Politiek

GroenLinks stelt vragen over opslag dieselvoorraad

HOLLANDS KROON – De fractie van Groen Links heeft vragen gesteld over de veiligheid rondom de vorraad dieselolie op Agriport. Hieronder de vragen van de fractie:

Geacht college,

In het bericht in het Noordhollands Dagblad van 18 mei 2021, over de voorraad dieselolie op de bestaande
locaties van datacenters in Agriport, stelt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord:
“Bij een brandweerinzet gaan wij uit van een volledig gevulde tank. Op basis van de vergunning kan dit maximaal
3000 liter zijn”. Volgens informatie van Google over de opslag van dieselolie bij hun bedrijf, bevat één tank
tenminste 75.000 liter. Dat is 25 keer meer dan waar de woordvoerder van de Veiligheidsregio NHN van uitgaat.
Op het Google terrein bevinden zich acht opslagtanks met in totaal 600.000 liter brandstof. Omdat zo’n enorme
voorraad bij een calamiteit grote gevolgen kan hebben, stellen wij onderstaande vragen.

Vraag 1.
Kunt u verklaren hoe het kan dat de Veiligheidsregio NHN – waarvan de burgemeester bestuurslid is – niet weet
dat de werkelijk aanwezige hoeveelheid opgeslagen brandstof (in de vorm van dieselolie) 25 keer groter is dan in
de vergunning is opgenomen?

Vraag 2.
Indien u – als bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning – verantwoordelijk bent voor onjuiste informatie in
de vergunning over de hoeveelheid opgeslagen dieselolie, kunt u dan aangeven welke stappen u gaat nemen om
de Veiligheidsregio NHN van actuele en juiste informatie te voorzien om onverantwoorde risico’s bij brand en
andere calamiteiten te voorkomen?

Het college van b en w is het bevoegd gezag voor zowel vergunningverlening, als toezicht en handhaving bij de
uitvoering van omgevingsvergunningen. Daarmee bent u verantwoordelijk voor juiste en actuele
informatievoorziening aan de Veiligheidsregio NHN over de hoeveelheid dieselolie die zich op een bepaald
moment op het terrein bevindt. Dit is cruciaal voor een optimale inschatting van risico’s bij de inzet van
medewerkers in geval van een calamiteit.

Vraag 3.
Indien blijkt dat de werkelijke hoeveelheid dieselolie 25 maal hoger is dan in de vergunning staat, kunt u dan
aangeven hoe u in de toekomst gaat voorkomen dat een foutieve opgave van een dergelijk formaat in de
omgevingsvergunning wordt opgenomen?

Met vriendelijke groet,

Lilian Peters, GroenLinks Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button