GemeentenieuwsNieuwsOnderwijs

Peuterscholen en basisscholen krijgen subsidie voor kinderen met onderwijsachterstanden

HOLLANDS KROON – Van het Rijk ontvangt de gemeente geld voor het helpen van kinderen die een onderwijsachterstand hebben. Hoe deze kinderen geholpen moeten worden staat in het Onderwijskansenbeleidsplan. Dit plan heeft het college op 9 maart vastgesteld.

Dezelfde onderwijskansen voor iedereen
Wethouder Mary van Gent: “Het is zo belangrijk dat al onze kinderen al vanaf hun geboorte dezelfde onderwijskansen krijgen. De partners en scholen in Hollands Kroon zijn intensief bij de plannen betrokken. Alles is in samenspraak gegaan en er is ontzettend goed meegedacht. Ik ben ervan overtuigd dat het geld precies op de juiste plekken terecht komt: daar waar het het hardste nodig is.”

Voorbeelden van wat men (gaan) doen:
Per 1 augustus 2020 kan elk kind van 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie van het consultatiebureau, 16 uur per week naar een peuterschool in Hollands Kroon. De gemeente is bij wet verplicht deze mogelijkheid te bieden. Op 17 peuterscholen in Hollands Kroon worden de kinderen samen met andere kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling begeleid. Op de peuterspeelzaal worden zij onder meer voorgelezen en wordt er samen gelezen, gezongen en gespeeld. Het stimuleren van taalontwikkeling bij het jonge kind op de peuterscholen en het basisonderwijs, door het verrijken van het aanbod met bijvoorbeeld materialen en boeken.

In samenspraak met de peuterscholen borgt Hollands Kroon dat er per 1 januari 2022 een Hbo-opgeleide pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar is op de peuterscholen. Dit is bij wet verplicht. Men stelt subsidie beschikbaar aan het basisonderwijs die zij kunnen inzetten voor kinderen met een onderwijsachterstand. Dit alles doen men samen met de partners: de peuterscholen, kinderopvang, basisscholen, GGD Hollands Noorden en de bibliotheek.

Ongeveer 12 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd heeft een onderwijsachterstand
Voor hen is extra inspanning nodig om te zorgen dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarvoor heeft men samen met de drie scholenstichtingen Sarkon, Surplus en Kopwerk een OAB Masterplan geschreven. Op basis van dat OAB Masterplan kunnen basisscholen in 2021 en 2022 subsidie aanvragen om kinderen met een onderwijsachterstand extra hulp te geven.

Wie kan er subsidie aanvragen?
Scholen met leerlingen die een onderwijsachterstand hebben of die willen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen van laaggeletterde ouders of kinderen van wie de ouders de Nederlandse taal nog niet goed kennen.

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?
Scholen maken zelf een plan. Zij beschrijven welke leerlingen zij willen helpen en met welke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan extra taalonderwijs of extra tijd om te leren. Scholen kunnen hiervoor samenwerken met bijvoorbeeld de peuterscholen of de bibliotheek. de gemeente beoordeelt deze plannen en besluiten of de subsidie wordt gegeven. De onderwijsbesturen Kopwerk, Sarkon en Surplus informeren de basisscholen hoe zij het plan bij Hollands Kroon kunnen indienen.

Laat meer zien
Back to top button