NieuwsRegionaal nieuws

Geen vaarvakanties meer voor senioren

Prins Willem Alexander BootNOORDKOP – Bewo­ners van zorg­in­stel­ling Woon­zorg­groep Sa­men uit de ge­meen­tes Scha­gen en Hol­lands Kroon va­ren mor­gen voor de tien­de en laat­ste keer uit. De jaar­lijk­se vaar­va­kan­tie stopt als ge­volg van min­der do­na­ties.

“Door­dat spon­sor­in­kom­sten te­rug­lo­pen, moe­ten we het be­drag dat be­wo­ners be­ta­len voor zo’n va­kan­tie ei­gen­lijk ver­ho­gen. “Maar we vin­den dat een uitje be­taal­baar moet blij­ven voor de men­sen. Dus is het be­drag dit jaar niet ver­hoogd.” De be­wo­ners be­ta­len zo’n 750 euro per per­soon voor de va­kan­tie­week.

Laat meer zien
Back to top button