Agrarisch nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

’Belang tonen akkerbouwer’

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

NOORDKOP – De ko­men­de week is het de Week van de Ak­ker­bouw. In heel Ne­der­land la­ten ak­ker­bouw­be­drij­ven be­zoe­kers zien wel­ke ge­was­sen ze ver­bou­wen, hoe ze pro­du­ce­ren en dus waar ons voed­sel van­daan komt. In de Noord­kop doen tij­dens de open dag op 25 juni de be­zoek­boer­de­rij Le­ven van de Wind van de fa­mi­lie De Graaf uit Wie­rin­ger­werf mee en de maat­schap Wilms uit Anna Pau­low­na.

De fa­mi­lie Wilms teelt jaar­lijks op cir­ca 115 hec­ta­re ver­schil­len­de ge­was­sen. Voor de open dag van­we­ge de Week van de Ak­ker­bouw, zet de fa­mi­lie Wilms ook de schuur­deu­ren al open. Op vrij­dag 24 juni zijn col­le­ga’s uit de buurt uit­ge­no­digd om een kijk­je te ko­men ne­men in de nieu­we schuur van der­tien me­ter hoog. Daar­in zijn de nieuw­ste tech­nie­ken ver­werkt, waar­on­der au­to­ma­ti­sche deu­ren en een zuig­ven­ti­la­tie­sys­teem.

Laat meer zien
Back to top button