NieuwsPolitiek

LADA stelt vragen over het niet verstrekken van papieren gezondheidsverklaringen

HOLLANDS KROON – De fractie van LADA heeft politieke vragen gesteld aan het college over het feit dat de gemeente Hollands Kroon geen papieren gezondheidsverklaringen afgeeft. Hieronder de vragen.

Geachte leden van het college,

Wij hebben een aantal keren te horen gekregen dat de gemeente geen papieren gezondheidsverklaringen  voor het aanvragen van een keuring bij het CBR verstrekt en dat dit alleen nog digitaal gebeurt.

De gevallen die wij kennen betreft steeds oudere inwoners  (75+) die digitaal niet vaardig zijn en tevergeefs bij de gemeente aankloppen terwijl het CBR door verwijst naar de gemeenten voor het verkrijgen van de papieren verklaring. Dit zorgt voor verwarring en onbegrip. Deze houding van de gemeente staat haaks op wat een inclusieve maatschappij moet zijn. De gemeente dient dienstbaar te zijn aan haar inwoners, zeker aan hen die door het gemis van digitale vaardigheden buiten gesloten dreigen te raken.

  • Wij vragen van u een duidelijke en heldere motivering waarom er voor gekozen is om geen papieren gezondheidsverklaring meer te verstrekken. Daarbij is voor ons kostenbesparing geen valide argument.

Het kan ook anders.
De gemeente Schagen verstrekt de gezondheidsverklaring wel op papier. Ook aan inwoners uit Hollands Kroon die in de buurgemeente niet tevergeefs aankloppen en keurig aan de balie geholpen worden.

  • Bent U hiervan op de hoogte?
  • Wat vindt u er van dat inwoners van Hollands Kroon zich naar Schagen begeven om wel geholpen te worden?
  • Vindt u niet dat Hollands Kroon zich hiermee blameert?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Zo ja, gaat u dan weer de gezondheidsverklaring op papier verstrekken?

Met vriendelijke groet,

 Henk van Gameren

Laat meer zien
Back to top button