NieuwsRegionaal nieuws

Coronamaatregelen zorgen voor daling alcoholintoxicaties jongeren

REGIO – Jongeren gebruiken soms zoveel alcohol of drugs, dat zij met een alcohol- en/of drugsvergiftiging in het ziekenhuis terechtkomen. Uit de nieuwste cijfers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijkt dat het aantal alcoholvergiftigingen in de regio, onder jongeren van 12 tot en met 23 jaar, in 2020 sterk is gedaald. Tussen de 12 tot 18 jaar is het zelfs bijna gehalveerd. In de daling is een duidelijk verband te zien met de coronamaatregelen. De cijfers wijzen daarmee op het belang en de effectiviteit van het inzetten op de beperkte beschikbaarheid van alcohol onder jongeren.

De cijfers
In 2020 zijn ongeveer 35% minder intoxicaties geregistreerd ten opzichte van voorgaande jaren. Vorig jaar werden 202 gevallen geregistreerd, in 2019 waren dat er nog 320. In de eerste twee maanden van 2020 was het aantal intoxicaties nog vergelijkbaar met 2018 en 2019. Toen in maart de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd nam het aantal intoxicaties direct af. Het tweede kwartaal was met 19 alcoholintoxicaties een uitzonderlijk rustige periode. Vanaf juni vonden er versoepelingen plaats en nam het aantal intoxicaties weer toe. Hoewel de meeste evenementen in de zomer niet doorgingen kwamen jongeren veel samen en werd er wel gedronken, met 44 alcoholvergiftigingen tot gevolg. In het laatste kwartaal met de strengste maatregelen was het aantal intoxicaties op zijn laagst in jaren (totaal 13 incidenten met alcohol).

Mentaal welzijn en middelengebruik
Dat de intoxicaties in 2020 afnamen is echter geen onderdeel van een algemene positieve trend onder jongeren. Recente signalen laten zien dat jongeren erg te lijden hebben onder de maatregelen. Eenzaamheid, stress, verveling en somberheid worden meer ervaren en sommige jongeren geven aan dat zij hierdoor bijvoorbeeld meer blowen. De eerste cijfers over alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tijdens de coronacrisis komen nu naar buiten maar verder onderzoek is nog nodig om een duidelijk beeld te krijgen. De aankomende Jongvolwassenenmonitor geeft hier hopelijk meer inzicht in. Via deze online vragenlijst van GGD Hollands Noorden wordt van april tot en met juli onderzocht hoe het met jongeren gaat, de resultaten van het onderzoek zijn na de zomer bekend. Mogelijk is er onder sommige jongeren wel meer middelengebruik maar is het door de beperkende maatregelen voor jongeren lastiger om zo ver te gaan in hun alcoholgebruik dat dit leidt tot een vergiftiging.

Versoepeling maatregelen
Hoewel we nu nog niet zo ver zijn kunnen we in de loop van dit jaar steeds meer versoepelingen in de maatregelen verwachten. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor veel opluchting en blijdschap. De mentale druk van het afgelopen jaar is niet in een keer weg maar ontlading onder jongeren is aannemelijk. Een opleving in het aantal intoxicaties, zoals we die afgelopen zomer zagen, ligt daarmee op de loer. Vanuit het programma In Control of Alcohol & Drugs gaan diverse organisaties en gemeenten daarom samen aan de slag om zich hier op voor te bereiden en dit zo veel mogelijk te beperken. Door in nauw contact te staan met jongerenwerkers en preventiemedewerkers worden signalen gemonitord. Vervolgens wordt samen met Brijder Jeugd, jongerenwerk en de doelgroep in het voorjaar gekeken welke acties kunnen helpen.

Voorlichting en advies
In de regio Noord-Holland-Noord wordt in het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ samengewerkt door de 17 gemeenten, GGD Hollands Noorden, LINK jongerenwerk, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGZ Noord-Holland Noord om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. Voorlichting en advies aan jongeren en ouders over de gevolgen van alcohol en drugs zijn een essentieel onderdeel om de bewustwording te vergroten. In 2021 gaat ‘In Control’ daarom onder andere weer (online) ouderavonden organiseren, worden diverse campagnes uitgedragen in de regio en ontvangen jongeren voorlichting op school.

Laat meer zien
Back to top button