Nieuws

Moeten inwoners belasting betalen voor dijkophoging door plaatsing datacenters?

Een bijdrage van mediapartner NH Nieuws

HOLLANDS KROON – Door de komst van datacenters naar de Wieringermeer zou niet alleen een tekort aan drinkwater kunnen ontstaan, maar ook moet voor de veiligheid de dijk verhoogd worden. Belastingbetalers zullen voor deze kosten moeten opdraaien, zo blijkt uit een interne brief van de provincie Noord-Holland, die in handen is van de Telegraaf.

Na eerdere ophef rondom datacenters moeten er nu mogelijk dijken worden verhoogd door de komst ervan. Wethouders Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) hebben voor de Wieringermeerpolder grootse plannen. Bij dit plan zou 170 hectare beschikbare grond plaats moeten maken voor vijf nieuwe kolossen in het gebied. Provinciebestuurders waarschuwen dat het plaatsen van datacenters kan leiden tot verdere verhoging van dijken, waarbij de gemaakte kosten door belastingbetalers moeten worden gefinancierd.

“Als bij de volgende toetsronde blijkt dat de veiligheidsnormen van bepaalde waterkeringen omhoog moeten, omdat bij de huidige kans van falen de schade te hoog wordt, door bijvoorbeeld een toename van datacenters, kan het zijn dat niet alle waterkeringen nog aan de veiligheidsnormen voldoen. De kosten komen terecht bij een waterschap en via de waterschapsbelasting bij de bedrijven en inwoners”, laat Imre de Roo, woordvoerder van de provincie weten aan NH Nieuws.

Niet alleen zijn de mogelijke kosten voor belastingbetalers een obstakel. Eerder bleek dat het grootste deel van de opgewekte elektriciteit naar een datacentrum van Microsoft gaat, zo liet de NOS weten. Daarnaast kwam het mogelijke tekort aan drinkwater voor huishoudens door het koelen van apparatuur met water in datacenters aan het licht. Om nog niet te spreken over de discussie over mogelijke chemicaliën die in het looswater van datacenters terecht dreigde te komen, al pleitte HHNK voor het bijstellen van dit beeld.

Veiligheid inwoners
Dat datacenters impact uitoefenen op de waterspiegel en daarmee ook op de veiligheid van inwoners komt nu aan de orde. Een wettelijke veiligheidsnorm om de huidige dijkbescherming vast te stellen wordt hierbij nagevolgd. Zo meldt de Telegraaf dat deze norm wordt gebaseerd op de kans op slachtoffers in een gebied en de waarde van alle economische bedrijvigheid, aldus bevestigt door een provinciewoordvoerder.

Opvallend is hierbij dat voor de Wieringermeer deze wettelijke veiligheidsnorm lager is dan voor de rest van Noord-Holland. De veiligheidsnorm in de polder moet mogelijk worden aangepast indien er meer datacenters worden gebouwd en er sprake is van een verhoging van de zeespiegel.

Iedere twaalf jaar wordt een toetsing van bestaande waterkeringen op basis van de WOZ-waarden en waarden van grondgebruik en infrastructuur uitgevoerd. Het provinciebestuur wijst erop dat indien de veiligheidsnormen rondom datacenters omhoog moeten, belastingbetalers voor de kosten van dijkaanpassingen zullen moeten opdraaien. Indien versterkingen van dijken nodig zijn, worden de kosten geschat op 5 tot 15 miljoen euro per kilometer dijk.

“Pas op het moment dat waterkeringen opnieuw getoetst zijn, kan bepaald worden of deze verzwaard moeten worden. Op basis daarvan kunnen pas de kosten van eventuele dijkversterkingen berekend worden. Er zijn nu nog geen berekeningen gemaakt over extra kosten van mogelijke toekomstige dijkverzwaringen”, laat De Roo weten.

Laat meer zien
Back to top button