NieuwsPolitiek

Statement Burgemeester en wethouders over bevoegd gezag vergunningverlening datacenters

Vanmiddag ontving de redactie een statement als reactie op de stappen die Gedeputeerde Staten hebben gezet over het bevoegd gezag. Lees hieronder het statement van B&W.

Sinds 2014 heeft Hollands Kroon afspraken met de provincie en werken wij samen aan de vestiging van datacenters in Hollands Kroon. De bestemmingsplannen van het gebied zijn in overleg met de provincie gerealiseerd. Op basis daarvan zijn in eerdere trajecten 5 vergunningen voor datacenters verleend. De vergunning voor de locatie het Venster is door ons, op basis van de huidige bestemmingsplannen, en de eerdere afspraken met de provincie verstrekt.

Bij de recent verleende vergunning (datacenter het Venster) is, net als de voorgaande vergunningen, door de provincie geen reactie of zienswijze ingediend. Alle aanvragen worden getoetst aan wet- en regelgeving en Microsoft heeft daar altijd aan voldaan. De reactie van de provincie – in dit stadium – heeft ons en alle betrokken partijen, dan ook onaangenaam verrast. Er is geen sprake van een illegale situatie. Er is dus ook geen situatie die handhavingsacties rechtvaardigen.

Pas eind 2020 heeft de provincie contact gezocht met de gemeente en twijfels geuit over de bevoegdheidskwestie. Daarop is advies gevraagd aan Pels Rijcken door de provincie. Het advies is niet eensluidend en geeft aan dat alleen de bestuursrechter duidelijkheid kan bieden. Dit is geen nieuwe informatie. Bestuurlijk is afgesproken om voor nieuwe aanvragen eerst in overleg te treden om dit op de juiste manier af te handelen. De op dat moment lopende vergunningaanvraag voor het Venster is door de provincie nooit aan de orde gesteld.

Wij vinden het van groot belang om samen, als betrouwbare overheid, staande afspraken met betrokken partijen zoals Microsoft te respecteren. Als blijkt dat de provincie bevoegd gezag is, dan gaan we daar bij toekomstige ontwikkelingen op die manier mee om, conform bestuurlijke afspraken.

Voor alle duidelijkheid: wie bevoegd gezag is, maakt niet uit voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan staat een datacenter toe op de locatie Het Venster. Als een aanvraag aan de voorwaarden voldoet en past in het bestemmingsplan moet deze worden verleend. Dat past bij een betrouwbare overheid.

Op dit moment maken wij ons grote zorgen over wat de huidige discussie betekent voor Noord-Holland als vestigingsklimaat voor bedrijven, en Microsoft als investeerder in het bijzonder. De imagoschade voor Nederland als vestigingsklimaat is groot als lokale overheden elkaar tegenspreken. Onze inzet is dan ook
om de vergunningprocedure voor het Venster niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk is. Wij willen graag het gesprek met de provincie over het bevoegd gezag voeren maar niet ten koste van partijen die al investeringen in het gebied hebben gedaan. We wachten een uitnodiging voor het gesprek
hierover af.

College van burgemeester & wethouders
Gemeente Hollands Kroon

Bijlagen:
Statement college HK bevoegd gezag datacenters 5-3-2021
Brief aan GS over bevoegd gezag datacenters
Brief GS aan college Hollands Kroon inzake vergunningplicht en Inhoud document
Brief GS aan PS over bevoegd gezag datacenter Hollands Kroon

Laat meer zien
Back to top button