NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Fractie Wittink: ‘Geen motie van wantrouwen tegen Nawijn’

 

Henk Jan WittinkHOLLANDS KROON – Afgelopen donderdagavond organiseerde Henk-Jan Wittink van de gelijknamige fractie een bijeenkomst in café De Kasteleen in Hippolytushoef. Doel van de avond was gelijkgestemden te vinden die samen met Wittink de koers uit willen zetten , voor de van Lada afgesplitste, fractie.

Aan het einde van de avond vertelde Wittink aan de aanwezigen dat hij afzag van een motie van wantrouwen. Op zijn privé Facebookpagina had Wittink eerder zinspelingen gemaakt op een dergelijke motie. Hij acht echter  de haalbaarheid ervan klein.

Henk Cornellisen van de Schager Courant citeerde Wittink vandaag in de Schager Courant. ,,Een mo­tie van wan­trou­wen doet het leuk voor de büh­ne, ik wil niet de ver­den­king op mij la­den dat ik al­leen maar po­pu­lis­tisch be­zig ben”, al­dus Wit­tink. Hij zegt zich te heb­ben ge­stoord aan een zin in de ver­kla­ring die de ge­meen­te­raad naar aan­lei­ding van het in­ci­dent uit­gaf. ,,De raad gaf aan ‘ge­schokt’ te zijn. Vol­gens mij ben je dat als je een dier­ba­re ver­liest.”

Laat meer zien
Back to top button