Hollands KroonNieuwsPolitiek

Ruim 200 extra woningen in bestemmingsplan ‘Dahliapark’

WINKEL – Het is belangrijk dat er woningen worden gebouwd want de vraag daarnaar is groot. Dat is het geluid dat vooral te horen was tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met het bestemmingsplan voor het woningbouwplan Dahliapark in Winkel. Hierdoor kunnen er ruim 200 woningen gerealiseerd worden. De plaats van het toekomstige Dahliapark is een voormalig agrarisch stuk grond van 6,6 hectare dat ligt tussen de Trambaan, de Dorpsstraat, de Nieuwe Niedorperweg en park de Meet.

In november 2021 heeft de gemeente samen met de projectontwikkelaar een intentieverklaring getekend voor het realiseren van het Dahliapark. Daarna heeft er een participatietraject plaatsgevonden om geïnteresseerden en omwonenden mee te nemen in dit project.

Woonvisie
Het Dahliapark past binnen de woonvisie van de gemeente Hollands Kroon. Dit komt onder andere doordat de woningvoorraad op peil wordt gehouden en er verschillende woningen komen voor uiteenlopende doelgroepen. Zo worden er woningen gebouwd voor starters, senioren en bestaat 27% van het plan uit sociale huur.

Aandacht voor de omgeving, verkeer, verkeersveiligheid en groen
De gemeenteraad realiseert zich dat de komst van deze woningen van invloed is op de belangen van omwonenden en directe woonomgeving. Hiervoor is aandacht gevraagd, voor zover dit niet al meegenomen is in de afspraken met de ontwikkelaar en de regels in het bestemmingsplan. Ook is nadrukkelijk gevraagd naar een goede aansluiting met park De Meet. De wethouder gaf aan dat met de “Vrienden van De Meet” hierover overleg is geweest. Vanwege de toekomstige woningbouwontwikkelingen is het wenselijk de totale verkeersafwikkeling mee te nemen in de op te stellen dorpsvisie.

Laat meer zien
Back to top button