GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

College stelt nieuwe tarieven afvalstoffenheffing 2022 voor aan raad

HOLLANDS KROON – Vanaf 1 januari 2022 is er in Hollands Kroon een recycle-tarief op restafval. Dit betekent dat u vanaf dat moment zelf invloed heeft op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. De tarieven hiervoor moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het college heeft hiervoor een voorstel aan de raad gedaan. Naar verwachting vergadert de raad hier op 4 november 2021 over.

Hoe ziet het recycle-tarief eruit?
Het college stelt de onderstaande tarieven voor.

Omschrijving Tarief
Vast tarief éénpersoonshuishouden € 195,00
Vast tarief meerpersoonshuishouden € 270,00
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer € 4,67
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer € 8,00
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container € 2,00

Extra restafval container
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een extra restafval container aan te vragen. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag van €75,- in rekening gebracht. Daar komen de kosten voor de ledigingen dan nog bij. En dat is dus afhankelijk van de grootte van deze bak.

Met het recycle-tarief heeft u invloed op uw kosten van uw afvalstoffenheffing
Het aantal keer dat u uw restafvalbak aanbiedt om te legen of de ondergrondse container voor restafval gebruikt, bepaalt de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Onderstaand rekenvoorbeeld laat zien wat de invoering van het recycle-tarief voor u kan betekenen. Hierbij gaan we bij het vaste tarief uit van een meerpersoonshuishouden. En bij het aantal ledigingen van iedere 4 weken zoals nu 13 keer)of minder (10 keer). In deze tabel ziet u dat hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval er overblijft, hoe minder vaak u uw restafvalcontainer aan de weg hoeft te zetten. En dus dat u kunt besparen op uw kosten voor de afvalstoffenheffing. Zet uw restafval container dus pas aan de weg als deze helemaal vol is.

Container Aantal ledigingen Variabel tarief Vast tarief meerpersoons Totaal 2022 Tarief 2021 Verschil
140 liter 13 x € 4,67 = € 60,71 + € 270,00 = € 330,71 € 357,12 -€ 26,41
140 liter 10 x € 4,67 = € 46,70 + € 270,00 = € 316,70 € 357,12 -€ 40,42
240 liter 13 x € 8,00 = € 104,00 + € 270,00 = € 374,00 € 357,12  € 16,88
240 liter 10 x € 8,00 = € 80,00 + € 270,00 = € 350,00 € 357,12 -€ 7,12

Grofvuil gratis naar afvalbrengstation brengen
Grofvuil kan ook in 2022 gratis worden gebracht naar een afvalbrengstation van HVC. Als u vraagt of zij het bij u thuis ophalen, brengt HVC hiervoor € 20,00 in rekening. Hier staat meer informatie over het recycle-tarief.

Laat meer zien
Back to top button