NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

’Fractie Wittink’ afwezig bij raad Hollands Kroon

Henk Jan WittinkANNA PAULOWNA – Henk-Jan Wit­tink heeft gis­ter­avond de ge­meen­te­raads­ver­ga­dering van Hol­lands Kroon aan zich voor­bij la­ten gaan. Het raads­lid deed af­be­richt bij bur­ge­mees­ter Jaap Na­wijn. Wit­tink werd maan­dag uit de frac­tie van Lada ge­zet, na­dat hij op Fa­ce­book had ge­op­perd dat de co­a­li­tie – be­staan­de uit LADA, Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon (SHK), CDA en VVD – be­ter kon wor­den in­ge­ruild voor een co­a­li­tie van Lada, SHK en bij­voor­beeld de PvdA.

Het op­tre­den van Wit­tink was voor de frac­tie van Lada re­den om het ver­trou­wen in de sa­men­wer­king met de Wie­rin­ger te ver­lie­zen. In een brief aan burgemeester Na­wijn heeft Lada la­ten we­ten dat hij geen lid meer is van de frac­tie. De bur­ge­mees­ter weet nog niet hoe Wit­tink ver­der gaat. Voor­lo­pig wordt hij door de bur­ge­mees­ter de ‘Frac­tie Wit­tin­k’ ge­noemd.

Laat meer zien
Back to top button