GemeentenieuwsNieuws

Nieuwe restafvalbak voor laagbouw, meer tijd voor keuze

HOLLANDS KROON – Inwoners van Hollands Kroon met een laagbouwwoning krijgen een nieuwe restafvalbak met een chip. Het omwisselen van de bakken gebeurt tussen 27 september en 15 oktober. Inwoners kunnen aangeven of zij de standaard restafvalbak van 240 liter willen of een kleinere van 140 liter. Het doorgeven van deze keuze kan tot 17 september. Hiermee krijgen inwoners een week langer de tijd om hun keuze door te geven. In een eerder verzonden brief stond 8 september als datum genoemd waarop de keuze bekend moest zijn.

Recycle-tarief voor afval: vast en variabel deel
De omwisseling van de bakken is een voorbereiding op het zogenoemde “recycle-tarief” dat op 1 januari 2022 ingaat. Dat duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn al in gang gezet. Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast en een variabel deel. Een belangrijke voorwaarde om het variabele deel van het recycle-tarief te bepalen, is dat de restafvalbakken van laagbouwwoningen een chip hebben. De huidige bakken hebben dat niet. Daarom worden de restafvalbakken bij alle laagbouwwoningen vervangen.

Nieuwe restafvalbak met chip
De chip in de nieuwe restafvalbakken registreert hoe vaak de bak wordt geleegd. Op basis van het aantal keer dat de restafvalbak is geleegd, wordt het variabele deel van het recycle-tarief bepaald. Door uw afval goed te scheiden, houdt u nog maar weinig restafval over en hoeft u de bak niet iedere keer aan te bieden op de inzameldag. Zo krijgen inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De bedoeling daarvan is inwoners te stimuleren bewust om te gaan met afval en hun afval zo veel mogelijk te scheiden. Wie minder restafval aanbiedt kan goedkoper uit zijn.

Grootte van restafvalbak
Standaard krijgen huishoudens tussen 27 september en 15 oktober een nieuwe gechipte restafvalbak. Die is net zo groot als de huidige bak voor plastic, blik en drinkpakken: 240 liter. Inwoners hoeven hier niets voor te doen. Wie uit ervaring weet dat de restafvalbak eigenlijk te groot is kan ook kiezen voor een kleinere restafvalbak. De inhoud van de kleinere bak is 140 liter: iets meer dan de helft van de standaard bak.

Keuze maken voor bak tot 17 september mogelijk
Huishoudens hebben tot 17 september de tijd om door te geven voor welke formaat bak zij kiezen. Hoe dat moet staat in de brief die de afgelopen weken overal in de gemeente is bezorgd. In de brieven die al verzonden zijn, staat 8 september als datum genoemd dat de keuze bekend moet zijn. Daar is nu dus 9 dagen extra de tijd voor: tot 17 september. De ervaring leert dat 90% van de huishoudens kiest voor de standaard bak.

Vragen over tarieven
De gemeente heeft van inwoners vragen gehad over de hoogte van de tarieven. De hoogte van het vaste en het variabele deel van het tarief wordt in november bepaald door de gemeenteraad. Daarom is er in 2022 de mogelijkheid om de restafvalbak om te ruilen naar een ander formaat. Informatie hierover volgt later.

Omwisseling van afvalbakken
De omwisseling van de restafvalbakken gebeurt vanaf 27 september tot 15 oktober. Bewoners ontvangen eerst een nieuwe bak. Daarna haalt afval- en energiebedrijf HVC de oude restafvalbak(ken) op. HVC informeert inwoners hierover per brief.

Meer veranderingen vanaf 1 januari 2022
Naast de afvalstoffenheffing, veranderen er volgend jaar nog een aantal dingen. Die zijn erop gericht het scheiden van afval makkelijker te maken. Zo krijgen bewoners van hoogbouw meer mogelijkheden om groente, fruit en etensresten dichtbij huis gescheiden aan te bieden. Ook komen er op diverse plekken in de gemeente nieuwe glascontainers.

Voor het laten ophalen van grof afval worden vanaf 1 januari kosten in rekening gebracht. Het wegbrengen van grof afval blijft gratis. De gemeenteraad stelt de hoogte van dit tarief in november vast.

Meer informatie over het recycle-tarief
Meer informatie en antwoord op veel vragen over het recycle-tarief leest u op de pagina over het recycle-tarief. Heeft u vragen over het omwisselen van de bak? Neem dan contact op met HVC. Bij overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Laat meer zien
Back to top button