend 28 soorten in het telgebied. Er zijn twaalf telpunten in Middenmeer en op elk punt sta ik 5 minuten stil. Dan tel ik
de vogels die gebruik maken van het gebied om te broeden. De vier kramsvogels die overvlogen heb ik niet meegeteld. Dus eigenlijk telde ik 29 soorten. De kauw is de meest getelde soort, namelijk 73 exemplaren. Er zijn er natuurlijk veel meer in en om Middenmeer, maar ja die vallen dan buiten de teltijd. Zelf geniet ik altijd van de zang van de Heggenmus en die heb ik op drie punten gehoord, zelfs achter in onze tuin. Het was wel koud, maar ja als je een echte kerel wilt zijn…dan let je daar niet op.

De foto van de kramsvogel is van Johan van der Vegt uit november 2020.

Foto: Johan van der Vegt

Zie ook:  www.wierhaven.nl

 

Laat meer zien
Back to top button