GemeentenieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Geen plek bij buren Hollands Kroon

Gemeentehuis MedemblikHOLLANDS KROON – Het is een vraag die op de lip­pen brandt na het be­richt dat de ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon van­af sep­tem­ber tot en met fe­bru­a­ri uit­wijkt naar Wog­num voor de maan­de­lijk­se ver­ga­de­rin­gen: Waar­om Wog­num? Kan dat niet veel dich­ter­bij? ,,De ge­meen­te Me­dem­blik wil­de ge­lijk mee­wer­ken”, ant­woordt woord­voer­ster Noor­tje Slot op de vraag waar­om Hol­lands Kroon naar Wog­num af­reist voor de raads­ver­ga­de­rin­gen. ,,Bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders ze­te­len tij­dens de ver­bou­wing in Wie­rin­ger­werf, dus was onze eer­ste keu­ze om daar in de buurt wat te vin­den. We heb­ben res­tau­rant Van der Valk ge­vraagd maar dat werd te duur. Ook onze ei­gen voor­ma­li­ge ge­meen­te­hui­zen zijn niet be­schik­baar in die pe­ri­o­de. Op Wie­rin­gen is het pand ver­huurd, de Cul­tuur­schuur in Wie­rin­ger­werf had de vroe­ge­re raads­zaal ook al ver­huurd en in Nieu­we Nie­dorp zit de bre­de school in het voor­ma­li­ge ge­meen­te­huis. Van­daar dat de keu­ze op Wog­num is ge­val­len.’’

Laat meer zien
Back to top button