NieuwsRegionaal nieuws

De rollators de deur uit

HOLLANDS KROON – Hoe­wel Jan Ruy­ten al tien jaar lang werkt aan Thuis­huis-pro­jec­ten, zijn er lan­de­lijk nog maar drie van zul­ke woon­vor­men ge­re­a­li­seerd. ,,Dat komt door­dat we na­druk­ke­lijk weg wil­len blij­ven uit de zorg­hoek. Maar dan blijkt het nog niet ge­mak­ke­lijk par­tij­en te vin­den die hier­voor hun nek dur­ven uit­ste­ken”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Jan Ruy­ten uit Woer­den.

Ruy­ten prijst zich ge­luk­kig met Woon­com­pag­nie en de ge­meen­te Hol­lands Kroon; part­ners die na­druk­ke­lijk wel wil­len mee­wer­ken. Vol­gens Ruy­ten heeft de woon­vorm zijn nut al meer dan be­we­zen. ,,Be­wo­ners knap­pen zien­der­ogen op. Krij­gen weer prik­kels om ac­ti­vi­tei­ten te on­der­ne­men. De rol­la­tors kun­nen de deur uit.’’ Ko­men­de vrij­dag pas­seert bij de no­ta­ris de akte van op­rich­ting van de Stich­ting Vrien­den van Thuis­huis­pro­ject Win­kel.

Meer weten over de doelstellingen en visie van de Thuishuis-projecten kijk dan even op deze website.

Laat meer zien
Back to top button