GemeentenieuwsNieuwsPolitiek

Conceptbegroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

HOLLANDS KROON – Het college heeft op 1 oktober de conceptprogrammabegroting 2020 besproken en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De begroting sluit met een positief saldo van 1.1 miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren, met bijvoorbeeld aandacht voor de zorg en het onderhoud van de openbare ruimte.

Voor toekomstige uitdagingen zoals het in werking treden van de Omgevingswet, de energietransitie en klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd. Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft. De raad vergadert hierover op 7 november.

Wethouder Theo Groot: ‘We mogen best trots zijn op deze begroting. We zijn er in geslaagd om, ondanks de landelijk stijgende zorgkosten, een sluitende begroting te presenteren zonder dat de lasten voor de inwoners structureel omhoog gaan. Daarnaast is er ook nog ruimte voor de nieuwe uitdagingen waar we voor staan op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en biodiversiteit.’

Laat meer zien
Back to top button