NieuwsRegionaal nieuws

Een nieuwe Koers voor Wooncompagnie

REGIO – Woningcorporatie Wooncompagnie wijzigt haar Koers. Buurten waar je je thuis voelt, meer woonmogelijkheden creëren, meer aandacht voor mensen, en méér en ándere woningen bouwen zijn de vier hoofdopgaven die de corporatie voor zichzelf heeft vastgesteld.

Volkshuisvesters in hart en nieren
Er zijn de afgelopen jaren nogal wat dingen gebeurd die haaks staan op hoe Wooncompagnie de rol van corporaties ziet. Zo heeft de Rijksoverheid de kosten enorm verhoogd. De verhuurderheffing zorgt ervoor dat huren veel duurder is dan nodig en dat er te weinig woningen zijn gebouwd. Daarbovenop merkt Wooncompagnie op dat sociaal huren niet als iets normaals wordt gezien, maar als een soort overheidsvangnet, bedoeld voor de laagste inkomens, die volledig afhankelijk zijn van huurtoeslag en zelf niets meer te kiezen hebben. Nu in de koopsector ook nog eens bar weinig te kiezen is, wordt de beschikbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid en diversiteit van sociale- en goedkope vrije sector woningen alleen maar belangrijker.

Een mooi resultaat, maar er is meer nodig
Het woningbezit van Wooncompagnie is de afgelopen jaren gegroeid, de prijs-/kwaliteitsverhouding is sterk verbeterd en de energieprestatie is bovengemiddeld toegenomen. Wat Wooncompagnie in eigen hand heeft gehad is dus goed gegaan. En daar zit ‘m direct de crux. Waar Wooncompagnie geen invloed op heeft zijn de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Mensen die grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Van jongeren die graag het huis uit willen, maar geen woning kunnen vinden. Hulpbehoevende ouderen die zich niet gehoord voelen of mensen met een beperking die er alleen voor staan.

Een nieuwe Koers
Wooncompagnie heeft haar Koers daarom voor de komende jaren herijkt, maar heeft dat zeker niet alleen gedaan. Door te luisteren naar bewoners en samen te werken met belanghouders is er een nieuw Koersplan, waarbij de corporatie samen met haar partners terrein wil terugwinnen. Buurten waar mensen zich thuis voelen kunnen alleen ontstaan in gevarieerde wijken met actief buurtbeheer. Meer aandacht voor bewoners met beperkte woonvaardigheden, maar ook betrokken actieve bewoners ondersteunen is daarvan een concreet voorbeeld. Gebiedsregisseur Angelo van Rijn: ‘Er zijn mensen in een buurt die gewoon meer aandacht verdienen. Dit zijn zowel mensen die beperkte woonvaardigheden hebben als actieve bewoners die zich in willen en kunnen zetten voor de buurt’. Van Rijn vervolgt: ‘We gaan steeds meer gebiedsgericht onze activiteiten uitvoeren en daarbij focussen op vijf kerngemeentes. Niet overal hetzelfde doen, maar variëren per wijk. Met ambassadeurs en lokale regisseurs gaan we op zoek naar hoe we het verschil kunnen maken en bewoners, buurten en woningen kunnen verbinden. Kortom meer maatwerk om meer te bereiken’.

Van woononmogelijkheden naar woonmogelijkheden
Er zijn structureel te weinig woningen, maar de starters, middeninkomens en senioren zijn op dit moment het kind van de rekening. Regisseur Woningen Anneke Timmermans: ‘Natuurlijk gaan we volop bouwen, maar ook anders bouwen. Dit om een gevarieerd woonaanbod en verschillende woonconcepten te kunnen realiseren. We moeten meer woonmogelijkheden creëren voor woningzoekenden die nu onvoldoende aan de bak komen’.

Risico nemen, ja dat moet!
Wooncompagnie gaat haar financiële middelen tegen de grenzen inzetten. De grote opdracht die zij zichzelf stellen gaan zij zo maximaal mogelijk vervullen. Met het personeel is inmiddels een interactieve bijeenkomst gehouden in de VUE in Hoorn. Directeur-bestuurder Stefan van Schaik: ‘Het was ontzettend fijn dat iedereen elkaar weer tegelijk ontmoeten, maar bovenal is het belangrijk dat we samen met onze fantastische medewerkers de passie en urgentie van ons werk samen konden beleven’.

Laat meer zien
Back to top button