GemeentenieuwsHollands KroonNieuws

Hollands Kroon doet onderzoek naar eigen communicatie

HOLLANDS KROON -De gemeente Hollands Kroon communiceert met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen over haar producten en diensten, genomen besluiten en regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. Ze doen dit op verschillende manieren; in persoonlijke gesprekken, per brief/e-mail en via verschillende (online) communicatiemiddelen en -kanalen.

Maar de vraag is hoe effectief de manier van communiceren is en of deze aansluit bij de wensen van de samenleving. Vandaar dat Hollands Kroon hier onderzoek naar gaan doen. Dit geeft inzicht in hoe de gemeente de communicatie met – en voor – de inwoners, ondernemers en instellingen kunnen en moeten verbeteren.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Om inzicht te krijgen in de effecten van communicatie maakt de gemeente in het onderzoek onderscheid tussen een kwantitatief – en een kwalitatief onderzoek. Het kwantitatief onderzoek bestaat uit straatinterviews bij verschillende winkelcentra. Deze worden gehouden van 20 maart tot en met 9 april (week 12, 13 en 14).

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit 3 klantarena’s.

  • 20 maart: instellingen en verenigingen;
  • 27 maart: ondernemers;
  • 17 april: inwoners.

Wat is een klantarena?
De klantarena op 17 april is een groepsgesprek waarin inwoners (in totaal 8) onder begeleiding van een professionele (onafhankelijke) gespreksleider hun ervaringen delen. Dit gesprek vindt in twee zogenaamde ringen plaats. De inwoners zitten in de binnenring, want die staan centraal in het gesprek. Daaromheen zitten medewerkers van de gemeente Hollands Kroon. Een arena bestaat vaak uit drie rondes. In de eerste ronde zijn alleen de inwoners aan het woord in het gesprek met de interviewer, daarna is er in de tweede ronde gelegenheid voor de buitenste ring (medewerkers van de gemeente) om vragen te stellen. In de laatste ronde reflecteren de inwoners op de voorgaande rondes.

Meedoen aan de klantarena?
Wil je graag jouw mening/ervaring delen over de manier van communiceren? Meld je dan aan. Vervolgens neemt het onderzoeksbureau contact op om de verdere details door te nemen. De arena’s vinden van 17.00 – 21.00 uur plaats in het MFA (de Verwachting 1, Anna Paulowna), voor een kleine maaltijd wordt gezorgd. Daarnaast ontvangen de deelnemers een vergoeding van € 75,00 en worden de eventuele reiskosten vergoed.

Laat meer zien
Back to top button